2 marca 2010

Konkurs na logo promocyjne Miasta Zambrów

kategoria: logo
nagroda: 2100 zl
termin: 30 kwietnia 2010 r.Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza konkurs na logo promocyjne Miasta Zambrów.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu logo promocyjnego Miasta Zambrów, które stanie się oficjalnym symbolem identyfikacji wizualnej miasta i będzie przeznaczone do celów popularyzatorkich, reklamowych, korespondencyjnych i identyfikacyjnych.
Konkurs skierowany jest przede wszystkim do grafików, specjalistów zajmujących się reklamą, artystów, projektantów, architektów, jak również pasjonatów, uczniów oraz studentów.
Prace konkursowe trzeba będzie składać w następujących formach:

* kolorowy wydruk w rozmiarze 150mm x 150mm na sztywnym białym papierze formatu A4,
* wersja elektroniczna zapisana na płycie CD lub DVD w formatach: wektorowym (cdr), do którego należy dołączyć opis techniczny dotyczący wykorzystanych kolorów, a także JPG (300 DPI). Pliki powinny dopuszczać możliwość zmiany skali bez utraty jakości i proporcji.

Do pracy konkursowej będzie trzeba dołączyć formularz zgłoszeniowy (dostępny poniżej) wraz z opisem, w jaki sposób przedstawiony projekt nawiązuje do specyfiki miasta Zambrów, a także z uzasadnieniem doboru kolorów.

Burmistrz Miasta powoła Komisję Konkursową, w skład, której wejdą specjaliści z zakresu marketingu miasta, jak też eksperci-graficy. Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac w oparciu o: walory estetyczne i graficzne, oryginalność pomysłu, oddanie tożsamości i specyfiki miasta Zambrów, a także nawiązanie do hasła promocyjnego „Doceń Zambrów”.

W konkursie przewidziana jest jedna nagroda główna w wysokości 2.100,00 zł brutto. Termin nadsyłania prac na konkurs: 30 kwietnia 2010 r. Szczegóły konkursu zawiera Regulamin, który jest dostępny poniżej.

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www