15 marca 2010

Konkurs na logo stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich

kategoria: logo
nagroda: 1000 zl
termin: 30 kwietnia 2010 r.Organizatorem Konkursu jest Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich zwany dalej LGDKWT. Konkurs ma charakter ogólnopolski, jednoetapowy i otwarty. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego (logo), charakteryzującego się wysokim poziomem artystycznym i spełniającym jednocześnie rolę marketingową oraz informacyjną. Logo ma być godłem LGDKWT zgodnym z jej duchem, zapisami statutu i Lokalną Strategią Rozwoju.

...więcej info w regulaminie

Regulamin

źródło: www