30 marca 2010

Polpharma SA ogłasza konkurs na plakat jubileuszowy

kategoria: plakat
nagroda: 10000 zl
termin: 5 czerwca 2010 r.Polpharma SA ogłasza konkurs na plakat jubileuszowy pt.: LUDZIE POMAGAJĄ LUDZIOM JUŻ 75 LAT zorganizowany z okazji 75-lecia istnienia firmy i 10-lecia jej prywatyzacji. Patronat Honorowy nad konkursem objęli znani artyści: Ryszard Horowitz, Lech Majewski, Rafał Olbiński i Andrzej Pągowski.

Zadaniem uczestników jest zaprojektowanie plakatu o tematyce zgodnej z tytułem konkursu promującego zdrowy tryb życia. Konkurs ma formę otwartą i mogą w nim startować zarówno indywidualni uczestnicy jak i firmy/agencje. W projekcie można użyć zarówno fotografii, malarstwa, jak i technik cyfrowych.

Zgłoszenia przyjmowane są w okresie od 30 marca do 5 czerwca 2010 roku. Jury, w którego skład wejdą m.in. patroni honorowi i przedstawiciele Polpharmy wyłoni zwycięzców. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30 czerwca 2010 roku. Dla zwycięzców przewidziano bardzo atrakcyjne nagrody.:

I miejsce - 10 000 zł
II miejsce – 6 000. Zł
III miejsce – 3 000 zł
Oraz pięć wyróżnień po 1000 zł

Nagrodzone i najciekawsze plakaty wezmą udział w wystawie podczas uroczystej Gali z okazji 75-lecia firmy we wrześniu 2010 roku w Warszawie.

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa
Logo Polpharmy

źródło: www

więcej...

Konkurs na projekt plakatu oraz logo kampanii wizerunkowej Radia ESKA - „ESKA City”

kategoria: plakat + logo
nagroda: MacBook Pro
termin: 18 kwietnia 2010 r.1. Celem konkursu jest zaprojektowanie przez uczestnika konkursu plakatu oraz logoakcji „ESKA City” (przygotowany przez każdego uczestnika plakat i logo zwane są dalej łącznie „Projektem” a plakaty i logo wszystkich uczestników zgłoszone do konkursu zwane są łącznie „Projektami”).
2. Każdy Projekt ma promować akcję Radia ESKA - „ESKA City” i odwoływać się do skojarzeń z luzem, zabawą, energią, miastem, miejskością, muzyką.
3. Każdy Projekt musi uwzględniać założenie, że grupą celową - odbiorcami Projektu są młodzi ludzie (15-24 lata).
4. Podstawowym kryterium oceny nadesłanych przez uczestników Projektów będzie ich oryginalność oraz potencjalna atrakcyjność dla grupy celowej – według oceny komisji konkursowej.
5. Dodatkowym atutem przy ocenie każdego Projektu będzie możliwość jego łatwegozaadaptowania na inne nośniki niż plakat – strona internetowa, ulotka, koszulka itp.
6. Przy wyborze zwycięskiego Projektu jest brana także pod uwagę jego zgodność z wyżej wymienionymi warunkami oraz prezentowanie przez Projekt wysokich walorów marketingowo-promocyjnych.
7. Nie jest wymagane, aby Projekty były spójne lub w jakikolwiek sposób nawiązywały do dotychczasowej linii kreatywnej kampanii promocyjnych Radia ESKA.

... więcej info w regulaminie

źródło: www

więcej...

Konkurs na logotyp dla Instytutu Badań Edukacyjnych.

kategoria: logo
nagroda: 4000 zl
termin: 15 kwietnia 2010 r.INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH W WARSZAWIE ogłasza KONKURS NA LOGOTYP dla projektu realizowanego z funduszy europejskich o nazwie:

“BADANIE JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI EDUKACJI ORAZ INSTYTUCJONALIZACJA ZAPLECZA BADAWCZEGO”

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie prowadzi działania na rzecz wykorzystywania wyników badań naukowych w polityce i praktyce edukacyjnej. Instytut prowadzi i monitoruje badania edukacyjne, w tym badania uwarunkowań psychologicznych, społecznych i ekonomicznych uczenia się oraz badania i studia nad modelami i koncepcją kształcenia i wychowania. Do zakresu działania Instytutu należy w szczególności prowadzenie badań dotyczących:

* kierunków rozwoju edukacji, w tym organizacji i zarządzania oświatą
* modeli i koncepcji kształcenia (celów, metod, środków, form kształcenia i wychowania), teoretycznych podstaw i efektywności kształcenia ogólnego i zawodowego
* procesów zachodzących w systemie edukacji

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www

więcej...

