13 listopada 2009

Konkurs na logo i hasło promocyjne Ustki

kategoria: logo / hasło promocyjne
nagroda: 5000 zl za logo / 2000 zl za haslo
termin: 30 grudnia 2009 r.Konkurs adresowany jest zarówno do profesjonalistów, zajmujących się grafiką i reklamą, jak i do amatorów. Szczegółowe zasady uczestnictwa określa regulamin konkursu, który znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej. Zainteresowani udziałem w konkursie, zanim oficjalnie do niego przystąpią, muszą najpierw wyrazić wolę uczestnictwa(e-mailem, faxem, listownie). W odpowiedzi otrzymają tekst regulaminu i wszystkie załączniki.

Ostateczny termin zgłoszeń do konkursu upływa 30 listopada. Prace dostarczyć trzeba najpóźniej do 30 grudnia, do godz. 14 (Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ustka, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3).

Z uwagi na to, że konkurs ma dwie kategorie (logo i hasło promocyjne), uczestnicy mogą wziąć udział w obu lub w każdej z osobna. Dla zwycięzców przewidziano następujące nagrody: pięć tysięcy zł brutto oraz dwudniowy pobyt w Ustce za projekt znaku graficznego oraz dwa tysiące złotych brutto raz dwudniowy pobyt w Ustce za propozycję hasła.
Przyznane zostanie również jedno wyróżnienie. Autor pracy wyróżnionej otrzyma zaproszenie na dwudniowy pobyt w Ustce.

Nagrody pieniężne ufundował organizator konkursu - Urząd Miasta Ustka. Natomiast pobyty weekendowe ufundowały: hotel Trojanowski, Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy Azoty, Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe Energetyk.
Ogłoszenie konkursu na logo i hasło jest jednym z elementów tworzonej przez ratusz Strategii Marki Miasta Ustka.

Patronat medialny nad konkursem objęli: Kurier Ustecki oraz Radio Koszalin.

źródło: www