30 września 2009

Konkurs na logo Gminy Golczewo

kategoria: logo
nagroda: 3000 zl
termin: 16 listopada 2009 r.Burmistrz Golczewa ogłasza "Konkurs na opracowanie znaku graficznego - logo do identyfikacji wizualnej Gminy Golczewo". Na stronie www.golczewo.pl można pobrać formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu.

Celem Konkursu jest uzyskanie znaku graficznego – logo, który będzie wykorzystany do identyfikacji wizualnej Miasta i Gminy Golczewo i będzie umieszczany na materiałach promocyjnych, reklamowych oraz na przedmiotach codziennego użytku. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę pieniężna w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

Prace należy składać do 16 listopada 2009 roku do UM w Golczewie.

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www

więcej...

17 września 2009

Konkurs na projekt znaku graficznego działań edukacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa pn. „Własność to odpowiedzialność”

kategoria: logo
nagroda: 2000 zl
termin: 23 listopada 2009 r.
Ministerstwo Skarbu Państwa ogłasza konkurs na projekt znaku graficznego działań edukacyjnych na temat własności prywatnej i prywatyzacji pn. „Własność to odpowiedzialność”.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu znaku graficznego (logotypu), charakteryzującego się wysokim poziomem artystycznym i stopniem rozpoznawalności, przeznaczonego do celów identyfikacyjnych, informacyjnych i popularyzatorskich.

Znak graficzny będzie wykorzystywany m.in. na stronach internetowych, materiałach informacyjno-promocyjnych (plakatach, ulotkach, broszurach, płytach CD), publikacjach, materiałach promocyjno-reklamowych, nośnikach elektronicznych.

Projekt powinien być zrozumiały dla szerokiej grupy odbiorców, zarówno organizacji pozarządowych, uczelni, jak i grup docelowych działań edukacyjnych.

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do uczniów, studentów Akademii Sztuk Pięknych, uczelni zajmujących się specjalnością projektowanie graficzne oraz wszystkich osób zainteresowanych konkursem.

Autor nagrodzonej pracy otrzyma honorarium w wysokości 2 000,00 zł brutto i podpisze umowę o dzieło wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych do utworu.

Projekty oceniane będą komisyjnie przez Komisję Konkursową. Przy ocenie prac konkursowych zostaną wzięte następujące kryteria:

- wartości projektowe: oddanie charakteru działań edukacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa w obszarze własności prywatnej i prywatyzacji;
- wartości komunikacyjne: wywoływanie pozytywnych skojarzeń, łatwość zapamiętania i rozpoznania oraz oryginalność znaku, jasność i czytelność;
- wartości użytkowe: łatwość reprodukcji i możliwość elektronicznego zapisu, zgodność z formatem i warunkami technicznymi określonymi w regulaminie.

Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszenia zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa edukacja.msp.gov.pl.

Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesyłką na adres: Ministerstwo Skarbu Państwa, Biuro Komunikacji Społecznej, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa z dopiskiem „Własność to odpowiedzialność - konkurs na znak graficzny” do dnia 23 listopada 2009 roku do godz. 16.00. Projekty złożone po terminie, niekompletne lub nie spełniające kryteriów określonych w regulaminie zostaną odrzucone.

Na wszelkie pytania dotyczące konkursu odpowiada Magdalena Szubert, telefon: 22 695 81 62, edukacja@msp.gov.pl .

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www

więcej...

15 września 2009

Konkurs na logo Grodziska Mazowieckiego

kategoria: logo
nagroda: 2500 zl
termin: 2 października 2009 r.KONKURS NA LOGO GRODZISKA

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Grodzisk, grafików, artystów, projektantów, studentów oraz wszystkich młodych twórców do udziału w konkursie na opracowanie logo Grodziska Mazowieckiego. Nowe logo musi kojarzyć się z nowym hasłem gminy „Grodzisk Mazowiecki –tu przyszłość jest dziś”.

Czekamy na wasze pomysły do 2 października.

Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2.500,00 zł.

Informacje w sprawie konkursu można uzyskać u Pani Joanny Antczak – inspektor-koordynator w Samodzielnym Stanowisku ds. Informatyki lub Pani Anety Caban – inspektor w Wydziale Promocji Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim, ul. T. Kościuszki 32a,
tel. 022-755- 55 34, e-mail:joanna.antczak@grodzisk.pl aneta.caban@grodzisk.pl oraz na stronie www.grodzisk.pl

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www

więcej...