Konkurs na projekt logotypu "Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego"

kategoria: logo
nagroda: 2500 zl
termin: 9 kwietnia 2010 r.Zachęcamy do udziału w konkursie na projekt znaku graficznego - logotypu "Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego". Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy oraz krótki opis założeń PPNT zamieszczamy poniżej. Wszelkich informacji udzieli Biuro Marki i Promocji Miasta Urzędu Miasta Puławy (tel. 81 880 45 34, 880 45 33; pok. 212, 233).

do pobrania
Regulamin konkursu (plik pdf)
Formularz zgłoszeniowy (plik pdf)
Informacje dot. "Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego" (plik pdf)
Wizualizacja PPNT - autor Dedeco sp z o.o. (plik jpg)
Wizualizacja PPNT - autor Dedeco sp z o.o. (plik jpg)

źródło: www

więcej...

Konkurs na projekt graficzny pociągu SKM

kategoria: grafika
nagroda: 4000 zl
termin: 30 kwietnia 2010 r.Rusza konkurs na projekt nadruku na pociąg SKM inspirowany mottem "Wolność Kultury, Kultura Wolności". Zwycięska praca będzie eksponowana na jednym ze składów Szybkiej Kolei Miejskiej przez dwanaście miesięcy.

Do 30 kwietnia można nadsyłać projekty graficzne nadruku na pociąg SKM inspirowane mottem "Wolność Kultury, Kultura Wolności". Jest to motto pod którym Gdańsk, wraz z Metropolią, ubiega się o zdobycie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Zwycięski projekt będzie eksponowany przez dwanaście miesięcy na jednym ze składów Szybkiej Kolei Miejskiej. Dodatkowo autor projektu otrzyma nagrodę w wysokości 4000 zł. Konkurs ma otwartą formułę, mogą w nim wziąć udział wszyscy zainteresowani. Organizatorami konkursu są Biuro Gdańsk i Metropolia - Europejska Stolica Kultury 2016 kandydat i PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

Konkurs jest kolejną odsłoną akcji, tym razem w formie otwartego konkursu, w czasie której powstają artystyczne interpretacje motta "Wolność Kultury, Kultura Wolności". Wcześniejsze prace można zobaczyć w internetowej galerii znajdującej się pod adresem www.gdansk2016.eu/wolnosckultury

Motto kandydatury Gdańska "Wolność Kultury, Kultura Wolności" pojawi się na jednym ze składów SKM, ponieważ popularna Szybka Kolej Miejska jest symbolem integracji obszaru metropolitalnego. Łączy ze sobą nie tylko Gdańsk, Sopot i Gdynię, jej trasa spina również cały obszar metropolitalny.

Ogłoszony właśnie konkurs to nie pierwsza inicjatywa biura Gdańsk 2016 związana z SKM. Do końca marca 2010 roku mieszkańcy mogą zobaczyć na trasie SKM skład, na którym wymienione są wybrane wydarzenia kulturalne w Gdańsku i Metropolii obejmujące cztery sezony kulturalne.

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa
Rzut pociągu: cdr, eps, jpg

źródło: www

więcej...

Konkurs na plakat Teatr-Akcji 2010

kategoria: plakat
nagroda: 1200 zl
termin: 15 maja 2010 r.Zapraszamy do udziału w konkursie na projekt plakatu festiwalu 5. Suwalskie Teatr-Akcje 2010 – na wschód.

Projekt powinien odzwierciedlać ideę i charakter najbliższej edycji imprezy i może być wykonany w dowolnej technice. W tym roku motywem przewodnim festiwalu jest prezentacja sztuki (głównie teatru) Europy Wschodniej (Białoruś, Ukraina, Rosja) w Suwałkach – mieście historycznie, kulturowo i mentalnie związanym z tym obszarem naszego kontynentu.

Prace konkursowe w formie pliku z rozszerzeniem .jpg, o proporcjach formatu A2 i maksymalnym rozmiarze 1 MB, należy wysyłać do 15 maja na adres: martagrzymkowska@niepodrodze.org.

