1 lipca 2009

Konkurs na logo gminy Kobylnica

kategoria: logo
nagroda: 1500 zl
termin: 17 lipca 2009 r.Wójt Gminy Kobylnica zaprasza do udziału w konkursie na kompozycję logo promocyjnego Gminy Kobylnica. Celem konkursu jest wyłonienie projektu logo - znaku identyfikacji wizualnej, które zostanie wykorzystywane we wszelkich materiałach promocyjnych Gminy.

Konkurs ma charakter otwarty więc mogą brać w nim udział nie tylko artyści, lecz także firmy zajmujące się identyfikacją wizualną oraz szeroko rozumianym marketingiem. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie pracy zgodnej z obowiązującym regulaminem oraz przesłanie jej na adres organizatora do 17 lipca br.

Regulamin konkursu, karta zgłoszenia oraz inne informacje dostępne są na stronie Gminy Kobylnica: www.kobylnica.pl

Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł brutto.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane w sierpniu na stronie internetowej www.kobylnica.pl

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www