7 maja 2010

10/10/10 – Światowy i Europejski Dzień Przeciw Karze Śmierci

kategoria: plakat
nagroda: ----
termin: 18 lipca 2010 r.


24 lutego 2010 w Genewie w Szwajcarii rozpoczyna się czwarty Światowy Kongres przeciwko Karze Śmierci. Setki ludzi zbierze się aby opracować strategię kampanii na rzecz powszechnego zniesienia kary śmierci. Jest to także dzień, w którym poster for tomorrow rozpoczyna temat swojej drugiej edycji na 2010 r.: Śmierć nie jest sprawiedliwością.

poster for tomorrow jest niezależnym, międzynarodowym projektem non-profit, którego celem jest zachęcanie osób, zarówno wewnątrz i na zewnątrz środowiska projektantów, do kreowania plakatów aby ożywić dyskusję na temat problemów dotyczących nas wszystkich. W ubiegłym roku tematem była wolność wypowiedzi. Otrzymaliśmy 1834 plakaty z 67 krajów, z których 100 było eksponowanych w 24 miastach na całym świecie w 61. Rocznicę Deklaracji Praw Człowieka.

Oto refleksja Hervé Matine’a, inicjatora poster for tomorrow, po pierwszej edycji konkursu:
“Przyszłość naszej planety spoczywa w naszych rękach. Jeśli chcemy tworzyć świat, w którym chcemy żyć, musimy zacząć być społecznie świadomi i wziąć aktywny udział w społecznej debacie.Pod tym względem do dyspozycji mamy portale społecznościowe, które są narzędziem o wielkiejmocy oddziaływania. Naszym sukcesem było przekazanie inicjatywy każdemu za pośrednictwem tego medium. Straciliśmy TV, radio i prasę. Dzisiaj internet jest naszym medium na jutro.”

10/10/10 – Światowy i Europejski Dzień Przeciw Karze Śmierci
10. październik 2010 (10/10/10) jest Światowym i Europejskim Dniem Przeciw Karze Śmierci. Tego dnia mamy zamiar otworzyć 100 wystaw w 100 miastach, współorganizowanych przez 100 lokalnych organizacji partnerskich.

Znana na Świecie adwokat praw człowieka, Bianca Jagger, wspiera nasz wysiłek by zwrócić uwagę na naszą inicjatywę:

“Byłam świadkiem działania instytucjonalnej machiny śmierci podczas jej pracy, zabijającej ludzi, ponieważ byli biedni, należeli do mniejszości, lub nie mogli sobie pozwolić na odpowiednią reprezentację prawną. Nic nie może zamaskować grozy rządu odbierającego życie własnym obywatelom - jest to barbarzyństwem. Kara śmierci jest niesprawiedliwa, arbitralna i kapryśna, często oparta na orzecznictwie brzemiennym na skutek dyskryminacji rasowej i uprzedzeń sądowych. Wypowiadałam się o braku znaczących złagodzeń w rewizjach apelacyjnych, oskarżeni mają słaby dostęp do prawa łaski spowodowany nieodpowiednim rozpoznaniem u pozwanych, przez członków składów orzekających, możliwości zmian, rehabilitacji i wyrzutów sumienia. Ci, na których wykonywane są wyroki rzadko są tymi, którzy popełnili najgorsze zbrodnie, kara śmierci jest rosyjską ruletką.

Apeluję o globalne zniesienie kary śmierci, jako najbardziej palącej kwestii sprawiedliwości, która stoi dziś przed społeczeństwem. Jako Ambasador Dobrej Woli na Rzecz Zniesienia Kary Śmierci przy Radzie Europy, jest dla mnie zaszczytem wspieranie inicjatywy Poster for Tomorrow. Artyści są integralną częścią struktury społeczeństwa, i jeśli zechcą, mogą mieć wielki wpływ na ludzkie serca i umysły. Mogą ukazać całą grozę kary śmierci. Wzywam więc projektantów, artystów, grafików do wzięcia udziału w inicjatywie Poster for Tomorrow.”

International jury

- Michel Bouvet, France
- Chen Fang, China
- Kiko Farkas, Brazil
- Zelda Harrison, USA
- Ayse Karamustafa, Turkey
- Yossi Lemel, Israel
- Alain Le Quernec, France
- Saki Mafundikwa, Zimbabwe
- Ahn Sang Soo, South Korea
- Parisa Tashakori, Iran
- Lucille Tenazas, USA
- Mieczyslaw Wasilewski, Poland

Awards
poster for tomorrow will reward the best 100 designs (as selected by the jury) by including them in the “Death is not Justice” exhibition, to be held in 100 locations worldwide on October the 10th, 2010. A book about the exhibition will be published. The selected participants are entitled to a copy of the book free of charge, but are asked to cover the postage costs at their own expense

do pobrania:
Regulamin

źródło: www