27 listopada 2009

Konkurs na jubileuszowe logo Wieliczki

kategoria: logo
nagroda: 3600 zl
termin: 30 listopada 2009 r.W związku ze zbliżającym się Jubileuszem 720 lecia Wieliczki zapraszamy do udziału w konkursie, którego celem jest wyłonienie najbardziej pomysłowego i ciekawego w formie logotypu jubileuszowego.

Zaprojektowany znak graficzny powinien jednoznacznie kojarzyć się z miastem, wyrażać jego charakter i tradycje. Konkurs ma charakter otwarty, jest adresowany do wszystkich osób zajmujących się zawodowo lub amatorsko działalnością artystyczną. Najlepszy projekt zostanie wyróżniony nagrodą w wysokości 3600 zł brutto.

Nagrodzony zostanie tylko jeden projekt, najwyżej oceniony przez komisję konkursową powołaną przez burmistrza Wieliczki.

Prace należy nadsyłać:

droga elektroniczną: aszczepaniak@wieliczka.eu
lub
drogą pocztową na adres:

Wydział Kultury Turystyki i Sportu,
Urząd Miasta i Gminy
ul. Powstania Warszawskiego 1,
32-020 Wieliczka.

Regulamin

źródło: www