19 maja 2010

Konkurs na logo Towarzystwa im. Edyty Stein

kategoria: logo
nagroda: 1000 zl
termin: 28 maja 2010 r.


Towarzystwo im. Edyty Stein zajmuje się budowaniem relacji dialogu kulturowego. Jesteśmy pozarządową Organizacją rozpoznawalną w Polsce i w Europie. Podstawą naszej misji jest propagowanie dziedzictwa Edyty Stein wraz z budowaniem otwartości na ludzi, ich wartości i kultury.

Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do osób zajmujących się projektowaniem znaków firmowych, Systemów Komunikacji Wizualnej oraz wszelkiego rodzaju materiałów graficznych. Partnerem konkursu jest FlashGallery.pl – internetowa galeria sztuki polskiej – www.flashgallery.pl.

Wybrany w drodze konkursu znak, powinien uwzględniać założenia misji realizowanej przez Towarzystwo Imienia Edyty Stein oraz ściśle nawiązywać do charakteru i sfery działalności prowadzonej przez naszą Organizację. Znak musi też spełniać wszystkie wymogi nowoczesnej sztuki projektowania logotypów i obowiązujących trendów design.
Przygotowane logo powinno:

• zostać dostarczone drogą e-mail (plik PDF) lub osobiście do siedziby Towarzystwa w wersji kolorowej i monochromatycznej na osobnych arkuszach papierowych
• do prezentacji należy załączyć w osobnym pliku lub dokumencie dane osobowe Autora wraz z symbolicznym oznaczeniem pracy
• Autor może złożyć kilka propozycji (nie więcej niż pięć)
• Termin składania prac: 28 maja 2010

Osoba odpowiedzialna za kontakt:
Dominik Ptak
dyrektor@edytastein.org.pl

do pobrania:
Regulamin

źródło: www