19 maja 2010

Zaprojektuj plakat przeciwko ubóstwu.

kategoria: plakat
nagroda: 5000 euro
termin: 30 czerwca 2010 r.


Regionalne Centrum Informacji ONZ na Europę Zachodnią (UNRIC) w Brukseli we współpracy z innymi europejskimi Centrami Informacji ONZ, w tym Ośrodkiem Informacji ONZ w Warszawie, inauguruje konkurs na plakat otwarty dla wszystkich obywateli Europy.

W 2000 roku światowi przywódcy zobowiązali się do zmniejszenia do 2015 r. o połowę liczbę osób, które żyją w skrajnym ubóstwie. Do osiągnięcia celu pozostało już tylko 5 lat. We wrześniu w Nowym Jorku światowi przywódcy spotkają się ponownie.

Uruchom swoją wyobraźnię i przypomnij naszym przywódcom o złożonej obietnicy. Zaprojektuj plakat przeciwko ubóstwu.

Najlepsze plakaty zostaną wybrane przez jury składające się z wybitnych ekspertów. Nagroda ufundowana przez hiszpańską Prezydencję Unii Europejskiej wynosi 5,000 Euro! Warunek: prace muszą zawierać logo: WeCanEndPoverty w jednym z oficjalnych języków państw uczestniczących w konkursie.

Konkurs trwa od 1 maja do 30 czerwca 2010 roku, zgłoszenia przyjmowane są na: http://www.wecanendpoverty.eu/.

Zasady Konkursu
Pytania

źródło: www

więcej...

ArtMoves 2010 - Razem czy osobno?

kategoria: billboard
nagroda: 7000 zl
termin: 10 sierpnia 2010 r.


W tym roku artyści są zaproszeni do twórczej interpretacji hasła: „Razem czy osobno?”. 10 najlepszych prac pokażemy na bilbordach w trakcie Festiwalu Art Moves we wrześniu/październiku 2010 w Toruniu. Twórca najlepszej pracy otrzyma Główną Nagrodę w wysokości 7000 PLN. Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie Konkursu.

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www

więcej...

Konkurs na znak graficzny dla projektu „Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – kultura autentyczności”

kategoria: logo
nagroda: 1500 zl
termin: 15 czerwca 2010 r.


Trwa konkurs na znak graficzny dla projektu „Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – kultura autentyczności”. Logo powinno być niepowtarzalne, łatwe do zapamiętania i rzecz jasna nawiązujące do tematyki fortyfikacji. Konkurs ma charakter otwarty. Termin nadsyłania prac mija 15 czerwca 2010. Na zwycięzcę czeka 1 500 zł.

Jedna osoba może nadesłać na konkurs maksymalnie trzy projekty. Uczestnik konkursu zobowiązany jest przedstawić dwa warianty logo: składający się wyłącznie z sygnetu, czyli symbolu oraz składający się z sygnetu oraz stylizacji literowej słów Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – kultura autentyczności.

Konkurs na logo stanowi jednocześnie zaproszenie do kolejnego multidyscyplinarnego konkursu na koncepcję zagospodarowania gdańskich fortyfikacji, w którym mają wziąć udział studenci, absolwenci i doktoranci krajowych uczelni wyższych. Mogą oni tworzyć międzyuczelniane zespoły.

Organizatorem konkursu są: Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej przy Gdańskiej Fundacji Wody; Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej.

Rozstrzygnięcie nastąpi nie później niż do końca sierpnia 2010 roku. Wyniki dostępne będą na stronach organizatorów konkursu: www.arch.pg.gda.pl, www.ciee-gda.pl, oraz www.awf.gda.pl

Prace konkursowe w formie drukowanej oraz zapisanej na płycie CD należy wysłać na adres:

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
ul. Straganiarska 43/46, 80–837 Gdańsk
konieczny jest dopisek „Konkurs na logo”

Dodatkowe informacje o konkursie
e-mail: katarzyna.s@ciee-gda.pl
tel. 58/301 80 99.

do pobrania:
Regulamin

źródło: www

więcej...

Konkurs na logo Towarzystwa im. Edyty Stein

kategoria: logo
nagroda: 1000 zl
termin: 28 maja 2010 r.


Towarzystwo im. Edyty Stein zajmuje się budowaniem relacji dialogu kulturowego. Jesteśmy pozarządową Organizacją rozpoznawalną w Polsce i w Europie. Podstawą naszej misji jest propagowanie dziedzictwa Edyty Stein wraz z budowaniem otwartości na ludzi, ich wartości i kultury.

Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do osób zajmujących się projektowaniem znaków firmowych, Systemów Komunikacji Wizualnej oraz wszelkiego rodzaju materiałów graficznych. Partnerem konkursu jest FlashGallery.pl – internetowa galeria sztuki polskiej – www.flashgallery.pl.

Wybrany w drodze konkursu znak, powinien uwzględniać założenia misji realizowanej przez Towarzystwo Imienia Edyty Stein oraz ściśle nawiązywać do charakteru i sfery działalności prowadzonej przez naszą Organizację. Znak musi też spełniać wszystkie wymogi nowoczesnej sztuki projektowania logotypów i obowiązujących trendów design.
Przygotowane logo powinno:

• zostać dostarczone drogą e-mail (plik PDF) lub osobiście do siedziby Towarzystwa w wersji kolorowej i monochromatycznej na osobnych arkuszach papierowych
• do prezentacji należy załączyć w osobnym pliku lub dokumencie dane osobowe Autora wraz z symbolicznym oznaczeniem pracy
• Autor może złożyć kilka propozycji (nie więcej niż pięć)
• Termin składania prac: 28 maja 2010

Osoba odpowiedzialna za kontakt:
Dominik Ptak
dyrektor@edytastein.org.pl

do pobrania:
Regulamin

źródło: www

więcej...

7 maja 2010

Konkurs na plakat Europejskiego Funduszu Społecznego

kategoria: plakat
nagroda: 5000 zl
termin: 30 czerwca 2010 r.


Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, ogłasza ogólnopolski konkurs na zaprojektowanie plakatu o Europejskim Funduszu Społecznym. Zapraszamy do udziału dzieci, młodzież i dorosłych!


Jeśli interesujesz się tematyką Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich, weź udział w konkursie na plakat, który w ciekawy i inspirujący sposób przedstawi korzyści jakie stwarza Europejski Fundusz Społeczny dla Polski!

Dla autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody, które zostaną przyznane w trzech kategoriach wiekowych: „Dzieci”, „Młodzież”, „Dorośli”.

Konkurs potrwa do 30 czerwca 2010 r. Udział w nim jest bezpłatny. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, instytucji prowadzących Regionalne Ośrodki EFS, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Instytucji Pośredniczących i Pośredniczących II Stopnia oraz członkowie ich rodzin.

Prace wraz z wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

Centrum Projektów Europejskich Krajowy Ośrodek EFS ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs – plakat EFS”

Jeśli poszukujesz szczegółowych informacji o konkursie:
wejdź na: WWW.roEFS.pl/konkurs lub www.efs.gov.pl
albo pisz na andres:
konkurs@cpe.gov.pl

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa "Dzieci"
Karta Zgłoszeniowa "Młodzież"
Karta Zgłoszeniowa "Dorośli"

źródło: www

więcej...

Konkurs na plakat - "Ochrona własności intelektualnej"

kategoria: plakat
nagroda: 5000 zl
termin: 11 października 2010


Ochrona własności intelektualnej jest jednym z ważnych zagadnień polityki Unii Europejskiej i będzie stanowić także jeden z obszarów działań w ramach polskiej Prezydencji w UE.

Prezydencja jest szczególną okazją do zaprezentowania Polski jako kraju dynamicznie rozwijającego się, posiadającego wielkie możliwości rozwojowe i przywiązującego istotne znaczenie do problematyki ochrony własności intelektualnej we współczesnym społeczeństwie. Tematyka prac konkursowych powinna odzwierciedlać istotne znaczenie ochrony własności intelektualnej dla rozwoju Polski jako członka Unii Europejskiej. Celem konkursu jest uzyskanie utworu artystycznego w formie plakatu, którego główna funkcja polegać ma na promocji potencjału Polski w Unii Europejskiej poprzez upowszechnianie wizerunku naszego kraju jako państwa szczególnie dbającego o ochronę własności intelektualnej, obejmującej w szczególności: ochronę wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i usługowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. W Polsce udzielaniem patentów na wynalazki oraz praw wyłącznych na pozostałe przedmioty własności przemysłowej zajmuje się Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, działający na podstawie ustawy "Prawo własności przemysłowej".

Ochrona własności intelektualnej obejmuje także utwory (rezultaty twórczej działalności intelektualnej o charakterze naukowym, artystycznym, literackim, plastycznym, muzycznym) oraz przedmioty praw pokrewnych: artystyczne wykonania utworów (dokonywane np. przez piosenkarzy, aktorów), fonogramy i wideogramy, nadania stacji radiowych i telewizyjnych oraz tzw. pierwsze wydania oraz wydania krytyczne i naukowe. Utwory, jako przedmioty własności intelektualnej, chronione są z mocy ustawy "O prawie autorskim i prawach pokrewnych".

