29 stycznia 2010

Konkurs na logo profesjonalnych farb artystycznych

kategoria: logo
nagroda: 10000 zl
termin: 20 kwietnia 2010 r.Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konkursie plastycznym na znak graficzny (logo) dla profesjonalnych farb artystycznych jako wyrobu mającego w niedalekiej przyszłości wzbogacić ofertę produktową firmy TAP Sp. z o.o. z siedzibą w Lesku.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu znaku graficznego, który będzie wykorzystywany jako symbol wizualny identyfikujący produkty firmy, umieszczany m. in. na materiałach promocyjnych i informacyjnych wyrobu jak również na samym wyrobie.

Oprócz wartości marketingowych i użytkowych bardzo ważna w ocenie projektu logotypu będzie oryginalność oraz oddanie charakteru produktu.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, którzy spełniają warunki opisane w Regulaminie konkursu.

Laureata konkursu wyłoni Jury, w którym zasiadają osoby od lat związane z branżą plastyczną, przedstawiciele wyższych uczelni.

Zwycięzca wyłoniony w drodze konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 PLN brutto. Do zdobycia są również 3 wyróżnienia nagradzane kwotą 2 500 PLN każde.

Prace Konkursowe z dopiskiem „KONKURS-Logo” można składać osobiście bądź listownie w siedzibie firmy pod adresem: TAP Sp. z o.o., 38-600 Lesko, ul. Przemysłowa 11. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 20 kwietnia 2010 r.

Wszelkich wyjaśnień udziela:

Jacek Kwilosz
tel. (13) 46 888 00
e-mail: konkurs@tap-art.pl
e-mail: j.kwilosz@tap-art.pl

Gorąco zapraszamy do udziału w konkursie !

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa
List przewodni
Przeniesienie praw autorskich

źródło: www