13 listopada 2009

Konkurs na plakat i hasło o ochronie zabytków

kategoria: plakat
nagroda: 3500 zl
termin: 7 grudnia 2009 r.Zarząd Powiatu Słupskiego realizując Program opieki nad zabytkami powiatu słupskiego na lata 2009 - 2012 ogłasza otwarty konkurs na plakat i hasło, które chce później wykorzystać w kampanii na rzecz promowania postaw zaangażowanych w ochronę zabytków. Patronat nad konkursem objął Oddział Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami w Słupsku.

Celem konkursu jest uzyskane oryginalnych autorskich plakatów dotyczących ochrony zabytków przed dewastacją. Na terenie powiatu słupskiego znajduje się wiele cennych zabytków, których stan zachowania jest różny. Wiele z nich jest wizytówką regionu i powodem do dumy. Wiele jest zaniedbana i ulega degradacji. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest człowiek, który nie zawsze otacza opieką zabytki znajdujące się w jego otoczeniu, często je świadomie lub nieświadomie niszczy. Zdarza się, że zabytki są rozkradane.

Cmentarze z krzyżami żeliwnymi nie są postrzegane jako dorobek kultury. Nie liczy się to, że jakiś człowiek został pod nim pogrzebany - metal, z którego został wykonany krzyż, który można pociąć i oddać na złom dla dewastatora jest ponad wszelkie wartości. Stanowiska archeologiczne są rozkopywane przez "poszukiwaczy skarbów". Licząc na znalezienie drogocennych przedmiotów, często znajdują oni kilka kości i kawałki ceramiki, które uszkadzają bezpowrotnie, sprawiając, że nie można prowadzić później na nich dalszych badań. Zabytkowe parki i ogrody, nierzadko zapomniane i zaniedbane przez swoich właścicieli, również są niszczone przez człowieka.

Konkurs jest skierowany do wszystkich zainteresowanych ochroną zabytków w powiecie słupskim. Zapraszamy do udziału w nim młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ale nie tylko. W konkursie mogą wziąć udział również osoby dorosłe, zawodowi informatycy specjalizujący się w grafice komputerowej, plastycy itp. Główna nagroda to 3.500 zł. Przewiduje się przyznanie ponadto dwóch wyróżnień po 1500 zł. Prace w formie elektronicznej należy złożyć w terminie do 7 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14.
Poniżej regulamin oraz karta zgłoszeniowa do konkursu. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (059) 8418575.

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www