Konkurs adresowany jest do studentów uczelni artystycznych, wydziałów architektury oraz wydziałów sztuk plastycznych szkół wyższych (kategoria studencka); uczniów średnich szkół o profilu plastycznym (kategoria uczniowska) oraz wszystkich zainteresowanych osób nieobjętych poprzednimi kategoriami (kategoria otwarta).

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www

więcej...

Konkurs na logotyp miasta Pszczyna

kategoria: logo
nagroda: 5000 zl
termin: 15 czerwca 2010 r.


Przedmiotem konkursu jest wyłonienie oryginalnego projektu logotypu, który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną miasta.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie projektu, zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie konkursu.

Szczegółowych informacji udziela Referat Promocji Urzędu Miejskiego w Pszczynie,
ul. Rynek 2, I piętro, p. 106, tel. 32 449 39 43.

do pobrania
Regulamin
Załącznik nr1
Załącznik nr2
Załącznik nr3

źródło: www

więcej...

GOOD50X70 2010 4th EDITION

kategoria: plakat
nagroda: ----
termin: 12 czerwca 2010 r.


GOOD50X70 2010 4th EDITION

Even spring was a little late this year, but we’re finally back to present you the fourth edition of Good50×70.

While warmly welcoming our new jury members, Kate Andrews, Jonathan Barnbrook, David Berman, Paddy Harrington, Angela Morelli and Lars Müller we are equally honoured to confirm our long-standing friends, Chaz Mavyiane Davies, Yossi Lemel, Alain leQuenrec, Woody Pirtle, Leonardo Sonnoli and Massimo Vignelli.

We are also proud to introduce a new charity, Libera, Associations, names and numbers against mafias, an Italian organization committed to the education on democratic lawfulness.

Amnesty International has joined us once again addressing a brief about poverty. The 2010 contest will be also confronting earth conservation issues with briefs by Greenpeace and Wwf and discriminatory policies with Emergency and Lila briefs.

We are also happy to invite you to become a fan of Associazione Culturale Good Design on Facebook.

Please click here to download the call for entries for detailed information.

Briefs

Please note that these are just extracts from the full briefs.
To download the briefs and supporting information click here.

AFRICA (Endorsed by AMREF)

Play for Africa.
Football can do a lot for Africa. A football match can reconcile ethnic groups, save young people from drug use and bring joy to suffering communities.
Play and sport are an exceptional instrument through which younger generations may meet, socialize and evolve.


HIV+ DISCRIMINATION (Endorsed by LILA)

Freedom to travel
The ban on entry and permanence for foreign nationals with HIV is a violation of human rights. Governments must review their discriminatory laws with regards to HIV positive people whether these are residents or foreigners.


LEGALITY (Endorsed by “LIBERA, Associations, names and numbers against mafias”)

Take action against mafias
Mafias do favors and launder money. They practice extortion, and engage in the illegal traffic of weapons, drugs, counterfeit products, toxic waste and human beings.
It is necessary to “be against” all mafias, but in order to beat them it is more important to “to be for” the creation of paths and spaces for freedom, memory and legality.
It is a call each and every one of us should heed.


MEDITERRANEAN WHALE RESERVE (Endorsed by GREENPEACE)

Whale shortage: a sanctuary empties by the day
Where are the whales of the Sanctuary of the Cetaceans? The fin whale, the second largest animal of the world in size, lives in the Mediterranean Sea. Today there is a progressive decrease in population of these cetaceans. In order to protect the sea and its ecosystem there is no other alternative but to build a network of marine reserves and of large areas to be preserved rigorously.


MIGRANTS HEALTHCARE (Endorsed by EMERGENCY)

The uncertainty of the cure
The right of the Migrants to healthcare, independently of their legal status, is a question that concerns the human rights of each individual. In order to prevent the inequality that migrants face when it comes to accessing appropriate care, Emergency has opened an Outpatient clinic in Italy to guarantee free health assistance to migrants (with or without permits) and to residents in need.


POVERTY (Endorsed by AMNESTY INTERNATIONAL)

For a path out of poverty, take the human rights route.
All over the world, people in poverty are demanding dignity. They want an end to the injustice and exclusion that keeps them trapped in deprivation. They want to have control over the decisions that affect their lives. They want their rights to be respected and their voices to count.


