6 października 2009

Konkurs Młode Orły - "Co za historia!"

kategoria: plakat
nagroda: 5000 zl
termin: 31 października 2009 r.Konkurs skierowany do wszystkich "młodych-kreatywnych".
Mogą w nim brać udział osoby, które nie ukończyły 28 roku życia.
Nad projektami mogą pracować teamy - pod warunkiem, że ich członkowie spełniają kryterium wiekowe.
Do konkursu można zgłaszać więcej niż jedną pracę; udział w nim jest bezpłatny.

Brief

CO ZA HISTORIA!

Czy Chopin był przywódcą Powstania Warszawskiego, które zaczęło się w we wrześniu 1939 roku, a zakończyło w sierpniu 1980 wybuchem Solidarności? To nie żart – to pytanie jednego z obcokrajowców po obejrzeniu billboardów latem tego roku w Warszawie.
Jak pamięć o przeszłości dobrze komunikować w kampaniach reklamowych i promocyjnych? Jak historia może być wykorzystywana w reklamie i jak może służyć promocji wartości obywatelskich. Jak komunikować o historii bez popadania w nadętą pompatyczność z jednej strony i groteskowe kulerstwo z drugiej?

Rok 2010 będzie rokiem jubileuszowym, w którym odbędą się obchody 30-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Zaproponuj plakat odwołujący się do historii i wykorzystujący jubileusz Solidarności jako motyw przewodni.

Timing

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 października 2009 r.

Warunki techniczne i formalne:

Każde przesłane zgłoszenie powinno składać się z wydruku pracy, formularza zgłoszeniowego oraz płyty CD lub DVD z nagraną wersją elektroniczną projektu.
(Format wydruku to maksymalnie A3. Format elektroniczny to plik JPEG 300dpi minimum A4 maksimum A3).

Jury złożone z wybitnych dyrektorów kreatywnych przyzna nagrodę w wysokości 5000 pln ufundowaną przez Muzeum Historii Polski. Jury zastrzega sobie jednak prawo do podziału nagrody.
Zwycięski projekt zostanie zrealizowany przez MHP.

Partnerzy konkursu:

Muzeum Historii Polski

Fundacja Bęc Zmiana

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres:
Złote Orły sp. z o.o.
ul. Białostocka 9

źródło: www