27 listopada 2009

Konkurs na plakat promujący w Polsce rok 2010 - Światowy Rok Różnorodności Biologicznej ogłoszony przez ONZ

kategoria: plakat
nagroda: bon zakupowy o wartości 3 000 zł.
termin: 31 grudnia 2009 r.Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w konkursie na plakat promujący obchody Światowego Roku Różnorodności Biologicznej ogłoszonego przez ONZ na rok 2010.

Różnorodność biologiczna to zagadnienie ważne nie tylko dla przyrodników- natura zawsze stanowiła inspirację dla sztuki, a poprzez sztukę wzmacniało się powszechne zainteresowanie przyrodą. Dziś chodzi nie tylko o ukazanie piękna i bogactwa przyrody, ale także o zwrócenie uwagi na zagrożenie różnorodności biologicznej i skłonienie do podejmowania działań służących jej zachowaniu. Praca nad projektem plakatu daje młodym twórcom szansę na włączenie się w działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
* uczniowie średnich szkól plastycznych,
* studenci wyższych szkół artystycznych.

W skład pracy konkursowej wchodzi:
* plakat promujący obchody roku 2010 - Światowego Roku Różnorodności Biologicznej,
* krótkie opracowanie (maksimum 500 słów) wskazujące na zrozumienie czym jest różnorodność biologiczna oraz jakie jest jej znaczenie dla człowieka,
* hasło nawołujące do ochrony różnorodności biologicznej w Polsce.

Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do 31.12.2009 r.
W konkursie przewidziane są wartościowe nagrody i wyróżnienia. Najlepsze plakaty w każdej kategorii zostaną dodatkowo uhonorowane w postaci druku i powszechną dystrybucję w placówkach i instytucjach zajmujących się ochroną różnorodności biologicznej i edukacją na ten temat.

do pobrania:
Regulamin

źródło: www