30 marca 2010

Konkurs na logotyp dla Instytutu Badań Edukacyjnych.

kategoria: logo
nagroda: 4000 zl
termin: 15 kwietnia 2010 r.INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH W WARSZAWIE ogłasza KONKURS NA LOGOTYP dla projektu realizowanego z funduszy europejskich o nazwie:

“BADANIE JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI EDUKACJI ORAZ INSTYTUCJONALIZACJA ZAPLECZA BADAWCZEGO”

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie prowadzi działania na rzecz wykorzystywania wyników badań naukowych w polityce i praktyce edukacyjnej. Instytut prowadzi i monitoruje badania edukacyjne, w tym badania uwarunkowań psychologicznych, społecznych i ekonomicznych uczenia się oraz badania i studia nad modelami i koncepcją kształcenia i wychowania. Do zakresu działania Instytutu należy w szczególności prowadzenie badań dotyczących:

* kierunków rozwoju edukacji, w tym organizacji i zarządzania oświatą
* modeli i koncepcji kształcenia (celów, metod, środków, form kształcenia i wychowania), teoretycznych podstaw i efektywności kształcenia ogólnego i zawodowego
* procesów zachodzących w systemie edukacji

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www