15 marca 2010

Konkurs na logo i hasło promujące Gminę Karczew

kategoria: logo
nagroda: 2000 zl za logo + 1000 zl za hasło
termin: 30 kwietnia 2010 r.Trwa otwarty konkurs na „Logo i hasło promujące Gminę Karczew”. Na laureata czeka nagroda w wysokości nawet 3 tys. zł.

Od marca każdy może zgłaszać swoje pomysły.
- Celem konkursu jest stworzenie spójnego wizerunku gminy. Logo i hasło mają opisywać i wyróżniać Karczew. Tak jak każda marka ma swój znak, tak i Karczew potrzebuje graficznej
wizualizacji wspartej hasłem - mówi burmistrz Karczewa Władysław D. Łokietek.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy – amatorzy i profesjonaliści, mieszkańcy
Karczewa i okolic. Prace należy składać w Urzędzie Miejskim w Karczewie, przy ul. Warszawskiej 28, 05-480 Karczew do 30 kwietnia.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.karczew.pl

– Chcemy zachęcić mieszkańców do współpracy, dowiedzieć się jak oni postrzegają naszą gminę. Poprzez konkurs chcemy wydobyć walory gminy, a jest ich niemało: ponad 460-letnia historia, bogate tradycje kulturalne, potencjał inwestycyjny dla firm, ekologiczne sadownictwo i warzywnictwo, regionalne przysmaki, atrakcyjny wypoczynek, zabytkowa architektura, gościnni i przedsiębiorczy mieszkańcy – dodaje burmistrz.

Zapraszamy do udziału.

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www