31 października 2009

Konkurs na nową markę piwa

kategoria: grafika
nagroda: 50000 zl
termin: 26 listopada 2009 r.VAN PUR S.A. serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na projekt nowej marki piwa. Zakres projektu obejmuje: naming, opracowanie znaku graficznego, projekt opakowania, wizualizację opakowania. Atrybutem nowej marki będzie smak tequili co powinna akcentować koncepcja i stylistyka opakowania.

Autor najlepszego projektu otrzyma nagrodę pieniężna w wysokości 50.000 zł. i będzie miał okazję współpracować z Działem Marketingu nad wdrożeniem nowego opakowania do produkcji.

Wiecej szczegółów w regulaminie.

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www

więcej...

Konkurs na projekt logotypu filmu „MIASTO”

kategoria: logo
nagroda: 2000 zl
termin: 10 listopada 2009 r.Konkurs dla studentów wyższych uczelni plastycznych!
Firma Akson Studio ogłasza konkurs na logotyp filmu Jana Komasy "MIASTO"! To szansa na wzięcie udziału w niezwykłym projekcie! Weź udział! Szczegóły w załącznikach.

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa
Przesłanie reżysera
Brief

źródło: www

więcej...

22 Międzynarodowe Biennale Plakatu

kategoria: plakat
nagroda: 10000 zl
termin: 15 stycznia 2010 r.22 Międzynarodowe Biennale Plakatu prezentuje twórczość plakatową powstałą na świecie w latach 2008-2009. Celem MBP jest konfrontacja osiągnięć w tej dziedzinie twórczości. Organizatorem 22 MBP jest Muzeum Plakatu w Wilanowie – Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Fundacja Plakat Polski. Biennale organizowane jest pod patronatem Icograda.

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www

więcej...

Międzynarodowe Biennale Studenckiej Grafiki Projektowej - AGRAFA

kategoria: grafika
nagroda: 2000 zl
termin: 30 listopada 2009 r.AGRAFA – Międzynarodowe Biennale Studenckiej Grafiki Projektowej odbędzie się w roku 2009 po raz 9. Impreza ma charakter cykliczny i odbywa się co dwa lata. AGRAFA to przegląd aktualnych dokonań studenckich w zakresie projektowania graficznego, połączony z konkursem i wystawą pokonkursową, podczas której nagradzane są najlepsze prace.

Imprezie będzie towarzyszyła międzynarodowa konferencja naukowa "Odpowiedzialne Projektowanie Graficzne", której tematyka skupiać się będzie wokół zagadnień odpowiedzianości w pracy projektanta i nauczyciela projektowania graficznego.

Impreza organizowana jest przez Katedrę Projektowania Graficznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Od początku trwania imprezy, t.j. od 18 lat, celem AGRAFY jest prezentacja aktualnych dokonań w szeroko rozumianym projektowaniu graficznym.W trakcie wystawy prezentowane są prace studentów wynikające z procesu dydaktycznego w pracowniach projektowych poszczególnych uczelni oraz z samodzielnej pracy studenta. Biennale ma zarazem charakter przeglądu i konkursu.

Jak w poprzednich edycjach do udziału w AGRAFIE zaprosiliśmy około 20 uczelni z kraju (akademie oraz inne wyższe uczelnie państwowe i prywatne prowadzące zajęcia w zakresie projektowania graficznego) oraz 25 europejskich szkół partnerskich, z którymi ASP w Katowicach współpracuje w ramach programów wymiany studentów: Socrates-Erasmus i CEEPUS (Węgry, Słowacja, Czechy, Wielka Brytania, Rumunia, Francja, Grecja, Portugalia, Hiszpania, Włochy, Chorwacja).

Daje to unikalną możliwość skonfrontowania międzynarodowych doświadczeń w zakresie programów nauczania, przedstawienia różnorodnych postaw twórczych oraz nagrodzenia najbardziej oryginalnych i inspirujących rozwiązań. Umożliwia to też przepływ informacji między europejskimi uczelniami, studentami i pedagogami oraz zaprezentuje szerokiej publiczności bieżące osiągnięcia myśli projektowej w Europie.

Wystawa pokonkursowa odbędzie się w styczniu 2010 roku w galerii „Rondo Sztuki” w Katowicach.

Konkrs przeznaczony jest dla studentów i absolwentów.

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www

więcej...

