27 listopada 2009

Międzynarodowy konkurs na opracowanie logotypu dla ruchu turystycznego Republiki Dominikańskiej

kategoria: logo
nagroda: 15000 $
termin: 30 grudnia 2009 r.Republika Dominikańska ogłasza międzynarodowy konkurs stylistyczny na opracowanie logotypu turystycznego, który będzie związany z wszelkimi obszarami ruchu turystycznego Republiki Dominikańskiej. Udział mogą wziąć wszystkie osoby zainteresowane zajmujące się designem – Republika Dominikańska niniejszym serdecznie zaprasza do uczestnictwa w konkursie. Szczególnie zachęcamy młodych, początkujących designerów. Informacje na temat zasad konkursu, jury oraz nagród można uzyskać pod adresem www.godominicanrepublic.com. Republika Dominikańska to ulubiony cel podróży turystycznych. Pod względem liczby turystów, która sięga prawie pięciu milionów, jest liderem w swoim obszarze.

do pobrania:
Regulamin

źródło: www

więcej...

Konkurs na projekt plakatu XIV edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA

kategoria: plakat
nagroda: 2500 zl
termin: 15 lutego 2010 r.Przedmiot konkursu:
Projekt plakatu XIV edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowy Ulicznych FETA. Tematem najbliższej edycji FETY są: „Mity, legendy i histo prawdziwe”.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficktóry stanie się plakatem XIV edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA, o którym mowa w §1.
2. W konkursie może wziąć udział każdy.
3. Konkurs jest skierowany przede wszystkim do grafików, projektantów, artystów plastyków oraz osób i firm zajmujących się projektowaniem reklamowym.
4. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w ikonkursach.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
6. Do konkursu każdy z uczestników zgłosić może dowolną ilość projektów.

więcej informacji w regulaminie...

do pobrania:
Regulamin

źródło: www

więcej...

Konkurs na jubileuszowe logo Wieliczki

kategoria: logo
nagroda: 3600 zl
termin: 30 listopada 2009 r.W związku ze zbliżającym się Jubileuszem 720 lecia Wieliczki zapraszamy do udziału w konkursie, którego celem jest wyłonienie najbardziej pomysłowego i ciekawego w formie logotypu jubileuszowego.

Zaprojektowany znak graficzny powinien jednoznacznie kojarzyć się z miastem, wyrażać jego charakter i tradycje. Konkurs ma charakter otwarty, jest adresowany do wszystkich osób zajmujących się zawodowo lub amatorsko działalnością artystyczną. Najlepszy projekt zostanie wyróżniony nagrodą w wysokości 3600 zł brutto.

Nagrodzony zostanie tylko jeden projekt, najwyżej oceniony przez komisję konkursową powołaną przez burmistrza Wieliczki.

Prace należy nadsyłać:

droga elektroniczną: aszczepaniak@wieliczka.eu
lub
drogą pocztową na adres:

Wydział Kultury Turystyki i Sportu,
Urząd Miasta i Gminy
ul. Powstania Warszawskiego 1,
32-020 Wieliczka.

Regulamin

źródło: www

więcej...

Konkurs na plakat promujący w Polsce rok 2010 - Światowy Rok Różnorodności Biologicznej ogłoszony przez ONZ

kategoria: plakat
nagroda: bon zakupowy o wartości 3 000 zł.
termin: 31 grudnia 2009 r.Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w konkursie na plakat promujący obchody Światowego Roku Różnorodności Biologicznej ogłoszonego przez ONZ na rok 2010.

Różnorodność biologiczna to zagadnienie ważne nie tylko dla przyrodników- natura zawsze stanowiła inspirację dla sztuki, a poprzez sztukę wzmacniało się powszechne zainteresowanie przyrodą. Dziś chodzi nie tylko o ukazanie piękna i bogactwa przyrody, ale także o zwrócenie uwagi na zagrożenie różnorodności biologicznej i skłonienie do podejmowania działań służących jej zachowaniu. Praca nad projektem plakatu daje młodym twórcom szansę na włączenie się w działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
* uczniowie średnich szkól plastycznych,
* studenci wyższych szkół artystycznych.

W skład pracy konkursowej wchodzi:
* plakat promujący obchody roku 2010 - Światowego Roku Różnorodności Biologicznej,
* krótkie opracowanie (maksimum 500 słów) wskazujące na zrozumienie czym jest różnorodność biologiczna oraz jakie jest jej znaczenie dla człowieka,
* hasło nawołujące do ochrony różnorodności biologicznej w Polsce.

Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do 31.12.2009 r.
W konkursie przewidziane są wartościowe nagrody i wyróżnienia. Najlepsze plakaty w każdej kategorii zostaną dodatkowo uhonorowane w postaci druku i powszechną dystrybucję w placówkach i instytucjach zajmujących się ochroną różnorodności biologicznej i edukacją na ten temat.

do pobrania:
Regulamin

źródło: www

więcej...

13 listopada 2009

Konkurs "Life 2084"

kategoria: grafika
nagroda: MacBooki, iPody...
termin: 15 grudnia 2009 r./edit: Uwaga: konkurs został przedłużony do 15 grudnia 2009 r./

Pokaż nam, jak wyglądać będzie świat w 2084 roku - 100 lat po pojawieniu się pierwszego komputera Macintosh firmy Apple.Wygraj komputery i iPody!

Firma iSource – wyłączny dystrybutor marki Apple w Polsce – zaprasza studentów do udziału w konkursie Life2084. Przez dwa miesiące będzie można nadsyłać prace, które zobrazują świat w 2084 roku - 100 lat po pojawieniu się pierwszego komputera Macintosh firmy Apple. Co ważne, nie ograniczamy techniki wykonania – może być to krótki film, grafika, fotografia, muzyka lub esej. Na najlepszych czeka wiele cennych nagród Apple, w tym najwyższej klasy komputery i iPody.

Jurorami Life2084 będą znani i doceniani profesjonaliści z wielu branż. Fotograficzną będzie reprezentować Maciej Nabrdalik, polski fotoreporter, laureat nagrody Grand Press Photo. Przedstawicielem przemysłu fonograficznego będzie Sidney Polak – znany polski muzyk, kompozytor i autor tekstów. Pieczę nad dziennikarską odsłoną konkursu sprawować będzie Małgorzata Minta, dziennikarka Newsweeka. To oni wybiorą najlepsze prace. Laureat pierwszego miejsca otrzyma komputer MacBook White 13'' z pakietem iWork'09 oraz iPoda touch 32 GB. Drugie miejsce to MacBook White 13'' z pakietem iWork'09, a trzecie – najnowszy iPod touch 32 GB. Organizatorzy pomyśleli także o czwartym i piątym finaliście – otrzymają oni po iPodzie nano 8 GB.

Konkurs trwa od 6 pażdziernika do 30 listopada 2009 r. Prace wysłane po 30 listopada 2009 r. nie będą oceniane. Objętość pracy nie może przekraczać 500 MB.
Nagrody w konkursie:

Nagroda I - MacBook White 13'' z pakietem iWork'09 oraz iPod touch 32 GB
Nagroda II - MacBook White 13'' z pakietem iWork'09
Nagroda III - iPod touch 32 GB
Nagroda IV i V - iPod nano 8 GB

do pobrania:
Regulamin

źródło: www

więcej...

Konkurs na logo i hasło promocyjne Ustki

kategoria: logo / hasło promocyjne
nagroda: 5000 zl za logo / 2000 zl za haslo
termin: 30 grudnia 2009 r.Konkurs adresowany jest zarówno do profesjonalistów, zajmujących się grafiką i reklamą, jak i do amatorów. Szczegółowe zasady uczestnictwa określa regulamin konkursu, który znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej. Zainteresowani udziałem w konkursie, zanim oficjalnie do niego przystąpią, muszą najpierw wyrazić wolę uczestnictwa(e-mailem, faxem, listownie). W odpowiedzi otrzymają tekst regulaminu i wszystkie załączniki.

Ostateczny termin zgłoszeń do konkursu upływa 30 listopada. Prace dostarczyć trzeba najpóźniej do 30 grudnia, do godz. 14 (Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ustka, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3).

Z uwagi na to, że konkurs ma dwie kategorie (logo i hasło promocyjne), uczestnicy mogą wziąć udział w obu lub w każdej z osobna. Dla zwycięzców przewidziano następujące nagrody: pięć tysięcy zł brutto oraz dwudniowy pobyt w Ustce za projekt znaku graficznego oraz dwa tysiące złotych brutto raz dwudniowy pobyt w Ustce za propozycję hasła.
Przyznane zostanie również jedno wyróżnienie. Autor pracy wyróżnionej otrzyma zaproszenie na dwudniowy pobyt w Ustce.

Nagrody pieniężne ufundował organizator konkursu - Urząd Miasta Ustka. Natomiast pobyty weekendowe ufundowały: hotel Trojanowski, Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy Azoty, Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe Energetyk.
Ogłoszenie konkursu na logo i hasło jest jednym z elementów tworzonej przez ratusz Strategii Marki Miasta Ustka.

Patronat medialny nad konkursem objęli: Kurier Ustecki oraz Radio Koszalin.

