15 marca 2010

Konkurs na opracowanie logo powiatu bytowskiego

kategoria: logo
nagroda: 2500 zl
termin: 25 marca 2010 r.Celem konkurs jest wyłonienie logo, które bedzie wykorzystywane w promocji powiatu bytowskiego, w szczególności poprzez umieszczanie jego na folderach, plakatach i innych drukach promocyjnych wydawanych przez powiat.

W związku z tym, iż wczesniej dokonano wyboru hasła promocyjnego o treści "Powiat Bytowski Moc Natury" projekt logo powinien zawierać, uwzględniać bądź odnosić się do ww. hasła.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
- są pełnoletnie,
- zapoznały się z Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia,
- dostarczyły wypełnione zgłoszenie konkursowe, podpisane oświadczenie oraz projekt logo.

Termin nadsyłania prac mija 25 marca 2010 r. /czwartek/ - decyduje data wpływu do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Bytowie.

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa
Oświadczenie

źródło: www