Konkurs na wzór tkaniny "floating garden"

kategoria: grafika
nagroda: corel draw, painter 11, wacom intous 4m
termin: 16 listopada 2009 r.Zaprojektuj tkaninę miasta, która zostanie wzorem stosowanym min. w środkach komunikacji miejskiej. Projekt tkaniny powinien być wyrazem wizji Miasta Szczecin Floating Garden oraz uwzględniać wymogi technologiczne opisane w regulaminie dostępnym na stronie www.szczecin.eu/konkurs/. Najlepsze prace zostaną wyróżnione oraz zaprezentowane na kilku wystawach w Szczecinie oraz w największych polskich miastach. Szczegóły dot. konkursu oraz nagród znajdują się na stronie konkursu.

O co chodzi… Miasto Szczecin od kilkunastu miesięcy wdraża strategię marki Szczecin w tym System identyfikacji wizualnej miasta (SIW). Niebiesko-zielono-granatowym systemem obejmowane są wszelkie formy komunikacji wizualnej miasta: promocja, architektura, przestrzeń miasta, taksówki, wiaty przystankowe autobusy i tramwaje. Projekt jest innowacyjny, żadne polskie miasto nie wdraża spójnego systemu identyfikacji na taką skalę. Po szeregu pierwszych wdrożeń miasto przygotowuje się do opracowania Systemu Informacji Miejskiej, który wyznaczy najważniejsze trendy w zakresie opisu przestrzeni miasta

Obecnie pojawiły się możliwości techniczne objęcia uspójnienie w tkanin stosowanych w zakupowanych i autobusach i tramwajach. Stosowane tkaniny są trwałym elementem wyposażenia autobusów, ich okres użytkowania wynosi nawet do 10 lat. Konkurs ma na celu wyłonienie najciekawszego wzoru tkaniny spójnego z SIW. Zwycięska praca zostanie przetestowana podczas wstępnej produkcji, i po pomyślnych testach natychmiast przekazana do stosowania jako oficjalny wzór tkaniny w komunikacji miejskiej Szczecina obowiązujący już od początku 2010 roku.

Competition: Design for Szczecin – “floating garden” fabric

Design a fabric for the city, which will become the model used in, among other things, public- transportation vehicles. The design of the fabric should express the Szczecin Floating Garden vision and respect the technological requirements defined in the regulations accessible on the website www.szczecin.eu/konkurs/.
The best works will be awarded and presented at several exhibitions in Szczecin and the largest Polish cities. Details of the competition and awards are shown on the website of the competition.

About… For several months, Szczecin has been implementing the strategy of the Szczecin brand, including the city Visual Identity System (VIS). The blue-green-navy system is starting to cover all forms of visual communication by the city: promotion, architecture, city space, taxi cabs, bus shelters, buses and street cars. The project is innovative; no other Polish city is implementing a cohesive identification system on such a scale. Following several preliminary implementations, the city is getting ready to prepare the City Information System, which will define the most important trends within the field of the city’s spatial description.

There are currently the technical capabilities to bond the fabrics used in the purchased buses and street cars. The fabrics used are a permanent element of outfitting buses; their working life stretches to 10 years. The competition aims to select the most interesting fabric model, compliant with the VIS. The winning work will be tested during preliminary production, and following positive test results will be immediately used as the official fabric model in the public communication vehicles of Szczecin, in force as of the beginning of 2010.

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa
Regulations of the Design for Szczecin Competition
Pakiet SIW (15 MB)

źródło: www

więcej...

Konkurs na layout oraz logo Toruńskiego Informatora Kulturalno-Artystycznego “Ikar”

kategoria: logo + layout
nagroda: 10000 zl
termin: 30 listopada 2009 r.Prezydent Miasta Torunia ogłasza ogólnopolski konkurs na szatę graficzną (layout) oraz logo Toruńskiego Informatora Kulturalno-Artystycznego "Ikar". Termin składania prac konkursowych: do 30 listopada 2009 r. do godz. 15.00. Miejsce składania prac konkursowych: Urząd Miasta Torunia, Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, pok. 35.

do pobrania:
Regulamin

źródło: www

więcej...

25 października 2009

Konkurs na projekt logo Rewalskiego Ośrodka Kultury

kategoria: logo
nagroda: 3000 zl
termin: 6 listopada 2009 r.Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rewalu Ewa Kubalica, zwana dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na projekt Logo Rewalskiego Ośrodka Kultury, który to konkurs przeprowadzony zostanie według zasad określonych w niniejszym regulaminie.

do pobrania:
Regulamin

źródło: www

więcej...

