28 maja 2009

27 maja 2009

Konkurs na logo promujące Gminny Program Odnowy Wsi

kategoria: logo
nagroda: 750 zl
termin: 26.06.2009 r
info

więcej...

25 maja 2009

Konkurs na opracowanie logo Powiatu Kartuskiego

kategoria: logo
nagroda: 3000 zl
termin: 30.06.2009 r
info

więcej...

22 maja 2009

MINI Space T-Shirt Design Competition

kategoria: grafika
nagroda: Mac Book 2.0Ghz 13"
termin: 30.06.2009 r
info

więcej...

Konkurs sztuki na bilbordach - Art Moves. "Czy wszystko jest ze sobą powiązane?"

kategoria: billboard
nagroda: 7000 zl
termin: 10 sierpnia 2009 r.W tym roku artyści są zaproszeni do twórczej interpretacji hasła: Czy wszystko jest ze sobą powiązane? 10 najlepszych prac pokażemy na bilbordach w trakcie Festiwalu Art Moves w październiku 2009 w Toruniu. Twórca najlepszej pracy otrzyma główną nagrodę w wysokości 7000 PLN. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie konkursu.

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www

więcej...

21 maja 2009

Konkurs na logo Biblioteki Miejskiej w Cieszynie

kategoria: logo
nagroda: 500 zl
termin: 09.06.2009 r
info

więcej...

15 maja 2009

Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy - RYZYKO - 2009

kategoria: plakat
nagroda: I) 5000zl II) 3000zl III) 2000zl
termin: 20.06.2009 r
info

więcej...

13 maja 2009

Konkurs na plakat Międzynarodowego Festiwalu Filmowego OFF CINEMA 2009

kategoria: plakat
nagroda 1000 zl
termin: 09 listopada 2009 r.Regulamin

źródło: www

więcej...

Konkurs na logo Muzeum Wsi Kieleckiej

kategoria: logo
nagroda: 2000 zl
termin: 30.06.2009 r
info

więcej...

9 maja 2009

Konkurs na identyfikacje wizualną XX-lecia UOKiK

kategoria: identyfikacja wizualna
nagroda: 36600 zl
termin: 20 lipca 2009 r.


Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza konkurs na zaprojektowanie wizualizacji XX-lecia UOKiK. Termin nadsyłania prac upływa 20 lipca 2009 r.

W 2010 roku przypada dwudziesta rocznica powstania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wcześniej Urzędu Antymonopolowego. Początkowo jego działania były nakierowane na promowanie konkurencji i przeciwdziałanie antyrynkowym zachowaniom przedsiębiorców. Z czasem jednak zostały one poszerzone o zadania związane z kreowaniem polityki konsumenckiej w Polsce oraz ochroną słabszych uczestników rynku. Misją Urzędu jest podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji.

W związku z jubileuszem zaplanowano szereg inicjatyw o charakterze informacyjno-edukacyjnym oraz promocyjnym, skierowanych do szerokiej opinii publicznej. Działania będą miały na celu zwiększenie społecznej świadomości na temat roli i wpływu przepisów antymonopolowych oraz prawa ochrony konsumentów na życie gospodarcze i społeczne. Wśród wydarzeń realizowanych z okazji rocznicy XX -lecia znajdą się konferencje, warsztaty, seminaria, wydarzenia kulturalne oraz liczne projekty wydawnicze i medialne. Wszystkie te działania będą oznaczone logotypem, który powstanie w ramach ogłoszonego konkursu.

Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej oryginalnego i twórczego projektu, charakteryzującego się wysokim poziomem artystycznym, który jednocześnie będzie spełniał rolę promocyjną. Prace należy składać do 20 lipca 2009 roku. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31 lipca br. Ze zwycięzcą zostanie podpisana umowa o wartości 36 600 zł brutto, na przygotowanie systemu identyfikacji wizualnej XX-lecia UOKiK.

Konkurs został objęty patronatem Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej (www.stgu.pl).

Szczegółowe informacje zawiera regulamin, umieszczony na stronie internetowej UOKiK (www.uokik.gov.pl).

Dodatkowe informacje:
Kamila Acholonu-Boruc
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. (22) 55 60 195
Fax (22) 826 11 86
E-mail: kamila.boruc@uokik.gov.pl

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www

więcej...

Nowy termin

Zmienił się termin zakończenia konkursów na plakat: "Kultury, kierowco!" oraz "Kupuj polskie produkty" . Projekty można nadsyłać do 20 maja 2009r.

www.plakat.edu.pl


więcej...

