22 lutego 2010

Konkurs na logo Filharmonii Gorzowskiej

kategoria: logo
nagroda: 10000 zl
termin: 17 marca 2010 r.Organizowany przez prezydenta Gorzowa konkurs na znak graficzny – logo Filharmonii Gorzowskiej, powstającej w ramach Centrum Edukacji Artystycznej, ma wyłonić najlepszy oryginalny znak graficzny, czyli logo. Według założeń, ma być to znak o wysokim poziomie artystycznym, spełniający jednocześnie rolę marketingową, informacyjną i nawiązujący do charakteru jednostki.

Zwycięskie logo będzie wykorzystywane do identyfikacji wizualnej filharmonii w formie papierowej, elektronicznej i przestrzennej. W otwartym konkursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 18. rok życia oraz osoby prawne. Prace, maksymalnie trzy projekty na jednego uczestnika, należy dostarczyć do 17 marca br. na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.

Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 10 tys. zł. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24 marca. Wyniki będą dostępne na stronie www.gorzow.pl oraz w miesięczniku Gorzowskie Wiadomości Samorządowe.

do pobrania:
Regulamin
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Zarządzenie
Oryginalny dokument zawierający uzupełnione dane (skan)

źródło: www