31 stycznia 2010

Konkurs na logo Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

kategoria: logo
nagroda: 5000 zl
termin: 31 marca 2010 r.Kancelaria Sejmu RP ogłasza otwarty konkurs na znak graficzny (logo) Sejmu. Nagroda główna w konkursie wynosi 5000 zł. Zwycięska praca wykorzystana zostanie w publikacjach i materiałach informacyjnych Sejmu.

Projekty wykonane muszą być zgodnie ze specyfikacją zawartą w regulaminie konkursowym w formie elektronicznej i wydruków kolorowych i czarno-białych.

Prace nadsyłać można w terminie 1 luty 2010 r.- 31 marca 2010 r. Obligatoryjnym wymogiem jest nadesłanie wraz z projektem podpisanej Karty Zgłoszeniowej.

Regulamin

do pobrania:
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www