6 stycznia 2010

Konkurs na logo Wielokulturowego Lublina

kategoria: logo
nagroda: 2500 zl
termin: 28 lutego 2010 r.Zaprojektuj logo Wielokulturowego Lublina

Szanowni Państwo!

Koordynator projektu „Wielokulturowy Lublin” – Dział Edukacji Centrum Kultury w Lublinie ogłasza konkurs na logotyp i koncepcję graficzną materiałów promocyjnych wydarzenia.
Festiwal „Wielokulturowy Lublin” to cykl wydarzeń artystycznych prezentujących kulturę mniejszości narodowych i wyznaniowych mieszkających na terenie miasta Lublina. W programie znajdują się spotkania, wykłady, wystawy, koncerty, warsztaty i wiele innych propozycji skierowanych do szerokiej grupy odbiorców. W dotychczasowych edycjach projektu udział wzięły mniejszości: białoruska, buddyjska, czeczeńska, ewangelicka, grekokatolicka, muzułmańska, prawosławna, romska, ukraińska i żydowska. Więcej informacji o projekcie na stronie www.ck.lublin.pl w zakładce Imprezy Cykliczne. Konkurs trwa do 28 lutego 2010 roku. Biorący w nim udział dostarczają osobiście lub drogą pocztową prace konkursowe na adres:

Dział Edukacji Kulturalnej
Centrum Kultury w Lublinie
ul. Narutowicza 32
20-016 Lublin
w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na logo projektu Wielokulturowy Lublin”.

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www