29 stycznia 2010

Konkurs na logo Muzeum Regionalnego w Człuchowie

kategoria: logo
nagroda: 1500 zl
termin: 26 lutego 2010 r.Organizator: Muzeum Regionalne w Człuchowie

Cel: wyłonienie najlepszego logo Muzeum Regionalnego w Człuchowie

Przeznaczenie logo: do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych itp. Znak logo będzie wykorzystywany: na papierze firmowym i plakatach, w katalogach, wydawnictwach, na materiałach promocyjnych i innych materiałach wydawanych przez Muzeum Regionalne w Człuchowie, w sieci komputerowej (Internet), w mediach, za pomocą wizji przewodowej i bezprzewodowej i innych narzędziach służących promocji Organizatora konkursu.

...więcej info w regulaminie.

do pobrania:
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www