W treści maila należy umieścić swoje dane (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) oraz oświadczenie - informację, że przesłany projekt plakatu jest własnym, autorskim pomysłem, został osobiście wykonany, nie był dotąd publikowany, a jego autor zapoznał się i akceptuje regulamin konkursu oraz wyraża zgodę na użycie i przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu, a w tytule wpisać „Konkurs na projekt plakatu Teatr-Akcji 2010”.

Prace ocenią członkowie Stowarzyszenia – od 5 lat realizatorzy festiwalu.

Zwycięzca konkursu podpisze umowę na kwotę 1200 zł brutto. W ramach niej przygotuje gotowe do druku materiały promocyjne festiwalu.

do pobrania:
Regulamin

źródło: www

więcej...

27 marca 2010

III Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego

kategoria: plakat
nagroda: 5000 zl
termin: 25 maja 2010 r.III Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego odbędzie się w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu (Polska) jesienią 2010 r. Dom powstał w 1986 roku z inicjatywy Akcji Znaku Pokuty/Służby dla Pokoju w Berlinie przy wsparciu Miasta Oświęcim. Jest miejscem spotkań młodzieży z całego świata, prezentacji sztuki współczesnej, szerokiej wymiany poglądów oraz platformą dyskusji politycznych.

... więcej info w regulaminie

do pobrania:
Karta zgłoszeniowa

źródło: www

więcej...

Konkurs na plakat XVI Festiwalu Słowian i Wikingów

kategoria: plakat
nagroda: 2000 zl
termin: 15 kwietnia 2010 r.Zadaniem konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu plakatu promującego XVI Festiwal Słowian i Wikingów, który odbędzie się 06.08 do 08.08.2010r. w Wolinie. Poszukiwane są rozwiązania, które z jednej strony będą stanowić doskonałą promocję Festiwalu, a z drugiej w sposób oryginalny połączą płaską formę plakatu z wielowymiarową formą przekazu historii Wolina, w czasie trzydniowej imprezy, z okresu jego największej świetności przypadającej na epokę wczesnego średniowiecza.

Wszelkie zapytania i informacje należy kierować wyłącznie do komisarza konkursu na adres mailowy: mok@wolin.pl, tel. (091) 32 20 873

Regulamin

źródło: www

więcej...

Konkurs na LOGO Turystyczne Chełmna - miasta zakochanych®

kategoria: logo
nagroda: 2500 zl
termin: 13 maja 2010 r.Gmina Miasto Chełmno w celu promocji hasła „Chełmno-miasto zakochanych®”, jednocześnie mająca za zadanie wykreowanie i upowszechnianie wizerunku Chełmna jako miasta atrakcyjnego turystycznie, ogłasza konkurs na LOGO turystyczne. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego Logo turystycznego pod względem artystycznym spełniającego jednocześnie rolę marketingową oraz informacyjną dla potrzeb systemu identyfikacji graficznej hasła: Chełmno-miasto zakochanych®.

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do artystów plastyków, studentów wyższych szkół artystycznych, agencji reklamowych oraz innych osób zainteresowanych udziałem w konkursie.

Logo turystyczne powinno nawiązywać do charakteru miasta i łączyć zabytki z promowanym hasłem: Chełmno-miasto zakochanych®. Hasło: Chełmno-miasto zakochanych® powinno być integralnym elementem Logo i stanowić Logotyp.

Wyłonione w Konkursie logo turystyczne będzie wykorzystywane dla potrzeb systemu identyfikacji wizualnej hasła Chełmno-miasto zakochanych®, zarówno w formie papierowej, elektronicznej oraz pozostałej związanej z promocją Miasta.

Na autora najlepszego projektu czeka nagroda pieniężna w wysokości 2.500,00 zł brutto.

Na konkurs można nadesłać 1 do 3 projektów. Prace mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie lub zespołowo. Projekt powinien zawierać logo (znak graficzny oraz logotyp) wraz z przykładami zastosowania.
Projekty należy składać do dnia 13 maja 2010 r. Po tym terminie profesjonalna Komisja konkursowa wybierze najlepszy projekt Logo.

Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 28 maja 2010 r.
Informacji dotyczących konkursu udziela: Referat Oświaty, Kultury i Promocji Urzędu Miasta Chełmna, tel. (+48) 56-677-17-19, e-mail:promocja@chelmno.pl

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa
Umowa przeniesienia praw autorskich

źródło: www

więcej...

