19 maja 2010

Zaprojektuj plakat przeciwko ubóstwu.

kategoria: plakat
nagroda: 5000 euro
termin: 30 czerwca 2010 r.


Regionalne Centrum Informacji ONZ na Europę Zachodnią (UNRIC) w Brukseli we współpracy z innymi europejskimi Centrami Informacji ONZ, w tym Ośrodkiem Informacji ONZ w Warszawie, inauguruje konkurs na plakat otwarty dla wszystkich obywateli Europy.

W 2000 roku światowi przywódcy zobowiązali się do zmniejszenia do 2015 r. o połowę liczbę osób, które żyją w skrajnym ubóstwie. Do osiągnięcia celu pozostało już tylko 5 lat. We wrześniu w Nowym Jorku światowi przywódcy spotkają się ponownie.

Uruchom swoją wyobraźnię i przypomnij naszym przywódcom o złożonej obietnicy. Zaprojektuj plakat przeciwko ubóstwu.

Najlepsze plakaty zostaną wybrane przez jury składające się z wybitnych ekspertów. Nagroda ufundowana przez hiszpańską Prezydencję Unii Europejskiej wynosi 5,000 Euro! Warunek: prace muszą zawierać logo: WeCanEndPoverty w jednym z oficjalnych języków państw uczestniczących w konkursie.

Konkurs trwa od 1 maja do 30 czerwca 2010 roku, zgłoszenia przyjmowane są na: http://www.wecanendpoverty.eu/.

Zasady Konkursu
Pytania

źródło: www