31 stycznia 2010

Konkurs na plakat VII Międzynarodowego Festiwalu Filmowego - Żydowskie Motywy

kategoria: plakat
nagroda: 3000 zl
termin: 21 lutego 2010 r.Zaprojektuj plakat dla naszego Festiwalu!

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na zaprojektowanie plakatu promującego VII Międzynarodowy Festiwal Filmowy Żydowskie Motywy.Konkurs ma charakter otwarty – każdy może wziąć w nim udział. Czas trwania konkursu: 18 XI 2009 – 21 II 2010. Czekamy na zgłoszenia!!!

do pobrania:
Regulamin

źródło: www

więcej...

Konkurs na opracowanie nowego projektu graficznego i wzoru odznaki honorowej „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”

kategoria: projekt graficzny
nagroda: 3000 zl
termin: 28 lutego 2010 r.ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
Konkurs na opracowanie nowego projektu graficznego i wzoru odznaki honorowej „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”

do pobrania:
Regulamin

źródło: www

więcej...

Konkurs na logo Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

kategoria: logo
nagroda: 5000 zl
termin: 31 marca 2010 r.Kancelaria Sejmu RP ogłasza otwarty konkurs na znak graficzny (logo) Sejmu. Nagroda główna w konkursie wynosi 5000 zł. Zwycięska praca wykorzystana zostanie w publikacjach i materiałach informacyjnych Sejmu.

Projekty wykonane muszą być zgodnie ze specyfikacją zawartą w regulaminie konkursowym w formie elektronicznej i wydruków kolorowych i czarno-białych.

Prace nadsyłać można w terminie 1 luty 2010 r.- 31 marca 2010 r. Obligatoryjnym wymogiem jest nadesłanie wraz z projektem podpisanej Karty Zgłoszeniowej.

Regulamin

do pobrania:
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www

więcej...

29 stycznia 2010

Konkurs na logo profesjonalnych farb artystycznych

kategoria: logo
nagroda: 10000 zl
termin: 20 kwietnia 2010 r.Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konkursie plastycznym na znak graficzny (logo) dla profesjonalnych farb artystycznych jako wyrobu mającego w niedalekiej przyszłości wzbogacić ofertę produktową firmy TAP Sp. z o.o. z siedzibą w Lesku.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu znaku graficznego, który będzie wykorzystywany jako symbol wizualny identyfikujący produkty firmy, umieszczany m. in. na materiałach promocyjnych i informacyjnych wyrobu jak również na samym wyrobie.

Oprócz wartości marketingowych i użytkowych bardzo ważna w ocenie projektu logotypu będzie oryginalność oraz oddanie charakteru produktu.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, którzy spełniają warunki opisane w Regulaminie konkursu.

Laureata konkursu wyłoni Jury, w którym zasiadają osoby od lat związane z branżą plastyczną, przedstawiciele wyższych uczelni.

Zwycięzca wyłoniony w drodze konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 PLN brutto. Do zdobycia są również 3 wyróżnienia nagradzane kwotą 2 500 PLN każde.

Prace Konkursowe z dopiskiem „KONKURS-Logo” można składać osobiście bądź listownie w siedzibie firmy pod adresem: TAP Sp. z o.o., 38-600 Lesko, ul. Przemysłowa 11. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 20 kwietnia 2010 r.

Wszelkich wyjaśnień udziela:

Jacek Kwilosz
tel. (13) 46 888 00
e-mail: konkurs@tap-art.pl
e-mail: j.kwilosz@tap-art.pl

Gorąco zapraszamy do udziału w konkursie !

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa
List przewodni
Przeniesienie praw autorskich

źródło: www

więcej...

Konkurs na logo Muzeum Regionalnego w Człuchowie

kategoria: logo
nagroda: 1500 zl
termin: 26 lutego 2010 r.Organizator: Muzeum Regionalne w Człuchowie

Cel: wyłonienie najlepszego logo Muzeum Regionalnego w Człuchowie

Przeznaczenie logo: do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych itp. Znak logo będzie wykorzystywany: na papierze firmowym i plakatach, w katalogach, wydawnictwach, na materiałach promocyjnych i innych materiałach wydawanych przez Muzeum Regionalne w Człuchowie, w sieci komputerowej (Internet), w mediach, za pomocą wizji przewodowej i bezprzewodowej i innych narzędziach służących promocji Organizatora konkursu.