7 maja 2009

Konkurs na plakat - 27 Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!

kategoria: plakat
nagroda: 4000 zl
termin: 30.06.2009 rZapraszamy do udziału w konkursie na plakat Festiwalu Ale Kino! Jeżeli kochasz kino! Jesteś młody lub takim się czujesz! Jeżeli lubisz rywalizację! Zapraszamy do alekinowego konkursu! To już druga odsłona przedsięwzięcia. Rok temu otrzymaliśmy ponad 100 prac, a laureat głównej nagrody zrealizował z nami swój plakat. Jego pomysł został wykorzystany na plakatach, citylightach i billboardach oraz w wielu innych formach. Był doskonale widoczny w mieście. Zanim przystąpicie do tworzenia prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM KONKURSU. Gotowe projekty prosimy nadsyłać do Centrum Sztuki Dziecka wraz z KARTĄ ZGŁOSZEŃ. Zapraszamy!

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www

więcej...

Konkurs na logo Powiatu Sztumskiego

kategoria: logo
nagroda: laptop
termin: 08.06.2009 r
info

więcej...

Adobe® Design Achievement Awards 2009

kategoria: ilustracja
nagroda: 3000 $
termin: 05.06.2009 r
info

więcej...

International Biennial of the Poster in Bolivia 2009

kategoria: plakat
nagroda: 3000 $
termin: 30.06.2009 r
info

więcej...

The 4th China International Poster Biennial

kategoria: plakat
nagroda:
termin: 25.06.2009 r
info

więcej...

Międzynarodowego Biennale Artystycznej Grafiki Cyfrowej - SZTUKA/NAUKA - NAUKA/SZTUKA

kategoria: grafika
nagroda: 1000 zl
termin: 29.05.2009 r
info

więcej...

Konkurs na plakat promujący znaczenie badań naukowych dla gospodarki

kategoria: plakat
nagroda: 5000 zl
termin: 15 września 2009 r.Plakat wart 5000 złotych!

Do 15 września 2009 roku można nadsyłać prace w ramach konkursu na plakat Nauka <=> Biznes – promującego znaczenie badań naukowych dla gospodarki. Organizatorzy wydarzenia - Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) oraz Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej - przewidują dla najlepszych nagrody pieniężne: nagroda główna 5 000 zł, dwa wyróżnienia 1000 zł (każde) oraz możliwość udziału w profesjonalnych szkoleniach z zakresu obsługi Adobe InDesigne, prowadzonych przez Firmę COMARCH - sponsora imprezy.

Spore zainteresowanie konkursem pozwala sadzić, iż temat choć niełatwy stanowi wyzwanie dla artystów, ich kreatywności, czego potwierdzeniem są również prace konkursowe, które wpływają do CITTRU.

Głównym celem konkursu jest ukazanie - poprzez plastyczne kreacje – relacji pomiędzy nauką i biznesem. Kluczowymi dla zrozumienia zakresu zagadnienia są takie pojęcia jak wynalazki na rynku gospodarczym, badania dla przemysłu, wykorzystanie odkryć naukowych przez biznes, potrzeby biznesu zaspakajane przez naukę, społeczne efekty partnerstwa nauki i biznesu, innowacyjność, naukowiec-biznesmenem. Prace mogą zawierać odwołanie zarówno do aspektów historycznych jak i współczesnych, mogą ujmować temat realistycznie bądź też całkowicie metaforycznie, symbolicznie. Metoda, styl i wreszcie sposób przedstawienia zagadnienia pozostaje w gestii autora. „Nie wprowadzamy ograniczeń wieku, zamieszkania, jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia autorów prac” – podkreśla Aleksandra Łubnicka zajmująca się koordynacją konkursu.

Płytę CD z pracami (jedna osoba może zgłosić do 5 prac) oraz formularz zgłoszeniowy należy nadsyłać na adres CITTRU (ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków) z dopiskiem "Konkurs Nauka i Biznes". Szczegóły dotyczące konkursu (w tym warunki techniczne prac) oraz regulamin można znaleźć na stronie www.cittru.uj.edu.pl.

Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane podczas wernisaży organizowanych jesienią tego roku w prestiżowych budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Lubelskiej.

Zachęcamy do udziału!

Szczegółowe informacje na stronie konkursu: www.cittru.uj.edu.pl

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www

więcej...

Ten images for Ithaca 2009 - 8th poster competition of the island of Ithaca, Greece.

kategoria: plakat
nagroda 1000 euro
termin 20.05.2009 r
info

więcej...

Trnava Poster Triennial 2009

kategoria: plakat
nagroda: -----
termin: 15.05.2009
info

więcej...

5 maja 2009