TIGER EXTINCTION (Endorsed by WWF)

Year of the Tiger
2010 is the year of the tiger in Chinese calendar; what better opportunity to raise attention to wild tiger populations decline? Given the chance – enough space, prey and protection – tigers, one of the greatest icons of conservation, can recover.


If you’d like to create a poster as a response to one (or more)
of the briefs, just follow these simple steps:
1. Download the Call for Entries pdf.
2. Create a poster. Find out the technical specifications
in the call for entries PDF.
3. From May 12th until midnight of June 12th,
you can upload entries on the Good 50×70 website.
You can upload as many posters as you like. Good Luck!

źródło: www

więcej...

10/10/10 – Światowy i Europejski Dzień Przeciw Karze Śmierci

kategoria: plakat
nagroda: ----
termin: 18 lipca 2010 r.


24 lutego 2010 w Genewie w Szwajcarii rozpoczyna się czwarty Światowy Kongres przeciwko Karze Śmierci. Setki ludzi zbierze się aby opracować strategię kampanii na rzecz powszechnego zniesienia kary śmierci. Jest to także dzień, w którym poster for tomorrow rozpoczyna temat swojej drugiej edycji na 2010 r.: Śmierć nie jest sprawiedliwością.

poster for tomorrow jest niezależnym, międzynarodowym projektem non-profit, którego celem jest zachęcanie osób, zarówno wewnątrz i na zewnątrz środowiska projektantów, do kreowania plakatów aby ożywić dyskusję na temat problemów dotyczących nas wszystkich. W ubiegłym roku tematem była wolność wypowiedzi. Otrzymaliśmy 1834 plakaty z 67 krajów, z których 100 było eksponowanych w 24 miastach na całym świecie w 61. Rocznicę Deklaracji Praw Człowieka.

Oto refleksja Hervé Matine’a, inicjatora poster for tomorrow, po pierwszej edycji konkursu:
“Przyszłość naszej planety spoczywa w naszych rękach. Jeśli chcemy tworzyć świat, w którym chcemy żyć, musimy zacząć być społecznie świadomi i wziąć aktywny udział w społecznej debacie.Pod tym względem do dyspozycji mamy portale społecznościowe, które są narzędziem o wielkiejmocy oddziaływania. Naszym sukcesem było przekazanie inicjatywy każdemu za pośrednictwem tego medium. Straciliśmy TV, radio i prasę. Dzisiaj internet jest naszym medium na jutro.”

10/10/10 – Światowy i Europejski Dzień Przeciw Karze Śmierci
10. październik 2010 (10/10/10) jest Światowym i Europejskim Dniem Przeciw Karze Śmierci. Tego dnia mamy zamiar otworzyć 100 wystaw w 100 miastach, współorganizowanych przez 100 lokalnych organizacji partnerskich.

Znana na Świecie adwokat praw człowieka, Bianca Jagger, wspiera nasz wysiłek by zwrócić uwagę na naszą inicjatywę:

“Byłam świadkiem działania instytucjonalnej machiny śmierci podczas jej pracy, zabijającej ludzi, ponieważ byli biedni, należeli do mniejszości, lub nie mogli sobie pozwolić na odpowiednią reprezentację prawną. Nic nie może zamaskować grozy rządu odbierającego życie własnym obywatelom - jest to barbarzyństwem. Kara śmierci jest niesprawiedliwa, arbitralna i kapryśna, często oparta na orzecznictwie brzemiennym na skutek dyskryminacji rasowej i uprzedzeń sądowych. Wypowiadałam się o braku znaczących złagodzeń w rewizjach apelacyjnych, oskarżeni mają słaby dostęp do prawa łaski spowodowany nieodpowiednim rozpoznaniem u pozwanych, przez członków składów orzekających, możliwości zmian, rehabilitacji i wyrzutów sumienia. Ci, na których wykonywane są wyroki rzadko są tymi, którzy popełnili najgorsze zbrodnie, kara śmierci jest rosyjską ruletką.

Apeluję o globalne zniesienie kary śmierci, jako najbardziej palącej kwestii sprawiedliwości, która stoi dziś przed społeczeństwem. Jako Ambasador Dobrej Woli na Rzecz Zniesienia Kary Śmierci przy Radzie Europy, jest dla mnie zaszczytem wspieranie inicjatywy Poster for Tomorrow. Artyści są integralną częścią struktury społeczeństwa, i jeśli zechcą, mogą mieć wielki wpływ na ludzkie serca i umysły. Mogą ukazać całą grozę kary śmierci. Wzywam więc projektantów, artystów, grafików do wzięcia udziału w inicjatywie Poster for Tomorrow.”