Konkurs na logo Dni Tarnobrzega 2010

kategoria: logo
nagroda: 1000 zl
termin: 30 kwietnia 2010 r.Masz pomysł i odrobinę zdolności plastycznych? Nie czekaj! Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!

Prezydent Miasta zaprasza do udziału w konkursie plastycznym na logo Dni Tarnobrzega 2010. Może być kolorowe lub czarno białe. Zrobione komputerowo lub wyhaftowane. Technika wykonania jest dowolna. Ważne, by wiązało się z naszym miastem i mogło promować urodziny Tarnobrzega. Na autora zwycięskiego projektu czeka atrakcyjna nagroda w wysokości 1000 (tysiąc) złotych. Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia 2010 roku.

Prace konkursowe w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na logo Dni Tarnobrzega” można zostawiać w kancelarii Urzędu Miasta ul. Mickiewicza 7 lub nadsyłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta ul. Kościuszki 32.

do pobrania:
Regulamin

źródło: www

więcej...

19 marca 2010

Konkurs na plakat promujący wypoczynek nad Bałtykiem

kategoria: plakat
nagroda: 9000 zl
termin: 29 marca 2010 r.Do 29 marca można przesyłać projekty plakatu, który zostanie wykorzystany w dalszych działaniach podejmowanych w ramach akcji „Czas na Bałtyk” – czyli wspólnej kampanii promocyjnej nadmorskich samorządów.

Plakat powinien wywołać pozytywne emocje związane z wypoczynkiem nad Bałtykiem. Kreacja ma być inspirująca, może być żartobliwa czy nawet „zaczepliwa”. Najważniejsze, aby wyróżniała się spośród innych plakatów, zwracała uwagę na tyle, aby nie można było przejść obok niej obojętnie.

Organizatorem konkursu jest Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w partnerstwie z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną.

do pobrania:
Regulamin
Logo pdf
Logo cdr

źródło: www

więcej...

18 marca 2010

Konkurs na okładkę tygodnika "Przekrój"

kategoria: grafika
nagroda: 2000 zl
termin: 9 kwietnia 2010 r.Z okazji 65-lecia tygodnika "Przekrój" redakcja ogłasza konkurs na okładkę jubileuszowego wydania.

"Przekrój" to najstarszy polski tygodnik. Przez 65 lat przechodził różne etapy, różni naczelni mieli nań różne pomysły. Ale niezmiennie "Przekrój" woli bawić, niż straszyć, cieszyć się, niż narzekać - a przede wszystkim jednak woli widzieć, niż zamykać oczy. "Przekrój" jest pozytywny, emocjonalny, ale nie histeryczny. Lubi ludzi. Kocha życie. "Przekrój" dostrzega to, że opowiadanie o najpoważniejszych nawet tematach jest również pewną formą rozrywki. Ma szacunek dla wymagań czytelnika i dlatego nie godzi się na nudę. "Przekrój" uznaje zarazem ironię i dowcip za oręż w walce o wyznawane przez siebie wartości.

Na 65-lecie widzielibyśmy okładkę szczególna, łączącą najlepsze tradycje "Przekroju" z czasów założyciela i redaktora Mariana Eilego z nowymi trendami i nowym "Przekrojem", który rozumie kulturę jako przestrzeń, w której się poruszamy. Zaskoczcie nas, zaprojektujcie ją, pamiętając, że "Przekrój" jest zarówno mądrą gazetą, jak i pięknym przedmiotem.

Specjalne wydanie "Przekroju" w formacie XXL ukaże się 20 kwietnia. Projekty można wysyłać do 9. kwietnia na adres: okladka@przekroj.pl
Format: pion 260/350 + spad 5mm.
Format pliku: PDF
Autor zwycięskiego projektu poza publikacją otrzyma 2000 zł.

Regulamin

źródło: www

więcej...

17 marca 2010

Konkurs na projekt plakatu 3.Festiwalu Filmów Dziecięcych Galicja 2010!

kategoria: plakat
nagroda: drukarka EPSON Stylus Photo R1400
termin: 31 maja 2010 r.We wrześniu odbędzie się kolejna edycja Festiwalu Filmów Dziecięcych GALICJA 2010. Już teraz ogłaszamy konkurs na plakat 3 edycji Festiwalu! Do wygrania profesjonalna drukarka EPSON!

