7 września 2009

Konkurs na logo Ekologicznej Spalarni Odpadów w Krakowie

kategoria: logo
nagroda: Apple Macbook
termin: 25 września 2009 r.Laptop marki Apple, wysokiej klasy cyfrowy aparat fotograficzny oraz IPhone są nagrodami w konkursie na logotyp krakowskiej ekospalarni. Logo może zostać wykonane dowolną techniką, powinno kojarzyć się z ekologią, wywoływać pozytywne konotacje i nawiązywać do przedmiotu działania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów. W konkursie mogą wziąć udział zarówno profesjonalni graficy, jak i amatorzy.

Projekty konkursowe można nadsyłać do 25 września 2009 roku, na adres Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. (ul. Brożka 3). Jury pod przewodnictwem prof. Piotra Kunce wybierze trzy finałowe prace, które następnie zostaną poddane pod głosowanie krakowian. Liczba głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej www.ekospalarnia.krakow.pl oraz kuponów z Dziennika Polskiego zadecyduje, który projekt zdobędzie pierwszą, drugą i trzecią nagrodę. Głosowanie potrwa od 30 września do 14 października 2009 roku. Zwycięski projekt i nazwiska laureatów poznamy 21 października 2009 roku.

Konkurs jest kolejnym elementem kampanii informacyjnej na temat ZTPO, prowadzonej przez Holding od listopada ubiegłego roku. W jej ramach m.in. zorganizowano punkty konsultacyjne i dwa wyjazdy studyjne (do Szwecji i Niemiec), przeprowadzono kilkanaście spotkań z mieszkańcami i przedstawicielami lokalnych organizacji, uruchomiono stronę internetową, przygotowano broszury i ulotki na temat metody termicznej utylizacji odpadów i zasad działania ekospalarni.

Patronem medialnym konkursu jest Dziennik Polski.

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www