19 lutego 2010

Konkurs na logo Chatki Żaka

kategoria: logo
nagroda: 3000 zl
termin: 6 kwietnia 2010 r.Akademickie Centrum Kultury UMCS "Chatka Żaka" ogłasza konkurs na projekt logo i logotypu swojej jednostki.

Celem konkursu jest opracowanie znaków graficznych (logo i logotypu), które zostaną wykorzystane do identyfikacji, popularyzacji i promocji Akademickiego Centrum Kultury UMCS "Chatka Żaka", w szczególności poprzez jego umieszczanie na materiałach promocyjnych i informacyjnych jednostki, plakatach, papierze firmowym, różnych nośnikach reklamy przestrzennej oraz do promocji interaktywnych w Internecie i innych mediach.
Konkurs jest adresowany do projektantów, studentów i absolwentów szkół wyższych o profilu plastycznym lub projektowym.

Termin nadsyłania prac upływa 6 kwietnia 2010 roku.
Nagroda główna w konkursie wynosi 3000 złotych.
Szczegółowe warunki konkursu określa regulamin.

ACK UMCS "Chatka Żaka"
Ul. Radziszewskiego 16
20-031 Lublin
www.ack.lublin.pl

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www