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie na plakat 3 edycji Festiwalu Filmów Dziecięcych GALICJA 2010. Festiwal odbędzie się w 4-ech miastach: Krakowie, Nowym Sączu, Rzeszowie i Tarnowie.

Nagrodą dla zwycięzcy konkursu jest profesjonalna drukarka EPSON Stylus Photo R1400 (A3+) z dodatkowym kompletem tuszy oraz karnet na 3.Festiwal Filmów Dziecięcych GALICJA 2010. Sponsor nagrody: www.centrumpapieru.pl, EPSON

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa
Logo Festiwalu

źródło: www

więcej...

16 marca 2010

Instytut Obywatelski PO RP ogłasza konkurs na opracowanie swojego znaku graficznego

kategoria: logo
nagroda: 2500 zl
termin: 15 kwietnia 2010 r.Projekt znaku graficznego (logo) Instytutu Obywatelskiego powinien:

* nadawać się do jego różnorodnego wykorzystania, zarówno na materiałach biurowych codziennego użytku (listownik, wizytówka, koperta, teczka) jak i materiałach reklamowych i promocyjnych,
* komponować się zarówno na małym jak i dużym formacie (prosimy o przedstawienie go w kilku wariantach, np. formacie wizytówkowym, listowym (A4) itp.),
* składać się z wyrazów albo rysunków lub z kombinacji wyrazów i rysunków,
* być przedstawiony w wersji kolorystycznej i czarno-białej,
* być zapisany na płycie CD jako plik wektorowy programu Adobe Photoshop lub CorelDRAW nie wyższy niż 9 wraz z dołączonym wydrukiem w kilku formatach (jak lit. b),
* być wykonany w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej – jeżeli projekt zawiera wyrazy.

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa
O Instytucie Obywatelskim
Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych

źródło: www

więcej...

Konkurs na projekt logotypu promującego przedsięwzięcie „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

kategoria: logo
nagroda: 1200 zl
termin: 5 kwietnia 2010 r.Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłasza konkurs na projekt logotypu promującego przedsięwzięcie „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”.

Przedsięwzięcie to jest imprezą cykliczną, dlatego zależy nam, aby logotyp stał się jego znakiem rozpoznawczym i mógł być wykorzystywany w materiałach informacyjnych i reklamowych.

Logotyp powinien być oryginalny, wiązać się z tematyką przedsięwzięcia „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”, odzwierciedlać jego ideę, którą jest promocja rolnictwa i polskiej wsi oraz ich dorobku.

Konkurs ma charakter otwarty i mogą wziąć w nim udział wszystkie osoby zainteresowane twórczością plastyczną, w szczególności artyści, uczniowie i studenci szkół plastycznych, pracownicy agencji reklamowych.

Termin składania projektów upływa 5 kwietnia 2010 r.

Kapituła Konkursowa wybierze wyróżniający się logotyp, którego autor otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1.200 złotych brutto. Nagroda ta zostanie wręczona na uroczystej gali, która odbędzie się 14 kwietnia 2010 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www

więcej...

Konkurs na plakat 28 edycji MFFMW ALE KINO! 2010.

kategoria: plakat
nagroda: 4000 zl
termin: 30 kwietnia 2010 r.www.alekino.com :
Ogłaszamy konkurs na plakat kolejnej edycji Festiwalu Ale Kino!
Chętnych prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz nadesłanie
pracy wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową.

Dodatkowych informacji udziela Komisarz Konkursu Marta Trzeciak
tel. 502 058 472, e-mail mtrzeciak@alekino.com.
Zgłoszenia przyjmujemy do 30 kwietnia 2010.
Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne.

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www

więcej...

15 marca 2010

Konkurs na opracowanie logo powiatu bytowskiego

kategoria: logo
nagroda: 2500 zl
termin: 25 marca 2010 r.Celem konkurs jest wyłonienie logo, które bedzie wykorzystywane w promocji powiatu bytowskiego, w szczególności poprzez umieszczanie jego na folderach, plakatach i innych drukach promocyjnych wydawanych przez powiat.

W związku z tym, iż wczesniej dokonano wyboru hasła promocyjnego o treści "Powiat Bytowski Moc Natury" projekt logo powinien zawierać, uwzględniać bądź odnosić się do ww. hasła.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
- są pełnoletnie,
- zapoznały się z Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia,
- dostarczyły wypełnione zgłoszenie konkursowe, podpisane oświadczenie oraz projekt logo.