International jury

- Michel Bouvet, France
- Chen Fang, China
- Kiko Farkas, Brazil
- Zelda Harrison, USA
- Ayse Karamustafa, Turkey
- Yossi Lemel, Israel
- Alain Le Quernec, France
- Saki Mafundikwa, Zimbabwe
- Ahn Sang Soo, South Korea
- Parisa Tashakori, Iran
- Lucille Tenazas, USA
- Mieczyslaw Wasilewski, Poland

Awards
poster for tomorrow will reward the best 100 designs (as selected by the jury) by including them in the “Death is not Justice” exhibition, to be held in 100 locations worldwide on October the 10th, 2010. A book about the exhibition will be published. The selected participants are entitled to a copy of the book free of charge, but are asked to cover the postage costs at their own expense

do pobrania:
Regulamin

źródło: www

więcej...

Konkurs na opracowanie logo Gminy Ślemień

kategoria: logo
nagroda: 1500 zl
termin: 14 czerwca 2010 r.


Organizatorem konkursu na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej dla Gminy Ślemień w postaci logo gminy - znaku graficznego jest Wójt Gminy Ślemień. Wszelkie kwestie związane z organizacją konkursu należy kierować na adres:

Urząd Gminy Ślemień
34 - 323 Ślemień
tel./fax (0-33) 865-40-98
pow. żywiecki - woj. śląskie, lub do sekretariatu UG Ślemień
ugslemien@ugslemien.ig.pl

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www

więcej...

24 kwietnia 2010

Konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy - Oświetlenie

kategoria: plakat
nagroda: 5000 zl
termin: 25 czerwca 2010 r.


W kwietniu 2010 r. rozpoczyna się nowa - dziewiętnasta już - edycja konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy.
Konkurs jest organizowany przez CIOP-PIB od 1997 r. we współpracy z Akademiami Sztuk Pięknych w Krakowie, Warszawie i Łodzi.

Tematem tegorocznej edycji konkursu jest oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy jako uciążliwy czynnik środowiska pracy. Czynnik ten występuje na każdym stanowisku, a niewłaściwie oświetlenie prowadzi do nadmiernego obciążenia wzroku, obniżenia wydolności wzrokowej, a w konsekwencji do spadku wydajności pracy i zwiększenia ryzyka wypadków. Rozstrzygnięcie konkursu jest przewidziane w czerwcu br, a uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej połączone z wręczeniem nagród laureatom - w październiku 2010 r.

Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela kurator konkursu.
Marta Derlicka
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
e-mail: mader@ciop.pl

do pobrania:
Regulamin

źródło: www

więcej...

21 kwietnia 2010

Konkurs ING Banku Śląskiego S.A. - "Karty na stół"

kategoria: grafika
nagroda: 5000 zl
termin: 7 maja 2010 r.I. CELE KONKURSU

Celem konkursu pod nazwą „KARTY NA STÓŁ” (zwanego dalej konkursem) jest opracowanie koncepcji linii graficznej kart płatniczych ING Banku Śląskiego S.A..

II. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP 634-013-54-75,zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Bankiem".

III. RODZAJ I FORMA KONKURSU
Konkurs jest konkursem jednoetapowym, otwartym, o zasięgu ogólnopolskim. Udział w konkursie jest nieodpłatny, nie wiąże się z obowiązkiem nabycia towaru lub usługi. Pracownikom Banku, ich małżonkom, a także ich krewnym lub powinowatym w linii prostej nie przysługuje prawo udziału w konkursie.

IV. WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ PRACA KONKURSOWA
1. należy przygotować 4 projekty (awersu i rewersu) kart kredytowych (Pomarańczowa karta kredytowa Visa, karta kredytowa MasterCard, Złota karta kredytowa Visa, Platynowa karta kredytowa MasterCard) oraz 1 projekt (awersu i rewersu) karty przedpłaconej Maestro (opis kart oraz grup docelowych stanowi załącznik nr 1). Są to karty przeznaczone dla klientów indywidualnych.
2. każda z 5 kart powinna być przygotowana w 2 wersjach – linia standardowa oraz linia zawierająca elementy przezroczyste (szczegóły zawiera załącznik nr 2).
3. projekty kart powinny zawierać elementy obligatoryjne, które zawiera załącznik nr 2.
4. przygotowana linia graficzna kart powinna być „pojemna”, aby w jej ramach można było w przyszłości przygotowywać projekty kolejnych kart płatniczych Banku np. karty dla małych firm.
5. projekty powinny być nowoczesne, estetyczne, wyróżniające się.
6. projekty powinny obligatoryjnie zawierać kolor pomarańczowy, który jest kolorem brandowym Banku.
7. projekty kart powinny być zgodne z wizerunkiem ING Banku Śląskiego S.A. (szczegóły zawiera załącznik nr 4).

