13 listopada 2009

Konkurs na Logo Śląskiej Karty Usług Publicznych

kategoria: logo
nagroda: 3000 zl
termin: 8 stycznia 2010 r.Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego zaprasza artystów plastyków, studentów uczelni artystycznych, twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych do konkursu na znak graficzny, logo, Śląskiej Karty Usług Publicznych. LOGO pojawi się na tysiącach egzemplarzy karty ŚKUP oraz na wszystkich materiałach związanych z jej promocją, będzie więc niezwykle popularne, a jego projektant otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł.

Śląska Karta Usług Publicznych ma trafić do mieszkańców aglomeracji katowickiej już za cztery lata. Komunikacyjny Związek Komunalny GOP szacuje, że w pierwszym etapie trafi ona przynajmniej do 700 000 osób, potem nawet do miliona mieszkańców, którzy kartą będą mogli nie tylko zapłacić za przejazd autobusem czy tramwajem, ale także załatwić szereg spraw w urzędach miast: zapłacić podatki i opłaty gminne, parkingowe, a nawet regulować płatności za wstępy do muzeów, teatrów, ośrodków sportowych czy bibliotek. Prócz tego karta zawierać będzie też nośnik podpisu elektronicznego i identyfikację mieszkańca.

Projekt „Śląska Karta Usług Publicznych” jest realizowany przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP, który jest jego liderem, oraz dwadzieścia jeden gmin aglomeracyjnych, a jego uczestnicy liczą, że zostanie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Logo Śląskiej Karty Usług Publicznych pojawi się na samej karcie, a także na wszystkich materiałach reklamowych i promocyjnych z nią związanych, będzie więc niezwykle popularne. Organizatorzy konkursu (KZK GOP) chcą, by kojarzyło się ono z naszym regionem, znakiem KZK GOP, funkcjonalnością i użytecznością, jaką da karta.

Prace konkursowe można nadsyłać do 8 stycznia 2010 r. na adres (decyduje data stempla pocztowego): Komunikacyjny Związek Komunalny GOP, ul. Barbary 21 a, 40-053 Katowice. Prace muszą być wykonane indywidualnie. Każda musi zostać dostarczona w kopercie oznaczonej godłem, składającym się z dwóch liter i czterech znaków, natomiast karta zgłoszenia wraz z oświadczeniem powinna znajdować się w odrębnej kopercie, również oznakowanej godłem. Obie koperty należy włożyć do jednej z adresem Komunikacyjny Związek Komunalny GOP, ul. Barbary 21 a, 40-053 Katowice i dopiskiem: projekt znaku graficznego (LOGO) Śląskiej Karty Usług Publicznych (szczegóły można znaleźć w regulaminie konkursu, który został zamieszczony poniżej). Po tym terminie oceni je specjalna komisja jurorów, w skład której wejdą: prof. Bogdan Król - Kierownik Katedry Grafiki Projektowej na Wydziale Projektowym katowickiej ASP, dr Dawid Korzekwa – Prezes Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej, Marek Kuś – dyr. BWA Katowice, Prof. Krystyna Doktorowicz – Wydział RiTV UŚ, Gabriela Gros – p.o. dyr. Wydziału Kultury Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, oraz Roman Urbańczyk – Przewodniczący Zarządu KZK GOP.

Laureat konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 3 000, 00 zł brutto, ale nie mniejszą satysfakcję przyniesie mu zapewne świadomość, że wymyślony przez niego znak będzie rozpoznawalny przez miliony mieszkańców Aglomeracji Górnośląskiej.

do pobrania:
Regulamin

źródło: www