...więcej info w regulaminie.

do pobrania:
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www

więcej...

26 stycznia 2010

Konkurs na logo Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

kategoria: logo
nagroda: 1200 zl
termin: 15 marca 2010 r.Konkurs na projekt graficzny nowego LOGO
Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

Organizatorem Konkursu na NOWE LOGO jest Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi, ul. Zachodnia 54/56 zwany dalej ,,Organizatorem’’.

... więcej info w regulaminie.

źródło: www

więcej...

Konkurs na Logo i Hasło promocyjne Miasta i Gminy Pobiedziska

kategoria: logo
nagroda: 2000 zl
termin: 26 lutego 2010 r.Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska zaprasza profesjonalistów, zajmujących się grafiką i reklamą, artystów, projektantów, grafików, jak i amatorów, studentów oraz wszystkich twórców z całej Polski do udziału w konkursie na opracowanie logo i hasła promującego Miasto i Gminę Pobiedziska.

Prace dostarczyć należy najpóźniej do 26 lutego 2010 r., do godz. 15 do Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach (pokój nr 13), lub droga pocztową na adres Urzędu (ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska).

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www

więcej...

23 stycznia 2010

Konkurs na logo Szlaku Archeo - Geologicznego

kategoria: logo
nagroda: rzeczowa za ok. 5000 zl
termin: 26 lutego 2010 r.REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO UL. ŚCIEGIENNEGO 2 25-033 KIELCE Ogłasza konkurs na projekt LOGOTYPU promującego „Szlak Archeo – Geologiczny”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie najlepszego (najciekawszego) logotypu dla Szlaku Archeo – Geologicznego " tj. dzieła w rozumieniu art.921 kc.

2. PROJEKT LOGOTYPU MUSI NAWIĄZYWAĆ DO WIZERUNKU TETRAPODA - pierwszego czworonoga którego ślady odkryte zostały w Zachełmiu w woj. świętokrzyskim.

3. Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki konkursu na stworzenie logotypu promującego Szlak Archeo - Geologiczny

4. Organizatorem Konkursu jest Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego (zwana później ROTWŚ) z siedzibą w Kielcach, ul. Ściegiennego 2, (Wojewódzki Dom Kultury), 25 – 033 Kielce.

...więcej info w regulaminie.

do pobrania:
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www

więcej...

Konkurs Kreatywna Kropla

kategoria: grafika
nagroda:
termin: 25 lutego 2010 r.Polska Akcja Humanitarna ogłasza konkurs Kreatywna Kropla na projekt graficzny związany z dostępem do wody.

Mówi się, ze mieszkamy na Błękitnej Planecie. Tak, to prawda – woda zajmuje aż 70% powierzchni naszego globu. Ale czy każdy wie, ze tylko 0,1% tych zasobów to woda pitna? Co więcej, aż 884 miliony mieszkańców Ziemi nie ma dostępu do wody, która spełnia podstawowe normy czystości…
Chcemy zmienić sytuację ludzi, którzy nie mają dostępu do wody. I potrzebujemy Twojej pomocy! Właśnie Ty możesz być naszą „wodą na młyn”, dając innym impuls do zmian.

PAH ma zaszczyt zaprosić kreatywnych grafików i graficzki do akcji Kreatywna Kropla. Niech hektolitry świeżych pomysłów spłyną na koszulkę i gadżety Kampanii Wodnej. Czas abyś pokPazał ile litrów pomysłów masz w głowie.
Premiera koszulki z Twoim projektem będzie miała miejsce w marcu podczas obchodów Światowego Dnia Wody, obok koszulek zaprojektowanych przez renomowanych polskich artystów, którzy zasiądą w Jury.

do pobrania:
Regulamin

źródło: www

więcej...

11 stycznia 2010

Culture Counts: UNESCO poster competition

kategoria: plakat
nagroda: 2000 $
termin: 9 marca 2010 r.Create the poster for 2010, International Year for the Rapprochement of Cultures; a competition to promote better communication and understanding between all peoples and cultures.

OVERVIEW

The United Nations General Assembly has proclaimed 2010, International Year for the Rapprochement of Cultures, and has defined three main dimensions: dialogue, mutual understanding, and cooperation.

UNESCO, as a specialized agency of the United Nations entrusted with the mandate to build “the defences of peace in the minds of men," has been designated as lead agency of the Year within the UN system.