14 września 2009

Konkurs "Moje Miasto"

kategoria: logo
nagroda: I) 3000zl II) 2000zl III) 1000zl
termin: 18 września 2009 r.Zadaniem konkursowym Uczestników jest wykonanie projektu znaku graficznego, będącego rozpoznawalną, charakterystyczną ilustracją miasta Nowy Sącz. Więcej szczegółów w regulaminie i na stronie organizatora.

do pobrania:
Regulamin

źródło: www

więcej...

12 września 2009

Konkursu na logo Krainy Lasów i Jezior

kategoria: logo
nagroda: 1500 zl
termin: 30 września 2009 r.Lokalna Grupa Działania "Kraina Lasów i Jezior"ogłosila konkurs na logo stowarzyszenia. Konkurs trwa do 30.09.2009r. Wszelkie informacje dostępne są w załącznikach.

do pobrania:
Regulamin
Brief
Oświadczenie

źródło: www

więcej...

Konkurs na logo - "Wykłady Kapuścińskiego"

kategoria: logo
nagroda: 500 euro
termin: 15 października 2009 r.Jeżeli jesteś studentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i chcesz przyczynić się do zwiększania świadomości oraz wzmacniania współpracy w zakresie pomocy rozwojowej między 12 nowymi państwami członkowskimi UE, weź udział w konkursie na logo cyklu "Wykłady Kapuścińskiego". Jeśli wygrasz, weźmiesz udział w obchodach Europejskich Dni Rozwoju w Sztokholmie, gdzie zostanie wręczona Ci nagroda!

Komisja Europejska i Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), przy współpracy z nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej organizują cykl spotkań zatytułowany "Wykłady Kapuścińskiego". Jego celem będzie zwiększenie świadomości oraz wzmacnianie współpracy w obszarze pomocy rozwojowej między 12 nowymi krajami UE.

Wykłady poprowadzą światowi eksperci w dziedzinie pomocy rozwojowej. Spotkania odbędą się na 12 uniwersytetach - w Bułgarii, Estonii, Polsce, Republice Czeskiej, Rumunii i Słowenii, a także na Cyprze, Litwie, Łotwie, Malcie i Słowacji oraz na Węgrzech.

Wykłady będą nosić imię Ryszarda Kapuścińskiego, jednego z najpopularniejszych i najbardziej szanowanych dziennikarzy XX wieku.

Ryszard Kapuściński, którego książki i reportaże opisujące kraje rozwijające się przetłumaczono na dziesiątki języków, jest często nazywany “Kronikarzem Trzeciego Świata" lub też "Głosem biednych".

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego logotypu, który będzie znakiem rozpoznawczym cyklu "Wykłady Kapuścińskiego".

Ze względu na symboliczną funkcję, logotyp powinien być prosty w formie; powinien też:
- pokazywać partnerstwo Unia Europejska – UNDP, względnie: partnerstwo Unia Europejska – Afryka
- zawierać sformułowanie "Kapuscinski lectures"
- spełniać parametry graficzne określone w regulaminie konkursu, które umożliwią jednocześnie druk na publikacjach związanych z wykładami.

Projekty logotypów można zgłaszać do 15 października 2009.

Autor zwycięskiego projektu logo otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 500 EUR, która zostanie mu wręczona podczas obchodów Europejskich Dni Rozwoju w Sztokholmie, w dniach 22-24 października 2009 r.

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: katarzyna.pszczola@ec.europa.eu

do pobrania:
Regulamin

źródło: www

więcej...

Konkurs na logo firmy KSK Dystrybucja sp. z o.o.

kategoria: logo
nagroda: Wacom Intuos4 Medium + Corel Painter 11.
termin: 23 września 2009r.Organizatorem konkursu jest firma KSK Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy 11 Listopada 11 w Katowicach.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego - logo charakteryzującego się wysokim poziomem artystycznym spełniającym jednocześnie rolę marketingową oraz informacyjną. LOGO będzie elementem Systemu Identyfikacji Wizualnej firmy.

Wyłoniony w konkursie znak graficzny będzie wykorzystywany zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, do celów identyfikacyjnych, promocyjnych, informacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych itp. W szczególności używany będzie: podczas targów i imprez, na plakatach, papierze firmowym, wizytówkach, drukach wydawniczych, prezentacjach multimedialnych, materiałach promocyjnych, reklamach (wszelkiego rodzaju), materiałach elektronicznych, grafice internetowej, banerach itp...