Konkurs na plakat - Fryderyku! Wróć do Warszawy!

kategoria: plakat
nagroda: 7000 zl
termin: 16 listopada 2009 r.Fryderyku! Wróć do Warszawy! – we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa rusza 9. edycja konkursu Galerii Plakatu AMS

Tegoroczna edycja konkursu Galerii Plakatu AMS organizowana jest pod hasłem Fryderyku! Wróć do Warszawy! Jej celem jest rozbudzenie świadomości i promowanie wiedzy o związku Fryderyka Chopina z Warszawą – miejscem, które ukształtowało kompozytora jako człowieka i artystę. Konkurs organizują firma reklamy zewnętrznej AMS i Biuro Promocji Miasta Stołecznego Warszawy.

Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie plakatu, który pomoże przywrócić świadomości Polaków związek Chopina z Warszawą. – Tak naprawdę niewiele osób wie o tym, że Chopin spędził w Warszawie połowę swego życia. Oprócz tego, że zamierzamy na powrót związać go z Warszawą, chcemy też pokazać Fryderyka jako zwykłego chłopca, który uczy się, komponuje, spaceruje po Krakowskim Przedmieściu i przeżywa pierwsze fascynacje. Chcemy, żeby był jak jego dzisiejsi rówieśnicy – mówi Katarzyna Ratajczyk, dyrektor Biura Promocji Miasta.

Dziewiąta edycja konkursu Galerii Plakatu AMS odbywa się pod honorowym patronatem Biura Obchodów Chopin 2010 oraz Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Patronem merytorycznym jest Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR. Patroni medialni to tygodnik „Media i Marketing Polska”, „Gazeta Wyborcza”, portal Gazeta.pl Warszawa oraz dziennik „Metro”. Partnerem i audytorem konkursu jest KPMG.

Konkurs kurs ma charakter otwarty. Prace można składać do 16 listopada 2009 r., przesyłając je do audytora konkursu. Wyboru laureatów dokona jury w składzie:

Maciej Buszewicz, artysta grafik, profesor ASP w Warszawie,
Juliusz Donajski, prezes VFP Communications, wydawcy tygodnika „Media & Marketing Polska”,
Stanisław Drzewiecki, pianista, laureat międzynarodowych konkursów pianistycznych,
Janusz Górski, artysta grafik, profesor ASP w Gdańsku, kurator Galerii Plakatu AMS,
Maria Kurpik, kurator Muzeum Plakatu w Wilanowie,
Marcin Mroszczak, dyrektor kreatywny agencji reklamowej DDB Warszawa, członek Klubu Twórców Reklamy,
Piotr Parnowski, prezes AMS,
Katarzyna Ratajczyk, p.o. dyrektora Biura Promocji m.st. Warszawy
Anita Wasik, artysta grafik.

Prace oceniane przez jury w finale zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej, którą będzie można oglądać od 30 listopada do 15 grudnia br. przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Zwycięski plakat będzie eksponowany na nośnikach AMS typu citylight w całej Polsce.

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa
Formularz pełnomocnictwa

źródło: www

więcej...

Konkurs na logo miasta i gminy Bobolice

kategoria: logo
nagroda: laptop
termin: 12 grudnia 2009 r.Celem konkursu jest wyłonienie do realizacji projektu graficznego – logo, który stanie się oficjalną częścią identyfikacji wizualnej Miasta i Gminy Bobolice. Logo przeznaczone będzie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promocyjnych i korespondencyjnych Miasta i Gminy Bobolice. Logo wykorzystane zostanie w materiałach i wydawnictwach oraz w działaniach informacyjno-edukacyjnych, w tym m. in. w materiałach elektronicznych, grafice internetowej itp.

do pobrania:
Regulamin

źródło: www

więcej...

6 października 2009

UNESCO's DREAM Center logo competition

kategoria: logo
nagroda: 3000 $
termin: 17 listopada 2009 r.Create the official logo for DREAM Center – a program of the UNESCO/Tribute 21 Fund.

OVERVIEW
This competition calls for a logo that represents the DREAM Center program of the UNESCO/Tribute 21 Fund.

The logo is intended to be used on the program's stationery, brochures, and collateral materials including possibly in video clips, on signage and on the web.