Let us recall that the quest for dialogue among civilizations, cultures and peoples is deeply entrenched in UNESCO’s Constitution (1946) as one of the best guarantees of peace in the world and constitutes an overarching objective of the Year 2010.

Furthermore, one of the major aims of the Year will be to demonstrate the beneficial effects of cultural diversity recognizing the importance of transfers and exchanges between cultures through implicit or explicit dialogue that underlines how all cultures and civilizations are interlinked and contribute to the progress of humankind.

The strategy of the International Year consists in mainstreaming the above-mentioned principles in all policy-making at local, national, regional and international levels through the involvement of the greatest number of relevant stakeholders. The activities carried out under the International Year focus on:

* Promoting reciprocal knowledge of cultural, ethnic, linguistic, and religious diversity
* Building a framework for commonly shared values
* Strengthening quality education and the building of intercultural competencies
* Fostering dialogue for sustainable development.

Participants of the competition are invited to express their vision and understanding of the “Rapprochement of Cultures” by designing posters that creatively emphasize the importance of exchange and dialogue among and between cultures in ensuring social cohesion and harmonious coexistence.

To learn more about the International Year for the Rapprochement of Cultures, visit the website at: http://www.unesco.org/culture/en/dialogue/rapprochementof_Cultures2010

Regulamin

źródło: www

więcej...

Konkurs na plakat V edycji Festiwalu Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi”

kategoria: plakat
nagroda: 2000 zl
termin: 5 marca 2010 r.Festiwal Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi” edycja 5 jubileuszowa Lublin, 14- 18.06.2010

Szanowni Państwo

Zapraszamy do udziału w konkursie na plakat V edycji Festiwalu Europy Środkowej Sąsiedzi - do wygrania 2 tys. złotych.

Projekty plakatów wraz z Kartą Zgłoszenia należy przesyłać w formacie elektronicznym
na płycie CD na adres:
Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12,
20-007 Lublin z dopiskiem plakat Festiwal „Sąsiedzi”

Piąta, jubileuszowa edycja Festiwalu Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi” będzie kontynuacją podstawowych założeń imprezy, wynikiem doświadczeń, które pokazały jak ważne i potrzebne jest wyjście z działaniami artystycznymi w przestrzeń publiczną miasta oraz propozycją nowego wątku tematycznego, który zostanie na nowo odczytany przez twórców z regionu Europy Środkowej i Skandynawii. Tematem tym będzie Szekspir.

Inspiracją i głównym tematem festiwalu jest zjawisko teatru elżbietańskiego, który w swym kształcie był teatrem, niezwykle demokratycznym, otwartym na publiczność dość zwyczajną, również ludzi prostych. Właśnie spełniając ich gusta i oczekiwania pozwolił narodzić się fenomenowi Szekspira.
Tym razem droga ma być odwrotna – w tych nietypowych i nowych dla teatru przestrzeniach chcemy pokazać interesujące odczytania dramatów Szekspira oraz produkcje inspirowane wątkami szekspirowskimi. Tym samym Szekspir ma być tematem zasadniczym nurtu głównego prezentowanego w salach teatralnych jak i w namiotach cyrkowych, ale tematy i historie szekspirowskie pojawią się też w nurcie ulicznym i plenerowym.
Termin nadsyłania prac mija 05 marca 2010 roku

Chcemy zaprezentować możliwie szerokiej, „nieteatralnej” publiczności dorobek epoki szekspirowskiej to jest teatr rozumiany jako zjawisko włączone w naturalny rytm życia miasta, otwarte na każdą publiczność, a fascynujący świat postaci i historii rodem z Szekspira uczynić tematem wiodącym.
Świat Szekspira to nie tylko świat wielkich wodzów i wielkich namiętności, ale też niesamowita fantastyka, komediowość łącząca w sobie elementy klaunady i teatru jarmarcznego i to może być powodem, dla którego Szekspir na ulicy i w cyrkowym namiocie zyska nowe, naturalne dla siebie miejsce i zdobędzie nową, zatrzymaną w biegu publiczność. Produkcje festiwalowe tworzyć będą krąg dokonań środkowoeuropejskich sąsiadów, być może wzbogaconych względem ostatnich edycji o nowe kierunki – niemiecki czy skandynawski.

Szczegóły / Kontakt
Festiwal Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi”
Centrum Kultury w Lublinie
ul. Narutowicza 32
20- 016 Lublin
tel./fax: +48 81 536 03 18
sasiedzi@ck.lublin.pl

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www

więcej...

