27 listopada 2009

Konkurs na projekt plakatu XIV edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA

kategoria: plakat
nagroda: 2500 zl
termin: 15 lutego 2010 r.Przedmiot konkursu:
Projekt plakatu XIV edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowy Ulicznych FETA. Tematem najbliższej edycji FETY są: „Mity, legendy i histo prawdziwe”.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficktóry stanie się plakatem XIV edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA, o którym mowa w §1.
2. W konkursie może wziąć udział każdy.
3. Konkurs jest skierowany przede wszystkim do grafików, projektantów, artystów plastyków oraz osób i firm zajmujących się projektowaniem reklamowym.
4. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w ikonkursach.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
6. Do konkursu każdy z uczestników zgłosić może dowolną ilość projektów.

więcej informacji w regulaminie...

do pobrania:
Regulamin

źródło: www