źródło: www

więcej...

Konkurs na plakat i hasło o ochronie zabytków

kategoria: plakat
nagroda: 3500 zl
termin: 7 grudnia 2009 r.Zarząd Powiatu Słupskiego realizując Program opieki nad zabytkami powiatu słupskiego na lata 2009 - 2012 ogłasza otwarty konkurs na plakat i hasło, które chce później wykorzystać w kampanii na rzecz promowania postaw zaangażowanych w ochronę zabytków. Patronat nad konkursem objął Oddział Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami w Słupsku.

Celem konkursu jest uzyskane oryginalnych autorskich plakatów dotyczących ochrony zabytków przed dewastacją. Na terenie powiatu słupskiego znajduje się wiele cennych zabytków, których stan zachowania jest różny. Wiele z nich jest wizytówką regionu i powodem do dumy. Wiele jest zaniedbana i ulega degradacji. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest człowiek, który nie zawsze otacza opieką zabytki znajdujące się w jego otoczeniu, często je świadomie lub nieświadomie niszczy. Zdarza się, że zabytki są rozkradane.

Cmentarze z krzyżami żeliwnymi nie są postrzegane jako dorobek kultury. Nie liczy się to, że jakiś człowiek został pod nim pogrzebany - metal, z którego został wykonany krzyż, który można pociąć i oddać na złom dla dewastatora jest ponad wszelkie wartości. Stanowiska archeologiczne są rozkopywane przez "poszukiwaczy skarbów". Licząc na znalezienie drogocennych przedmiotów, często znajdują oni kilka kości i kawałki ceramiki, które uszkadzają bezpowrotnie, sprawiając, że nie można prowadzić później na nich dalszych badań. Zabytkowe parki i ogrody, nierzadko zapomniane i zaniedbane przez swoich właścicieli, również są niszczone przez człowieka.

Konkurs jest skierowany do wszystkich zainteresowanych ochroną zabytków w powiecie słupskim. Zapraszamy do udziału w nim młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ale nie tylko. W konkursie mogą wziąć udział również osoby dorosłe, zawodowi informatycy specjalizujący się w grafice komputerowej, plastycy itp. Główna nagroda to 3.500 zł. Przewiduje się przyznanie ponadto dwóch wyróżnień po 1500 zł. Prace w formie elektronicznej należy złożyć w terminie do 7 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14.
Poniżej regulamin oraz karta zgłoszeniowa do konkursu. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (059) 8418575.

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www

więcej...

Konkurs na Logo Śląskiej Karty Usług Publicznych

kategoria: logo
nagroda: 3000 zl
termin: 8 stycznia 2010 r.Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego zaprasza artystów plastyków, studentów uczelni artystycznych, twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych do konkursu na znak graficzny, logo, Śląskiej Karty Usług Publicznych. LOGO pojawi się na tysiącach egzemplarzy karty ŚKUP oraz na wszystkich materiałach związanych z jej promocją, będzie więc niezwykle popularne, a jego projektant otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł.

Śląska Karta Usług Publicznych ma trafić do mieszkańców aglomeracji katowickiej już za cztery lata. Komunikacyjny Związek Komunalny GOP szacuje, że w pierwszym etapie trafi ona przynajmniej do 700 000 osób, potem nawet do miliona mieszkańców, którzy kartą będą mogli nie tylko zapłacić za przejazd autobusem czy tramwajem, ale także załatwić szereg spraw w urzędach miast: zapłacić podatki i opłaty gminne, parkingowe, a nawet regulować płatności za wstępy do muzeów, teatrów, ośrodków sportowych czy bibliotek. Prócz tego karta zawierać będzie też nośnik podpisu elektronicznego i identyfikację mieszkańca.

Projekt „Śląska Karta Usług Publicznych” jest realizowany przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP, który jest jego liderem, oraz dwadzieścia jeden gmin aglomeracyjnych, a jego uczestnicy liczą, że zostanie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Logo Śląskiej Karty Usług Publicznych pojawi się na samej karcie, a także na wszystkich materiałach reklamowych i promocyjnych z nią związanych, będzie więc niezwykle popularne. Organizatorzy konkursu (KZK GOP) chcą, by kojarzyło się ono z naszym regionem, znakiem KZK GOP, funkcjonalnością i użytecznością, jaką da karta.

