23 lipca 2009

Konkurs na logotyp "Pozarządowy Poznań"

kategoria: logo
nagroda: 5000 zl
termin: 17 sierpnia 2009 r.Prezydent Miasta Poznania ogłosił konkurs na logotyp (znak graficzny) dla kampanii promującej organizacje pozarządowe w Poznaniu "Pozarządowy Poznań".

Logotyp będzie miał zastosowanie we wszelkiego rodzaju materiałach promocyjnych drukowanych (np. przewodnikach, folderach, plakatach) i elektronicznych, gadżetach reklamowych i pamiątkach, pieczęciach, medalach, znaczkach, odznaczeniach, plakietkach, stoiskach ekspozycyjnych, a także jako element grafiki komputerowej, layout strony internetowej, video itp.

Przewidziana nagroda dla zwycięzcy to 5 000 zł.

Prace konkursowe należy składać w Urzędzie Miasta Poznania, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Mielżyńskiego 23 (sekretariat Wydziału, II p.), do dnia 17 sierpnia 2009 r., do godz. 15.00. W stosunku do prac nadesłanych pocztą obowiązuje data stempla pocztowego.

Każdy Uczestnik konkursu ma prawo zwrócić się do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych o wyjaśnienie treści zawartych w Regulaminie.

Urząd Miasta Poznania
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Mielżyńskiego 23
61-725 Poznań
(pokój 25)
tel. 061 878 5750 lub 5796
e-mail: piszcz@um.poznan.pl

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa
Oświadczenie

źródło: www