23 lutego 2010

Konkurs na plakat "Masz głos, masz wybór"

kategoria: plakat
nagroda: 12000 zl
termin: 31 marca 2010 r.Fundacja im. Stefana Batorego oraz Krajowa Izba Reklamy Zewnętrznej zapraszają do udziału w konkursie na plakat zachęcający do udziału w wyborach samorządowych, które odbędą się jesienią tego roku. Wysokość głównej nagrody – 12 000 PLN. Nagrodzone prace zostaną wykorzystane podczas ogólnopolskiej akcji profrekwencyjnej „Masz głos, masz wybór”. Termin nadsyłania prac: 31 marca 2010.


Organizatorzy konkursu oczekują prac zachęcających obywateli do angażowania się w życie publiczne, nie tylko w roli wyborców, ale również radnych. Regulamin konkursu na www.maszglos.pl i www.igrz.com.pl.

Akcja „Masz głos, masz wybór” trwa od roku 2006. Biorą w niej udział organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, szkoły, media i inne zainteresowane instytucje. Organizują w swoich miejscowościach debaty o lokalnych problemach z udziałem władz, komitetów wyborczych i mieszkańców. Nabór do akcji trwa do końca lutego na www.maszglos.pl.

Informacji o akcji udziela Joanna Załuska z Fundacji im. Stefana Batorego (tel.: 022 536 02 76, e-mail: jzaluska@batory.org.pl

Akcja społeczna „Masz głos, masz wybór” jest współfinansowana ze środków Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www