30 września 2009

Konkurs na logo Gminy Golczewo

kategoria: logo
nagroda: 3000 zl
termin: 16 listopada 2009 r.Burmistrz Golczewa ogłasza "Konkurs na opracowanie znaku graficznego - logo do identyfikacji wizualnej Gminy Golczewo". Na stronie www.golczewo.pl można pobrać formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu.

Celem Konkursu jest uzyskanie znaku graficznego – logo, który będzie wykorzystany do identyfikacji wizualnej Miasta i Gminy Golczewo i będzie umieszczany na materiałach promocyjnych, reklamowych oraz na przedmiotach codziennego użytku. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę pieniężna w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

Prace należy składać do 16 listopada 2009 roku do UM w Golczewie.

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www