21 kwietnia 2010

Konkurs na logo Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego

kategoria: logo
nagroda: 1500 zl
termin: 20 maja 2010 r.Organizatorzy
Zarząd Samorządu Studentów Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego

Cel
Wyłonienie najlepszego znaku identyfikacji graficznej (zwanego dalej logo) Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego (zwanego dalej IFK UW), które będzie wykorzystywane w celach identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych itp. Logo będzie wykorzystywane na stronie internetowej, plakatach, folderach, ulotkach oraz innych drukach IFK UW.

Zasady konkursu
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Główną nagrodą jest 1500 PLN.
3. Na konkurs można nadesłać do 3 oryginalnych i autorskich projektów. Każdy projekt powinien być przedstawiony także w wersji czarno-białej. Wymagania:
• rozmiary: szerokość - 1000px, wysokość - dowolna
• rozdzielczość: 300 dpi
• kolor: CMYK
• format: tiff
Projekty należy zapisać na płycie CD oraz dołączyć wydruki.
4. Logo powinno zawierać nazwę Instytutu Filologii Klasycznej lub jego skrót (IFK). Projekt powinien łączyć w sobie nowoczesny design i nawiązanie do tradycji kultury antycznej.
5. Projekty należy nadsyłać drogą pocztową z dopiskiem "Konkurs na logo IFK UW" na adres:

Instytut Filologii Klasycznej UW
ul. Krakowskie Przedmieście 1
00-927 Warszawa

Wewnątrz koperty powinien znajdować się projekt opatrzonych godłem autora oraz opatrzona tym samym godłem zaklejona koperta z formularzem zgłoszeniowym.

więcej info... tu

do pobrania:
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www