UNESCO/Tribute 21 DREAM Centers is an arts education program for children – DREAM stands for Dance, Read, Express, Art, Music. The project was inaugurated in 2003 with the goal of providing underprivileged children, especially in post-conflict regions, the opportunities and tools to express themselves creatively. This is based on the belief that creative expression is a powerful source of self-confidence and essential to child development. DREAM Center programs serve a need that is not being met by programs that address basic needs (food, shelter, health care, etc.). Considered non-essential, art is often left out. DREAM programs – sometimes physical structures included – are built in partnership with a local NPO. Established locations include Kabul, Afghanistan; Phnom Penh, Cambodia; Port-au-Prince, Haiti, Monrovia, Liberia, and East Jerusalem. The UNESCO/Tribute 21 Fund is a project partnership between UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) and Felissimo, a global design and merchandising company. Funds are provided by Felissimo's sale of Tribute 21 Plates.

Brief
Rules

źródło: www

więcej...

Konkurs Młode Orły - "Co za historia!"

kategoria: plakat
nagroda: 5000 zl
termin: 31 października 2009 r.Konkurs skierowany do wszystkich "młodych-kreatywnych".
Mogą w nim brać udział osoby, które nie ukończyły 28 roku życia.
Nad projektami mogą pracować teamy - pod warunkiem, że ich członkowie spełniają kryterium wiekowe.
Do konkursu można zgłaszać więcej niż jedną pracę; udział w nim jest bezpłatny.

Brief

CO ZA HISTORIA!

Czy Chopin był przywódcą Powstania Warszawskiego, które zaczęło się w we wrześniu 1939 roku, a zakończyło w sierpniu 1980 wybuchem Solidarności? To nie żart – to pytanie jednego z obcokrajowców po obejrzeniu billboardów latem tego roku w Warszawie.
Jak pamięć o przeszłości dobrze komunikować w kampaniach reklamowych i promocyjnych? Jak historia może być wykorzystywana w reklamie i jak może służyć promocji wartości obywatelskich. Jak komunikować o historii bez popadania w nadętą pompatyczność z jednej strony i groteskowe kulerstwo z drugiej?

Rok 2010 będzie rokiem jubileuszowym, w którym odbędą się obchody 30-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Zaproponuj plakat odwołujący się do historii i wykorzystujący jubileusz Solidarności jako motyw przewodni.

Timing

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 października 2009 r.

Warunki techniczne i formalne:

Każde przesłane zgłoszenie powinno składać się z wydruku pracy, formularza zgłoszeniowego oraz płyty CD lub DVD z nagraną wersją elektroniczną projektu.
(Format wydruku to maksymalnie A3. Format elektroniczny to plik JPEG 300dpi minimum A4 maksimum A3).

Jury złożone z wybitnych dyrektorów kreatywnych przyzna nagrodę w wysokości 5000 pln ufundowaną przez Muzeum Historii Polski. Jury zastrzega sobie jednak prawo do podziału nagrody.
Zwycięski projekt zostanie zrealizowany przez MHP.

Partnerzy konkursu:

Muzeum Historii Polski

Fundacja Bęc Zmiana

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres:
Złote Orły sp. z o.o.
ul. Białostocka 9

źródło: www

więcej...

"Nowy przekład w kolorze" - konkurs na plakat 100-lecie ZPAP

kategoria: plakat
nagroda: I) 7000 zl II) 3000 zl III) 2000 zl
termin: 20 listopada 2009 r.Projekt „Nowy przekład w kolorze” – wydarzenie artystyczne będące nowatorskim podejściem do stuletniej artystycznej działalności Związku Polskich Artystów Plastyków 1911–2011, ma on na celu połączenie dokonań artystów początku XX wieku z obecną twórczością pierwszej dekady XXI wieku. Twórcy tacy jak Józef Mehoffer, Jan Styka czy Stanisław Ignacy Witkiewicz tworzyli również plakat polski a artyści tacy jak Tadeusz Gronowski a później HenrykTomaszewski to flary polskiej szkoły plakatu.

Projekt zbudowany jest z ogólnopolskiego i międzynarodowego konkursu na plakat dotyczący stulecia ZPAP i wystawy prac, w odniesieniu do plakatów o sztuce, jakie tworzono wokół działalności artystycznej stowarzyszenia na przestrzeni XX wieku.

Konkurs ma na celu wyłonienie plakatów o wysokich walorach artystycznych, które będą promowały dokonania i jubileusz stulecia ZPAP.

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www

więcej...