21 kwietnia 2010

Konkurs na logo „Przyjazna Wieś”

kategoria: logo
nagroda: 5000 zl
termin: 30 czerwca 2010 r.


Szanowni Państwo,
w związku z dużym zainteresowaniem został przedłużony termin nadsyłania prac na konkurs na logo „Przyjazna Wieś” do dnia 30 czerwca 2010 r. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dn. 9 lipca 2010 r. na stronie internetowej www.ksow.pl. Pozostałe warunki Konkursu określone w regulaminie nie uległy zmianie.

***

Sekretariat Centralny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs na zaprojektowanie znaku graficznego (logo) promującego konkurs na najlepsze projekty infrastrukturalne realizowane na terenach wiejskich pn. „Przyjazna Wieś”.

Wszelkie pytania związane z Konkursem należy kierować na adres:

Izabela Kurek (22) 623-18-19
izabela.kurek@minrol.gov.pl

Dorota Lawera (22) 623-25-84
dorota.lawera@minrol.gov.pl


do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa
Oświadczenie dot. praw autorskich

źródło: www