9 maja 2009

Konkurs na identyfikacje wizualną XX-lecia UOKiK

kategoria: identyfikacja wizualna
nagroda: 36600 zl
termin: 20 lipca 2009 r.


Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza konkurs na zaprojektowanie wizualizacji XX-lecia UOKiK. Termin nadsyłania prac upływa 20 lipca 2009 r.

W 2010 roku przypada dwudziesta rocznica powstania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wcześniej Urzędu Antymonopolowego. Początkowo jego działania były nakierowane na promowanie konkurencji i przeciwdziałanie antyrynkowym zachowaniom przedsiębiorców. Z czasem jednak zostały one poszerzone o zadania związane z kreowaniem polityki konsumenckiej w Polsce oraz ochroną słabszych uczestników rynku. Misją Urzędu jest podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji.

W związku z jubileuszem zaplanowano szereg inicjatyw o charakterze informacyjno-edukacyjnym oraz promocyjnym, skierowanych do szerokiej opinii publicznej. Działania będą miały na celu zwiększenie społecznej świadomości na temat roli i wpływu przepisów antymonopolowych oraz prawa ochrony konsumentów na życie gospodarcze i społeczne. Wśród wydarzeń realizowanych z okazji rocznicy XX -lecia znajdą się konferencje, warsztaty, seminaria, wydarzenia kulturalne oraz liczne projekty wydawnicze i medialne. Wszystkie te działania będą oznaczone logotypem, który powstanie w ramach ogłoszonego konkursu.

Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej oryginalnego i twórczego projektu, charakteryzującego się wysokim poziomem artystycznym, który jednocześnie będzie spełniał rolę promocyjną. Prace należy składać do 20 lipca 2009 roku. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31 lipca br. Ze zwycięzcą zostanie podpisana umowa o wartości 36 600 zł brutto, na przygotowanie systemu identyfikacji wizualnej XX-lecia UOKiK.

Konkurs został objęty patronatem Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej (www.stgu.pl).

Szczegółowe informacje zawiera regulamin, umieszczony na stronie internetowej UOKiK (www.uokik.gov.pl).

Dodatkowe informacje:
Kamila Acholonu-Boruc
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. (22) 55 60 195
Fax (22) 826 11 86
E-mail: kamila.boruc@uokik.gov.pl

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www