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www

więcej...

7 września 2009

Konkurs na logo Gminy Boguchwała

kategoria: logo
nagroda: 2000 zl
termin: 18 września 2009 r.Zarządzeniem nr 72/09 z dnia 17 sierpnia 2009r. Burmistrz Boguchwały ogłasza konkurs na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej dla Gminy Boguchwała w postaci logo gminy. Logo będzie wykorzystywane do działań marketingowych, pozostawiając tym samym herb gminy do użytku podczas oficjalnych uroczystości. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego, charakteryzującego się wysokim poziomem artystycznym.

Logo powinny cechować: łatwość zapamiętywania, czytelność, funkcjonalność, pozytywne skojarzenia.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich twórców. Termin składania prac konkursowych upływa 18 września 2009 r. Laureat nagrodzonej pracy otrzyma nagrodę pieniężną, a wszystkie nadesłane prace wezmą udział w wystawie pokonkursowej. Szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w regulaminie konkursu.

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www

więcej...

Konkurs na logo Ekologicznej Spalarni Odpadów w Krakowie

kategoria: logo
nagroda: Apple Macbook
termin: 25 września 2009 r.Laptop marki Apple, wysokiej klasy cyfrowy aparat fotograficzny oraz IPhone są nagrodami w konkursie na logotyp krakowskiej ekospalarni. Logo może zostać wykonane dowolną techniką, powinno kojarzyć się z ekologią, wywoływać pozytywne konotacje i nawiązywać do przedmiotu działania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów. W konkursie mogą wziąć udział zarówno profesjonalni graficy, jak i amatorzy.

Projekty konkursowe można nadsyłać do 25 września 2009 roku, na adres Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. (ul. Brożka 3). Jury pod przewodnictwem prof. Piotra Kunce wybierze trzy finałowe prace, które następnie zostaną poddane pod głosowanie krakowian. Liczba głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej www.ekospalarnia.krakow.pl oraz kuponów z Dziennika Polskiego zadecyduje, który projekt zdobędzie pierwszą, drugą i trzecią nagrodę. Głosowanie potrwa od 30 września do 14 października 2009 roku. Zwycięski projekt i nazwiska laureatów poznamy 21 października 2009 roku.

Konkurs jest kolejnym elementem kampanii informacyjnej na temat ZTPO, prowadzonej przez Holding od listopada ubiegłego roku. W jej ramach m.in. zorganizowano punkty konsultacyjne i dwa wyjazdy studyjne (do Szwecji i Niemiec), przeprowadzono kilkanaście spotkań z mieszkańcami i przedstawicielami lokalnych organizacji, uruchomiono stronę internetową, przygotowano broszury i ulotki na temat metody termicznej utylizacji odpadów i zasad działania ekospalarni.

Patronem medialnym konkursu jest Dziennik Polski.

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www

więcej...

2 września 2009

Konkurs na logo Gminy Wronki

kategoria: logo
nagroda: 2000 zl
termin: 30 października 2009 r.Konkurs plastyczny NA ZNAK GRAFICZNY – LOGO GMINY WRONKI

Burmistrz MiG Wronki zaprasza do udziału w konkursie plastycznym, którego celem jest wyłonienie najlepszego projektu znaku graficznego – logo dla Gminy Wronki.

Projekt - logo Gminy - musi spełniać następujące warunki:
- działać jako symbol,
- budzić dobre skojarzenia z warunkami naturalnymi Wronek, dziedzictwem
historycznym, kulturą i sportem,
- być niepowtarzalne i oryginalne,
- być łatwo rozpoznawalne,
- być niezależne od środka powielania (uniwersalne)
- funkcjonować w wersji kolorowej i czarno-białej.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2000,00 zł.
Termin składania prac: do 30 października 2009 r. godz. 15:30.

Na tej stronie (link) zamieściliśmy wszelkie niezbędne informacje dotyczące konkursu (zakładka KONKURSY). Zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres mailowy: promocja@wronki.pl lub telefonicznie 067 254 53 23 (inspektor Paweł Bugaj).

Prace prosimy dostarczyć osobiście lub przesyłać wyłącznie drogą pocztą pod adresem organizatora konkursu:
Urząd Miasta i Gminy
ul. Ratuszowa 5
64-510 Wronki
z dopiskiem: ”LOGO-konkurs”

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa
Oświadczenie uczestnika

źródło: www

więcej...