27 marca 2010

Konkurs na LOGO Turystyczne Chełmna - miasta zakochanych®

kategoria: logo
nagroda: 2500 zl
termin: 13 maja 2010 r.Gmina Miasto Chełmno w celu promocji hasła „Chełmno-miasto zakochanych®”, jednocześnie mająca za zadanie wykreowanie i upowszechnianie wizerunku Chełmna jako miasta atrakcyjnego turystycznie, ogłasza konkurs na LOGO turystyczne. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego Logo turystycznego pod względem artystycznym spełniającego jednocześnie rolę marketingową oraz informacyjną dla potrzeb systemu identyfikacji graficznej hasła: Chełmno-miasto zakochanych®.

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do artystów plastyków, studentów wyższych szkół artystycznych, agencji reklamowych oraz innych osób zainteresowanych udziałem w konkursie.

Logo turystyczne powinno nawiązywać do charakteru miasta i łączyć zabytki z promowanym hasłem: Chełmno-miasto zakochanych®. Hasło: Chełmno-miasto zakochanych® powinno być integralnym elementem Logo i stanowić Logotyp.

Wyłonione w Konkursie logo turystyczne będzie wykorzystywane dla potrzeb systemu identyfikacji wizualnej hasła Chełmno-miasto zakochanych®, zarówno w formie papierowej, elektronicznej oraz pozostałej związanej z promocją Miasta.

Na autora najlepszego projektu czeka nagroda pieniężna w wysokości 2.500,00 zł brutto.

Na konkurs można nadesłać 1 do 3 projektów. Prace mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie lub zespołowo. Projekt powinien zawierać logo (znak graficzny oraz logotyp) wraz z przykładami zastosowania.
Projekty należy składać do dnia 13 maja 2010 r. Po tym terminie profesjonalna Komisja konkursowa wybierze najlepszy projekt Logo.

Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 28 maja 2010 r.
Informacji dotyczących konkursu udziela: Referat Oświaty, Kultury i Promocji Urzędu Miasta Chełmna, tel. (+48) 56-677-17-19, e-mail:promocja@chelmno.pl

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa
Umowa przeniesienia praw autorskich

źródło: www