7 grudnia 2009

Konkurs na plakat III edycji Europejskich Spotkań Teatralnych BLISCY NIEZNAJOMI

kategoria: plakat
nagroda: 4000 zl
termin: 17 stycznia 2009 r.III Europejskie Spotkania Teatralne BLISCY NIEZNAJOMI
8-11 IV 2010 r. | święta rodzina?

§ 1
Przedmiot konkursu
1. Teatr Polski w Poznaniu, zwany dalej Organizatorem ogłasza konkurs na projekt plakatu III edycji międzynarodowego festiwalu teatralnego Europejskie Spotkania Teatralne BLISCY NIEZNAJOMI zatytułowanej „Święta rodzina?”.

§ 2
Warunki uczestnictwa w konkursie
1.Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego, który stanie się plakatem firmującym wydarzenie, o którym mowa w §1 regulaminu.
2.W konkursie moŜe wziąć udział każdy.
3.Konkurs jest skierowany przede wszystkim do grafików, projektantów, artystów plastyków oraz osób i firm zajmujących się projektowaniem reklamowym.
4.W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach.
5.Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
6.Do konkursu każdy z uczestników zgłosić może dowolną ilość projektów.

wiecej info w regulaminie...

do pobrania:
Regulamin

źródło: www