Pytania mogą być składane przez cały czas trwania konkursu na adres:
ewa.piech@ingbank.pl lub dariusz.stelengowski@ingbank.pl
z tytułem KARTY NA STÓŁ.

do pobrania:
Regulamin
Załącznik nr 1 - Opis kart i grup docelowych
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 3 - Karta uczestnika konkursu
Załącznik nr 4 - Wizerunek banku
Pliki EPS i AI

źródło: www

więcej...

Konkurs na logo „Przyjazna Wieś”

kategoria: logo
nagroda: 5000 zl
termin: 30 czerwca 2010 r.


Szanowni Państwo,
w związku z dużym zainteresowaniem został przedłużony termin nadsyłania prac na konkurs na logo „Przyjazna Wieś” do dnia 30 czerwca 2010 r. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dn. 9 lipca 2010 r. na stronie internetowej www.ksow.pl. Pozostałe warunki Konkursu określone w regulaminie nie uległy zmianie.

***

Sekretariat Centralny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs na zaprojektowanie znaku graficznego (logo) promującego konkurs na najlepsze projekty infrastrukturalne realizowane na terenach wiejskich pn. „Przyjazna Wieś”.

Wszelkie pytania związane z Konkursem należy kierować na adres:

Izabela Kurek (22) 623-18-19
izabela.kurek@minrol.gov.pl

Dorota Lawera (22) 623-25-84
dorota.lawera@minrol.gov.pl


do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa
Oświadczenie dot. praw autorskich

źródło: www

więcej...

Konkurs graficzny GrafEx

kategoria: grafika
nagroda: ?????
termin: 31 maja 2010 rI. Warunki Ogólne:
1. Organizatorem Konkursu jest Valkea Media S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Elbląskiej 15/17, 01-747 Warszawa, wpisana w Sądzie Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291933, REGON 016319485, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 2.414.406, 00 PLN, reprezentowana przez Monikę Stawicką - Dyrektora Zarządzającego / Pełnomocnika Zarządu.
2. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. Nr4 z roku 2004 poz. 27 z późn. zm.).
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia 2010 roku i będzie trwał do 31 maja 2010 roku.
4. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac graficznych.
5. Konkurs ma zasięg ogólnopolski a udział w nim ma charakter bezpłatny.
6. W Konkursie mogą uczestniczyć pełnoletnie, zamieszkałe w Polsce osoby fizyczne, które w okresie od dnia 1 kwietnia 2010 roku do dnia 31 maja 2010 roku zgłoszą się do uczestnictwa w Konkursie (zwane dalej „Uczestnikami”).
7. W czasie trwania Konkursu niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.x-mag.pl. Egzemplarz Regulaminu jest przesyłany Uczestnikom na pisemną prośbę Uczestnika (skierowaną na adres: Valkea Media S.A. ul. Elbląska 15/17, Warszawa) lub na telefoniczną prośbę Uczestnika (zgłoszoną konsultantowi pod następującym numerem (0 22) 639 85 67-68).
8. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego regulaminu oraz warunków w nim określonych, z którym uprzednio się zapoznał.
9. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz członkowie organów Organizatora, a także innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu Konkursu, jak również ich małżonkowie, powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia, krewni w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia.
II. Zasady Konkursu:
10. W celu zgłoszenia się do Konkursu należy wykonać następujące czynności:
1)Wykonać pracę graficzną / ilustratorską dla jednej z dwóch podanych poniżej kategorii:
a) tryptyk muzyczny. Czekamy na trzy portrety gwiazd muzyki, wykonane w dowolnej technice graficznej / ilustratorskiej. Każdy portret musi przedstawiać inną postać. Trzy gwiazdy do sportretowania do wybrania z listy poniżej:

Lady Gaga
David Bowie
Courtney Love
Bob Dylan
Pete Doherty
Antony Hegarty

b) tryptyk modowy. Czekamy na trzy ilustracje, wykonane w dowolnej technice graficznej / ilustratorskiej, które będą subiektywną interpretacją, komentarzem do stylu wybranych projektantów. Każda ilustracja musi interpretować styl jednego projektanta. Projektanci do wyboru z listy poniżej:

