31 października 2009

Międzynarodowe Biennale Studenckiej Grafiki Projektowej - AGRAFA

kategoria: grafika
nagroda: 2000 zl
termin: 30 listopada 2009 r.AGRAFA – Międzynarodowe Biennale Studenckiej Grafiki Projektowej odbędzie się w roku 2009 po raz 9. Impreza ma charakter cykliczny i odbywa się co dwa lata. AGRAFA to przegląd aktualnych dokonań studenckich w zakresie projektowania graficznego, połączony z konkursem i wystawą pokonkursową, podczas której nagradzane są najlepsze prace.

Imprezie będzie towarzyszyła międzynarodowa konferencja naukowa "Odpowiedzialne Projektowanie Graficzne", której tematyka skupiać się będzie wokół zagadnień odpowiedzianości w pracy projektanta i nauczyciela projektowania graficznego.

Impreza organizowana jest przez Katedrę Projektowania Graficznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Od początku trwania imprezy, t.j. od 18 lat, celem AGRAFY jest prezentacja aktualnych dokonań w szeroko rozumianym projektowaniu graficznym.W trakcie wystawy prezentowane są prace studentów wynikające z procesu dydaktycznego w pracowniach projektowych poszczególnych uczelni oraz z samodzielnej pracy studenta. Biennale ma zarazem charakter przeglądu i konkursu.

Jak w poprzednich edycjach do udziału w AGRAFIE zaprosiliśmy około 20 uczelni z kraju (akademie oraz inne wyższe uczelnie państwowe i prywatne prowadzące zajęcia w zakresie projektowania graficznego) oraz 25 europejskich szkół partnerskich, z którymi ASP w Katowicach współpracuje w ramach programów wymiany studentów: Socrates-Erasmus i CEEPUS (Węgry, Słowacja, Czechy, Wielka Brytania, Rumunia, Francja, Grecja, Portugalia, Hiszpania, Włochy, Chorwacja).

Daje to unikalną możliwość skonfrontowania międzynarodowych doświadczeń w zakresie programów nauczania, przedstawienia różnorodnych postaw twórczych oraz nagrodzenia najbardziej oryginalnych i inspirujących rozwiązań. Umożliwia to też przepływ informacji między europejskimi uczelniami, studentami i pedagogami oraz zaprezentuje szerokiej publiczności bieżące osiągnięcia myśli projektowej w Europie.

Wystawa pokonkursowa odbędzie się w styczniu 2010 roku w galerii „Rondo Sztuki” w Katowicach.

Konkrs przeznaczony jest dla studentów i absolwentów.

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www