14 kwietnia 2010

Projekt logotypu zielonych przestrzeni Sopotu „Sztuka Natura Sopot ”.

kategoria: logo
nagroda: 1000 euro
termin: 7 maja 2010 r.Zapraszamy studentów wszystkich ASP w Polsce wszystkich kierunków do udziału w konkursie na projekt logotypu zielonych przestrzeni Sopotu. Gmina Miasta Sopotu organizuje ten konkurs w ramach projektu unijnego UrbSpace.

Zależy nam na jak najwyższym poziomie prac, gdyż logotyp ten zostanie wykorzystany do oznaczenia zarówno pomników przyrody, miejsc atrakcyjnych turystycznie, jak i plenerowych wydarzeń kulturalnych. Mamy nadzieję, że konkurs ten spotka się z zainteresowaniem ze strony studentów. Gmina Miasta Sopotu nie wyklucza dalszej współpracy z Uczelniami, gdyż zależy nam na promocji młodych twórców i współpracy z nimi.

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować do:

Plastyk Miejski
Urząd Miasta Sopotu
Ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
Tel.: 58- 52-13-785

W załącznikac regulamin konkursu wraz z trzema oświadczeniami, które każdy student biorący udział w konkursie zobowiązany jest wypełnić i podpisać.

do pobrania:
Regulamin
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

źródło: www