Termin nadsyłania prac mija 25 marca 2010 r. /czwartek/ - decyduje data wpływu do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Bytowie.

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa
Oświadczenie

źródło: www

więcej...

Konkurs na logo i hasło promujące Gminę Karczew

kategoria: logo
nagroda: 2000 zl za logo + 1000 zl za hasło
termin: 30 kwietnia 2010 r.Trwa otwarty konkurs na „Logo i hasło promujące Gminę Karczew”. Na laureata czeka nagroda w wysokości nawet 3 tys. zł.

Od marca każdy może zgłaszać swoje pomysły.
- Celem konkursu jest stworzenie spójnego wizerunku gminy. Logo i hasło mają opisywać i wyróżniać Karczew. Tak jak każda marka ma swój znak, tak i Karczew potrzebuje graficznej
wizualizacji wspartej hasłem - mówi burmistrz Karczewa Władysław D. Łokietek.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy – amatorzy i profesjonaliści, mieszkańcy
Karczewa i okolic. Prace należy składać w Urzędzie Miejskim w Karczewie, przy ul. Warszawskiej 28, 05-480 Karczew do 30 kwietnia.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.karczew.pl

– Chcemy zachęcić mieszkańców do współpracy, dowiedzieć się jak oni postrzegają naszą gminę. Poprzez konkurs chcemy wydobyć walory gminy, a jest ich niemało: ponad 460-letnia historia, bogate tradycje kulturalne, potencjał inwestycyjny dla firm, ekologiczne sadownictwo i warzywnictwo, regionalne przysmaki, atrakcyjny wypoczynek, zabytkowa architektura, gościnni i przedsiębiorczy mieszkańcy – dodaje burmistrz.

Zapraszamy do udziału.

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www

więcej...

Konkurs na logo Muzeum Łazienki Królewskie

kategoria: logo
nagroda: 5000 zl
termin: 12 kwietnia 2010 r.Muzeum Łazienki Królewskie ogłasza konkurs na logo Muzeum Łazienki Królewskie.

Prace należy złożyć w siedzibie Organizatora konkursu w Sekretariacie w budynku Podchorążówki Muzeum Łazienki Królewskie - Zespół Pałacowo – Ogrodowy, ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa w terminie do 12 kwietnia do godziny 12.00. Szczegóły konkursu określa Regulamin.

"(...) Laureat konkursu zobowiązany będzie do podpisania z Organizatorem konkursu dodatkowej umowy na wykonanie księgi logo w terminie wskazanym przez Organizatora konkursu. Przewidywana przez Organizatora konkursu wysokość wynagrodzenia za stworzenie księgi logo wyniesie 10 000, 00 zł. Księga logo zawierać będzie opis budowy znaku podstawowego, znaku uzupełniającego, logo w wersji otwartej, w wersji poziomej, kolorystyki firmowej, obowiązującej typografii wraz z przykładami ich należytego stosowania zarówno na materiałach wewnętrznych, promocyjnych oraz zewnętrznych."

do pobrania:
Regulamin

źródło: www

więcej...

Konkurs na zaprojektowanie przewodniego motywu graficznego Festiwalu Młodych Talentów „Gramy 2010”

kategoria: grafika
nagroda: 3000 zl
termin: 31 marca 2010 r.Zapraszamy wszystkie zdolne i kreatywne osoby do wzięcia udziału w konkursie na zaprojektowanie przewodniego motywu graficznego oraz komplet materiałów wizualnych Festiwalu Młodych Talentów „Gramy 2010”. Na zgłoszenia czekamy do 31 marca br.

"(...) Osoba wygrywająca zobowiązuje się do wykonania:
1. Przewodni motyw Festiwalu GRAMY 2010
2. Projektu plakatu na galę finałową
3. Projektu billboardu
4. Projektu biletu na koncert finałowy
5. Projektu ulotki festiwalowej
6. Projektu okładki (digipack) oraz nadruku na płytę CD
7. Projektu layoutu strony www.festiwalgramy.pl
8. Projektu koszulki Gramy 2010
9. Projektu identyfikatorów "

Regulamin
Komplet logotypów

źródło: www

więcej...

