24 kwietnia 2010

Konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy - Oświetlenie

kategoria: plakat
nagroda: 5000 zl
termin: 25 czerwca 2010 r.


W kwietniu 2010 r. rozpoczyna się nowa - dziewiętnasta już - edycja konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy.
Konkurs jest organizowany przez CIOP-PIB od 1997 r. we współpracy z Akademiami Sztuk Pięknych w Krakowie, Warszawie i Łodzi.

Tematem tegorocznej edycji konkursu jest oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy jako uciążliwy czynnik środowiska pracy. Czynnik ten występuje na każdym stanowisku, a niewłaściwie oświetlenie prowadzi do nadmiernego obciążenia wzroku, obniżenia wydolności wzrokowej, a w konsekwencji do spadku wydajności pracy i zwiększenia ryzyka wypadków. Rozstrzygnięcie konkursu jest przewidziane w czerwcu br, a uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej połączone z wręczeniem nagród laureatom - w październiku 2010 r.

Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela kurator konkursu.
Marta Derlicka
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
e-mail: mader@ciop.pl

do pobrania:
Regulamin

źródło: www