Alexander McQueen
Vivienne Westwood
Christopher Kane
Stella McCartney
Henrik Vibskov
Donatella Versace

2) Załączyć informacje o Uczestniku. Informacje Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi wraz z pracą graficzną w formie pisemnej na kartce papieru lub w formie elektronicznej na innym nośniku w pliku tekstowym „Word” umożliwiającym ich odczyt przez Organizatora oraz powinny zawierać następujące dane:

· Imię i nazwisko
· Pseudonim artystyczny (jeśli jest)
· Wiek
· Adres strony lub bloga (jeśli jest)
· Adres zamieszkania oraz adres e-mail
· Numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy)

3) Dostarczyć pracę graficzą/prace graficzne w wersji fizycznej lub elektronicznej na płycie CD lub DVD, w plikach w formacie .jpg, .pdf, .tiff w rozdzielczości min 300 dpi, i wymiarach minimum 46 cm x 29,7 cm w poziomie (rozkładówka), pocztą na adres:

Redakcja Exklusiva
„GrafEx”
ul. Elbląska 15/17
01-747 Warszawa
lub spakowane zipem na adres: grafex@valkea.com

Regulamin

źródło: www

więcej...

Konkurs na logo Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego

kategoria: logo
nagroda: 1500 zl
termin: 20 maja 2010 r.Organizatorzy
Zarząd Samorządu Studentów Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego

Cel
Wyłonienie najlepszego znaku identyfikacji graficznej (zwanego dalej logo) Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego (zwanego dalej IFK UW), które będzie wykorzystywane w celach identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych itp. Logo będzie wykorzystywane na stronie internetowej, plakatach, folderach, ulotkach oraz innych drukach IFK UW.

Zasady konkursu
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Główną nagrodą jest 1500 PLN.
3. Na konkurs można nadesłać do 3 oryginalnych i autorskich projektów. Każdy projekt powinien być przedstawiony także w wersji czarno-białej. Wymagania:
• rozmiary: szerokość - 1000px, wysokość - dowolna
• rozdzielczość: 300 dpi
• kolor: CMYK
• format: tiff
Projekty należy zapisać na płycie CD oraz dołączyć wydruki.
4. Logo powinno zawierać nazwę Instytutu Filologii Klasycznej lub jego skrót (IFK). Projekt powinien łączyć w sobie nowoczesny design i nawiązanie do tradycji kultury antycznej.
5. Projekty należy nadsyłać drogą pocztową z dopiskiem "Konkurs na logo IFK UW" na adres:

Instytut Filologii Klasycznej UW
ul. Krakowskie Przedmieście 1
00-927 Warszawa

Wewnątrz koperty powinien znajdować się projekt opatrzonych godłem autora oraz opatrzona tym samym godłem zaklejona koperta z formularzem zgłoszeniowym.

więcej info... tu

do pobrania:
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www

więcej...

18 kwietnia 2010

Konkurs na znak garficzny i plakat promujący logo Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

kategoria: logo
nagroda: 6000 zl
termin: 8 czerwca 2010 r


Filharmonia im. Artura Malawskiego w Rzeszowie zaprasza do udziału w otwartym Konkursie na znak graficzny i plakat promujący logo Filharmonii.

Konkurs związany jest z rozszerzeniem nazwy instytucji na: Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie i potrwa od 13 kwietnia do 8 czerwca 2010 roku.
Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu oraz w słowie wstępnym.

do pobrania:
Regulamin
Słowo Wstępne
Oświadczenie

źródło: www

więcej...

16 kwietnia 2010

Konkurs na plakat 11. Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu

kategoria: plakat
nagroda: 1500 zl
termin: 15 maja 2010 r


Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie na plakat 11. edycji Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. Tematem przewodnim tegorocznego konkursu jest temat jednego z cykli filmowych festiwalu: Elegia dla konia.

Zwycięski projekt będzie wykorzystany w oprawie graficznej 11. Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu, a autor projektu otrzyma honorarium w wysokości 1.500 zł oraz możliwość bezpłatnego uczestnictwa (akredytacja) w 11. edycji festiwalu.

Termin dostarczenia prac konkursowych mija 15 maja 2010 r. Jego wyniki będą opublikowane na naszej stronie internetowej: www.laf.net.pl.

Czekamy na prace wszystkich, którzy chcą aby ich projekt współtworzył oprawę graficzną 11. edycji Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu.

Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Swacha
joasia@laf.net.pl
tel. 606 312 268, (0-81) 533 32 01 wew. 150

do pobrania:
Regulamin

źródło: www

więcej...