Prace konkursowe można nadsyłać do 8 stycznia 2010 r. na adres (decyduje data stempla pocztowego): Komunikacyjny Związek Komunalny GOP, ul. Barbary 21 a, 40-053 Katowice. Prace muszą być wykonane indywidualnie. Każda musi zostać dostarczona w kopercie oznaczonej godłem, składającym się z dwóch liter i czterech znaków, natomiast karta zgłoszenia wraz z oświadczeniem powinna znajdować się w odrębnej kopercie, również oznakowanej godłem. Obie koperty należy włożyć do jednej z adresem Komunikacyjny Związek Komunalny GOP, ul. Barbary 21 a, 40-053 Katowice i dopiskiem: projekt znaku graficznego (LOGO) Śląskiej Karty Usług Publicznych (szczegóły można znaleźć w regulaminie konkursu, który został zamieszczony poniżej). Po tym terminie oceni je specjalna komisja jurorów, w skład której wejdą: prof. Bogdan Król - Kierownik Katedry Grafiki Projektowej na Wydziale Projektowym katowickiej ASP, dr Dawid Korzekwa – Prezes Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej, Marek Kuś – dyr. BWA Katowice, Prof. Krystyna Doktorowicz – Wydział RiTV UŚ, Gabriela Gros – p.o. dyr. Wydziału Kultury Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, oraz Roman Urbańczyk – Przewodniczący Zarządu KZK GOP.

Laureat konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 3 000, 00 zł brutto, ale nie mniejszą satysfakcję przyniesie mu zapewne świadomość, że wymyślony przez niego znak będzie rozpoznawalny przez miliony mieszkańców Aglomeracji Górnośląskiej.

do pobrania:
Regulamin

źródło: www

więcej...

Konkurs na logo promocyjne miasta Wąbrzeźno

kategoria: logo
nagroda: rzeczowa (za ok. 2000 zl)
termin: 8 lutego 2010 r.Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na logo promocyjne miasta Wąbrzeźno. Autor logo może liczyć na nagrodę rzeczową o wartości 2 tys zł.

Coraz więcej polskich miast decyduje się na ogłoszenie otwartego konkursu na własne logo. Jest to doskonały sposób na skuteczną promocję miejscowości i jak stwierdza Marcin Nowak, redaktor serwisu internetowego Wiadomości24.pl – „Warto inwestować w tego typu przedsięwzięcia. Opiera się to nie tylko o wygodę, miłe uzupełnienie promocji ale nierzadko o prestiż i świadomość ludzką. Nowy Jork jest w umysłach wszystkich „Big apple” i właśnie jabłka, symbole miasta podtrzymują tą świadomość. Berlin ma niedźwiedzia, Lizbona - kotwicę, Rzym - wilczycę, a Kair - słońce.” Również sporo polskich aglomeracji – np. Wrocław, Gdynia, Toruń czy Bydgoszcz może pochwalić się własnymi oryginalnymi i rozpoznawalnymi logotypami.
Wychodząc naprzeciwko tej formy promocji Gmina Miejska Wąbrzeźno ogłosiła konkurs na logo promocyjne naszego miasta. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu logo miasta Wąbrzeźno, które stanie się oficjalną identyfikacją graficzną miasta i będzie przeznaczone do celów popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych i identyfikacyjnych. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich, a w szczególności do osób zawodowo lub amatorsko zajmujących się działalnością plastyczną ukierunkowaną na działania marketingowe. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 3 projekty, spełniające warunki zawarte w Regulaminie konkursu, wraz z poprawnie wypełnioną Kartą zgłoszenia.

Prace należy składać w Miejskim Punkcie Informacji, przy ul. Poniatowskiego 8 w Wąbrzeźnie, tel. (056) 471 99 60, do dn. 28 lutego 2010 r. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową o wartości do 2000 zł., nie mniej jednak niż 1000 zł.
Regulamin oraz Karta zgłoszenia dostępne są w załącznikach poniżej, a także w MPI, przy ul. Poniatowskiego 8. (ap)

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www

więcej...

Hong Kong International Poster Triennial 2010

kategoria: plakat
nagroda:
termin: 29 stycznia 2010 r.The Hong Kong International Poster Triennial is a major event of the Hong Kong Heritage Museum to document the development of international poster design and to celebrate achievements at regular intervals and display excellent works of design. To celebrate the 10th anniversary of the Hong Kong Heritage Museum, the 2010 Poster Triennial will honour the theme of ’Act?Live’, which refers to how we should act upon our past, present and future after a decade. Entries will be categorised into five categories: Ideology, Promotion of cultural events, Commercial and advertising, Thematic "Act", Young Generation. The judging criteria will be based on originality, creativity and technical competence. An exhibition will be presented in the Hong Kong Heritage Museum to exhibit all selected entries from December 2010 to May 2011. A fully illustrated catalogue will be published to document the event. The competition is open to designers and young design talents from all regions and countries. There’s no entry fee.

Regulamin

źródło: www

więcej...