Konkurs na logo Hospicjum Św.Kamila w Gorzowie

kategoria: logo
nagroda: 1000 zl
termin: 31 marca 2010 r.Dyrektor Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie ogłasza konkurs na logo Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku i identyfikacji graficznej Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie.W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani. Prace można realizować i zgłaszać do konkursu indywidualnie lub zespołowo. Uczestnik może być autorem nie więcej niż dwóch projektów.

Zgodnie z regulaminem konkursu, projekt graficzny powinien być prosty, czytelny oraz jednoznacznie kojarzący się z tematyką służby zdrowia poprzez dowolne użycie symbolu krzyża jak również z tematyką pomocy bliźniemu. Ma też nadawać się do wykorzystania zarówno na materiałach biurowych, jak i materiałach promocyjnych i informacyjnych Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie.

Ponadto projekt może zawierać wyrazy „Hospicjum Św. Kamila”. Może być wykonany w dowolnej technice graficznej nadającej się do wykorzystania; nie ma ścisłych wymagań co do kształtu, kolorów i rodzaju czcionki użytych w logo.

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www

więcej...

Konkurs na logo stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich

kategoria: logo
nagroda: 1000 zl
termin: 30 kwietnia 2010 r.Organizatorem Konkursu jest Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich zwany dalej LGDKWT. Konkurs ma charakter ogólnopolski, jednoetapowy i otwarty. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego (logo), charakteryzującego się wysokim poziomem artystycznym i spełniającym jednocześnie rolę marketingową oraz informacyjną. Logo ma być godłem LGDKWT zgodnym z jej duchem, zapisami statutu i Lokalną Strategią Rozwoju.

...więcej info w regulaminie

Regulamin

źródło: www

więcej...

2 marca 2010

Konkurs na logo promocyjne Miasta Zambrów

kategoria: logo
nagroda: 2100 zl
termin: 30 kwietnia 2010 r.Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza konkurs na logo promocyjne Miasta Zambrów.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu logo promocyjnego Miasta Zambrów, które stanie się oficjalnym symbolem identyfikacji wizualnej miasta i będzie przeznaczone do celów popularyzatorkich, reklamowych, korespondencyjnych i identyfikacyjnych.
Konkurs skierowany jest przede wszystkim do grafików, specjalistów zajmujących się reklamą, artystów, projektantów, architektów, jak również pasjonatów, uczniów oraz studentów.
Prace konkursowe trzeba będzie składać w następujących formach:

* kolorowy wydruk w rozmiarze 150mm x 150mm na sztywnym białym papierze formatu A4,
* wersja elektroniczna zapisana na płycie CD lub DVD w formatach: wektorowym (cdr), do którego należy dołączyć opis techniczny dotyczący wykorzystanych kolorów, a także JPG (300 DPI). Pliki powinny dopuszczać możliwość zmiany skali bez utraty jakości i proporcji.

Do pracy konkursowej będzie trzeba dołączyć formularz zgłoszeniowy (dostępny poniżej) wraz z opisem, w jaki sposób przedstawiony projekt nawiązuje do specyfiki miasta Zambrów, a także z uzasadnieniem doboru kolorów.

Burmistrz Miasta powoła Komisję Konkursową, w skład, której wejdą specjaliści z zakresu marketingu miasta, jak też eksperci-graficy. Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac w oparciu o: walory estetyczne i graficzne, oryginalność pomysłu, oddanie tożsamości i specyfiki miasta Zambrów, a także nawiązanie do hasła promocyjnego „Doceń Zambrów”.

W konkursie przewidziana jest jedna nagroda główna w wysokości 2.100,00 zł brutto. Termin nadsyłania prac na konkurs: 30 kwietnia 2010 r. Szczegóły konkursu zawiera Regulamin, który jest dostępny poniżej.

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www

więcej...

Konkurs na logotyp projektu w Tomaszowie Mazowieckim

kategoria: logo
nagroda: 1500 zl
termin: 15 marca 2010 r.Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ogłasza konkurs na logotyp projektu „Modernizacja infrastruktury ograniczającej nadmierną presję turystów w Rezerwacie Niebieskie Źródła”.

Powyższy znak graficzny wykorzystywany będzie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych itp. Znak ten (logo) będzie wykorzystywany na materiałach promocyjnych wydawanych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.

do pobrania:
Regulamin

źródło: www

więcej...