15 kwietnia 2010

Konkurs na turystyczne logo Gminy Rewal

kategoria: logo
nagroda: 5000 zl
termin: 6 maja 2010 r.Wójt Gminy w Rewalu Robert Skraburski ogłasza konkurs na projekt: Turystyczne Logo Gminy Rewal.

Cel i przedmiot konkursu oraz procedura zgłaszania projektów
1. Celem konkursu jest wyłonienie spośród zgłoszonych do udziału w konkursie projektów, zwycięskiego projektu elementu graficznego (zwanego w pozostałych postanowieniach niniejszego Regulaminu: Logo), stanowiącego utwór plastyczny w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zwycięskie Logo stanie się
oficjalnym symbolem wizualnym identyfikującym turystyczny charakter Gminy Rewal.
2. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, agencja reklamowa bądź inna firma będąca autorem zgłaszanego projektu, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Do konkursu zgłaszane mogą być jedynie te prace, które nie były zgłaszane do innych konkursów, niż konkurs przewidziany niniejszym regulaminem.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa projekty Logo.
6. Zgłoszenie projektu do konkursu następuje: poprzez przesłanie projektu pocztą email na adres zp@rewal.pl lub w zamkniętej kopercie z adnotacją „Zgłoszenie – Logo Gminy Rewal” na adres: ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

...więcej info w regulaminie

do pobrania:
Regulamin
Załącznik nr1

źródło: www

więcej...

14 kwietnia 2010

Konkurs dla studentów, absolwentów i wykładowców ASP na modyfikację logo Era

kategoria: logo
nagroda: 16666 zl
termin: 30 kwietnia 2010 r.Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. , właściciel marki Era, ma zaszczyt zaprosić wszystkich studentów, absolwentów oraz wykładowców ASP do udziału w konkursie „Logo, jak nowe”, który ma na celu wyłonienie najlepszego projektu na modyfikację logo Era.

Od wprowadzenia marki Era w 1996 roku nasz logotyp ulegał jedynie drobnym zmianom. W tym czasie kategoria, w której funkcjonuje Era systematycznie ewoluowała rozszerzając się o kolejne obszary jak Internet, telefonia stacjonarna, multimedia i różnego rodzaju aplikacje i rozwiązania dla firm.

W tych zmieniających się warunkach rynkowych zależy nam na tym, aby zmodyfikowane logo Ery było postrzegane jako wizytówka marki żywej, dynamicznej, świeżej, przystępnej i sympatycznej przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej wiarygodności i zaufania, jakim darzą ją Klienci.

Na twórcę najwyżej ocenionego projektu czeka nagroda pieniężna w wysokości 16.666 zł.Do zdobycia są również dwa wyróżnienia nagradzane telefonem komórkowym iPhone 3GS.

Prace Konkursowe z dopiskiem „Konkurs graficzny – logo jak nowe” należy dostarczyć do dnia 30 kwietnia 2010 na adres:

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.,
Al. Jerozolimskie 181,
02-222 Warszawa.

Wszelkich wyjaśnień udziela:
Krzysztof Faraś
e-mail: KFaras@era.pl

do pobrania:
Regulamin konkursu graficznego „Logo, jak nowe”
Wzór znaku słowno-graficznego Era
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie
Brief kreatywny

źródło: www

więcej...

Projekt logotypu zielonych przestrzeni Sopotu „Sztuka Natura Sopot ”.

kategoria: logo
nagroda: 1000 euro
termin: 7 maja 2010 r.Zapraszamy studentów wszystkich ASP w Polsce wszystkich kierunków do udziału w konkursie na projekt logotypu zielonych przestrzeni Sopotu. Gmina Miasta Sopotu organizuje ten konkurs w ramach projektu unijnego UrbSpace.

Zależy nam na jak najwyższym poziomie prac, gdyż logotyp ten zostanie wykorzystany do oznaczenia zarówno pomników przyrody, miejsc atrakcyjnych turystycznie, jak i plenerowych wydarzeń kulturalnych. Mamy nadzieję, że konkurs ten spotka się z zainteresowaniem ze strony studentów. Gmina Miasta Sopotu nie wyklucza dalszej współpracy z Uczelniami, gdyż zależy nam na promocji młodych twórców i współpracy z nimi.

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować do:

Plastyk Miejski
Urząd Miasta Sopotu
Ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
Tel.: 58- 52-13-785

W załącznikac regulamin konkursu wraz z trzema oświadczeniami, które każdy student biorący udział w konkursie zobowiązany jest wypełnić i podpisać.

do pobrania:
Regulamin
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

źródło: www

więcej...