19 maja 2010

Konkurs na znak graficzny dla projektu „Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – kultura autentyczności”

kategoria: logo
nagroda: 1500 zl
termin: 15 czerwca 2010 r.


Trwa konkurs na znak graficzny dla projektu „Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – kultura autentyczności”. Logo powinno być niepowtarzalne, łatwe do zapamiętania i rzecz jasna nawiązujące do tematyki fortyfikacji. Konkurs ma charakter otwarty. Termin nadsyłania prac mija 15 czerwca 2010. Na zwycięzcę czeka 1 500 zł.

Jedna osoba może nadesłać na konkurs maksymalnie trzy projekty. Uczestnik konkursu zobowiązany jest przedstawić dwa warianty logo: składający się wyłącznie z sygnetu, czyli symbolu oraz składający się z sygnetu oraz stylizacji literowej słów Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – kultura autentyczności.

Konkurs na logo stanowi jednocześnie zaproszenie do kolejnego multidyscyplinarnego konkursu na koncepcję zagospodarowania gdańskich fortyfikacji, w którym mają wziąć udział studenci, absolwenci i doktoranci krajowych uczelni wyższych. Mogą oni tworzyć międzyuczelniane zespoły.

Organizatorem konkursu są: Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej przy Gdańskiej Fundacji Wody; Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej.

Rozstrzygnięcie nastąpi nie później niż do końca sierpnia 2010 roku. Wyniki dostępne będą na stronach organizatorów konkursu: www.arch.pg.gda.pl, www.ciee-gda.pl, oraz www.awf.gda.pl

Prace konkursowe w formie drukowanej oraz zapisanej na płycie CD należy wysłać na adres:

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
ul. Straganiarska 43/46, 80–837 Gdańsk
konieczny jest dopisek „Konkurs na logo”

Dodatkowe informacje o konkursie
e-mail: katarzyna.s@ciee-gda.pl
tel. 58/301 80 99.

do pobrania:
Regulamin

źródło: www