6 lipca 2009

Konkurs na logotyp CK Agora

kategoria: logo
nagroda: 2000 zl
termin: 15 sierpnia 2009 r.Konkurs na logotyp Centrum Kultury AGORA – miejskiej instytucji kultury - skierowany jest zarówno do osób indywidualnych - m.in. grafików, projektantów, artystów plastyków (profesjonalistów i amatorów) oraz firm zajmujących się projektowaniem reklamowym. Nie obowiązują kryteria wiekowe ani zawodowe.

Logotyp będzie ważnym elementem opracowywanej identyfikacji wizualnej Centrum Kultury AGORA. Autor, którego projekt zostanie wybrany przez Komisję Konkursu, otrzyma nagrodę w wysokości 2 tysięcy złotych. Warto spróbować!

Projekt logotypu - z zawartą nazwą „Centrum Kultury AGORA” - o dowolnej formie graficznej, wykorzystując maksymalnie 5 kolorów, powinien podkreślać charakter i specyfikę placówki.

Ostateczny termin nadsyłania prac: 15 sierpnia 2009 roku. Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną. Zarówno zgłoszenia, jak i wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: konkurs@ckagora.pl.

Patronat medialny nad konkursem objęło Echo Miasta.

Centrum Kultury AGORA - usytuowana obecnie przy ul.Serbskiej 5 a - to miejska instytucja z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją edukacji kulturalnej oraz promocji kultury i sztuki.
Inicjowanie i realizowanie wartościowych projektów kulturalnych i edukacyjnych o zasięgu lokalnym, miejskim oraz ogólnopolskim: wystaw, festiwali, plenerów, warsztatów, a także forum i konferencji popularno-naukowych – ma służyć tworzeniu nowoczesnego centrum kulturalnego - miejsca spotkań, dostępnego zróżnicowanemu gronu odbiorców, przyjaznego twórcom oraz artystom. Placówka jest otwarta na współpracę z licznymi instytucjami kultury i oświaty, organizacjami pozarządowymi, środowiskiem artystycznym, z osobami i firmami, którym - nie tylko zawodowo - bliskie są sprawy związane z kulturą.

W nowej siedzibie zaprojektowanej i zbudowanej według standardów europejskich, oprócz projektów cyklicznych i okazjonalnych, znajdą się także stałe zajęcia dla dorosłych, dzieci i młodzieży: plastyczne (ceramika, szkło, rysunek i rzeźba, malarstwo), muzyczne (kształcenie słuchu), instrumentalne (pianino, gitara, perkusja, skrzypce), wokalne (zespół wokalny, indywidualna nauka śpiewu, dykcja, impostacja głosu), teatralne, taneczne, fotograficzne. Zespoły muzyczne mogą również korzystać ze studia nagrań oraz sal prób.

do pobrania:
Regulamin

źródło: www