1 lutego 2010

Konkurs na logo Teatru Muzycznego w Łodzi

kategoria: logo
nagroda: 3000 zl
termin: 30 kwietnia 2010 r.Teatr Muzyczny w Łodzi przeżywa właśnie jedną z najważniejszych chwil w swojej historii, jaką jest odmładzający go remont generalny. Dlatego chcemy aby powstało nowe logo, czyli wyrazisty symbol graficzny, z którym widzowie kojarzyliby odnowiony teatr. Uroczyście ogłaszamy KONKURS na nowy znak graficzny - logotyp Teatru Muzycznego w Łodzi.

Celem naszego konkursu jest wyłonienie najlepszego logotypu. Wybrane w konkursie logo będzie wykorzystywane później do identyfikacji wizualnej Teatru. Autor projektu szczególnie powinien zwrócić na uwagę, że najważniejszym celem Teatru jest szerzenie kultury muzycznej poprzez wystawianie musicali, operetek, baletów oraz bajek muzycznych.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy twórcy. Zarówno studenci lub absolwenci wyższych uczelni artystycznych oraz absolwenci i studenci wydziałów architektury i wydziałów sztuk plastycznych. Prace mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie lub zespołowo. Prace oceni komisja konkursowa w składzie: Sylwia Paneth-Malska – prezes toolbox creative Communications, Grażyna Posmykiewicz – p. o. dyrektor Teatru Muzycznego w Łodzi, Marian Błaszczyk – z-ca dyrektora ds. inwestycji Teatru Muzycznego w Łodzi, Piotr Cieciura – Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi, prof. Sławomir Iwański – Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, dr Bartłomiej Kurzyk – Katedra Marketingu Uniwersytetu Łódzkiego, Zbigniew Macias – główny specjalista ds. programowych Teatru Muzycznego w Łodzi, prof. dr hab. Grzegorz Sztabiński – kierownik Katedry Estetyki Wydziału Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, Dariusz Pawłowski – kierownik działu kultura i publicystyka „Polska The Times Dziennik Łódzki” oraz Andrzej Walczak – Prezes Spółki Atlas.

Dla zwycięzcy konkursu przewidziana jest nagroda główna w wysokości 3000 zł. Dodatkowo laureat najlepszego projektu zostanie zaproszony do przygotowania systemu identyfikacji wizualnej Teatru Muzycznego w Łodzi.

Termin nadsyłania prac mija 30 kwietnia 2010 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 28 maja 2010 r. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Teatru www.teatr-muzyczny.lodz.pl oraz w lokalnych mediach.
Szczegółowe informacje zainteresowane osoby znajdą w regulaminie konkursu, który jest do pobrania poniżej.

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa
Statut Teatru Muzycznego
Wizualizacja Elewacji Frontowej

źródło: www