2 września 2009

Konkurs na logo Gminy Wronki

kategoria: logo
nagroda: 2000 zl
termin: 30 października 2009 r.Konkurs plastyczny NA ZNAK GRAFICZNY – LOGO GMINY WRONKI

Burmistrz MiG Wronki zaprasza do udziału w konkursie plastycznym, którego celem jest wyłonienie najlepszego projektu znaku graficznego – logo dla Gminy Wronki.

Projekt - logo Gminy - musi spełniać następujące warunki:
- działać jako symbol,
- budzić dobre skojarzenia z warunkami naturalnymi Wronek, dziedzictwem
historycznym, kulturą i sportem,
- być niepowtarzalne i oryginalne,
- być łatwo rozpoznawalne,
- być niezależne od środka powielania (uniwersalne)
- funkcjonować w wersji kolorowej i czarno-białej.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2000,00 zł.
Termin składania prac: do 30 października 2009 r. godz. 15:30.

Na tej stronie (link) zamieściliśmy wszelkie niezbędne informacje dotyczące konkursu (zakładka KONKURSY). Zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres mailowy: promocja@wronki.pl lub telefonicznie 067 254 53 23 (inspektor Paweł Bugaj).

Prace prosimy dostarczyć osobiście lub przesyłać wyłącznie drogą pocztą pod adresem organizatora konkursu:
Urząd Miasta i Gminy
ul. Ratuszowa 5
64-510 Wronki
z dopiskiem: ”LOGO-konkurs”

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa
Oświadczenie uczestnika

źródło: www