6 stycznia 2010

Konkurs na logo European Music and Arts Centre - Sinfonia Varsovia

kategoria: logo
nagroda: 20000 zl
termin: 11 stycznia 2010 r.Do 11 stycznia można nadsyłać portfolio w konkursie na identyfikację EMAC -SV.

EMAC - SV - European Music and Arts Centre - Sinfonia Varsovia to rozpoznawalny międzynarodowy ośrodek muzyki i sztuki o silnym oddziaływaniu lokalnym. Nowe miejsce na kulturalnej mapie Warszawy, miejsce edukacji, dialogi i przenikania się różnych dziedzin sztuki. Orkiestra Sinfonia Varsovia zaprasza grafików, małe studia i agencje graficzne do przeglądu portfolio w celu wyłonienia kandydatów do pierwszego etapu zamkniętego konkursu na identyfikację graficzną powstającego właśnie EMAC-SV, które będzie miało swoją siedzibę w zabytkowym obiekcie Instytutu Weterynarii, przy ul.Grochowskiej 272 w Warszawie.

Konkurs składa się z 3 etapów :
I etap przeglad portfolio
II etap wybor kilku pracowni do opracowania koncepcji (zwrot kosztow)
III etap realizacja wybranej koncepcji.

Zwycięzca konkursu otrzyma 20 000 zł.

Zapraszamy do udziału! Zgłoszenia należy przesyłać na adres : emacsv@gmail.com

do pobrania:
Informacje o konkursie
Info o obiekcie

źródło: www

więcej...

Konkurs na logo Wielokulturowego Lublina

kategoria: logo
nagroda: 2500 zl
termin: 28 lutego 2010 r.Zaprojektuj logo Wielokulturowego Lublina

Szanowni Państwo!

Koordynator projektu „Wielokulturowy Lublin” – Dział Edukacji Centrum Kultury w Lublinie ogłasza konkurs na logotyp i koncepcję graficzną materiałów promocyjnych wydarzenia.
Festiwal „Wielokulturowy Lublin” to cykl wydarzeń artystycznych prezentujących kulturę mniejszości narodowych i wyznaniowych mieszkających na terenie miasta Lublina. W programie znajdują się spotkania, wykłady, wystawy, koncerty, warsztaty i wiele innych propozycji skierowanych do szerokiej grupy odbiorców. W dotychczasowych edycjach projektu udział wzięły mniejszości: białoruska, buddyjska, czeczeńska, ewangelicka, grekokatolicka, muzułmańska, prawosławna, romska, ukraińska i żydowska. Więcej informacji o projekcie na stronie www.ck.lublin.pl w zakładce Imprezy Cykliczne. Konkurs trwa do 28 lutego 2010 roku. Biorący w nim udział dostarczają osobiście lub drogą pocztową prace konkursowe na adres:

Dział Edukacji Kulturalnej
Centrum Kultury w Lublinie
ul. Narutowicza 32
20-016 Lublin
w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na logo projektu Wielokulturowy Lublin”.

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www

więcej...

Konkurs na logo Powiatu Raciborskiego

kategoria: logo
nagroda: 2500 zl
termin: 30 kwietnia 2010 r.Konkurs na logo Powiatu

Do 30 kwietnia 2010 r. można nadsyłać propozycje logo Powiatu Raciborskiego wraz z księgą znaku. Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu LOGO POWIATU RACIBORSKIEGO, które stanie się oficjalną identyfikacją graficzną Powiatu i będzie przeznaczone do celów popularyzatorskich.

Konkurs ma charakter dwuetapowy, ogólnopolski. Skierowany jest do: osób, którym bliska jest ziemia raciborska – jej dzieje i przyszłość oraz do grafików, projektantów, artystów plastyków, studentów uczelni artystycznych oraz agencji reklamowych.

Autor (autorzy) zwycięskiej pracy otrzyma(ją) nagrodę finansową – 2500 PLN brutto. Autorzy drugiej i trzeciej pracy konkursowej otrzymają nagrody po 500 PLN brutto.

Prace konkursowe, z dopiskiem na opakowaniu "KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU POWIATU RACIBORSKIEGO - KONKURS" należy przesłać lub złożyć do dnia 30 kwietnia 2010 r. pod adresem:

Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu
Plac Okrzei 4 a
47-400 Racibórz

Szczegóły w regulaminie.

do pobrania:
Regulamin

źródło: www

więcej...