30 marca 2010

Konkurs na projekt plakatu oraz logo kampanii wizerunkowej Radia ESKA - „ESKA City”

kategoria: plakat + logo
nagroda: MacBook Pro
termin: 18 kwietnia 2010 r.1. Celem konkursu jest zaprojektowanie przez uczestnika konkursu plakatu oraz logoakcji „ESKA City” (przygotowany przez każdego uczestnika plakat i logo zwane są dalej łącznie „Projektem” a plakaty i logo wszystkich uczestników zgłoszone do konkursu zwane są łącznie „Projektami”).
2. Każdy Projekt ma promować akcję Radia ESKA - „ESKA City” i odwoływać się do skojarzeń z luzem, zabawą, energią, miastem, miejskością, muzyką.
3. Każdy Projekt musi uwzględniać założenie, że grupą celową - odbiorcami Projektu są młodzi ludzie (15-24 lata).
4. Podstawowym kryterium oceny nadesłanych przez uczestników Projektów będzie ich oryginalność oraz potencjalna atrakcyjność dla grupy celowej – według oceny komisji konkursowej.
5. Dodatkowym atutem przy ocenie każdego Projektu będzie możliwość jego łatwegozaadaptowania na inne nośniki niż plakat – strona internetowa, ulotka, koszulka itp.
6. Przy wyborze zwycięskiego Projektu jest brana także pod uwagę jego zgodność z wyżej wymienionymi warunkami oraz prezentowanie przez Projekt wysokich walorów marketingowo-promocyjnych.
7. Nie jest wymagane, aby Projekty były spójne lub w jakikolwiek sposób nawiązywały do dotychczasowej linii kreatywnej kampanii promocyjnych Radia ESKA.

... więcej info w regulaminie

źródło: www