15 marca 2010

Konkurs na logo Muzeum Łazienki Królewskie

kategoria: logo
nagroda: 5000 zl
termin: 12 kwietnia 2010 r.Muzeum Łazienki Królewskie ogłasza konkurs na logo Muzeum Łazienki Królewskie.

Prace należy złożyć w siedzibie Organizatora konkursu w Sekretariacie w budynku Podchorążówki Muzeum Łazienki Królewskie - Zespół Pałacowo – Ogrodowy, ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa w terminie do 12 kwietnia do godziny 12.00. Szczegóły konkursu określa Regulamin.

"(...) Laureat konkursu zobowiązany będzie do podpisania z Organizatorem konkursu dodatkowej umowy na wykonanie księgi logo w terminie wskazanym przez Organizatora konkursu. Przewidywana przez Organizatora konkursu wysokość wynagrodzenia za stworzenie księgi logo wyniesie 10 000, 00 zł. Księga logo zawierać będzie opis budowy znaku podstawowego, znaku uzupełniającego, logo w wersji otwartej, w wersji poziomej, kolorystyki firmowej, obowiązującej typografii wraz z przykładami ich należytego stosowania zarówno na materiałach wewnętrznych, promocyjnych oraz zewnętrznych."

do pobrania:
Regulamin

źródło: www