20 grudnia 2009

2nd IAA-Dentsu Global Student Poster Competition

kategoria: plakat
nagroda: 3000 $
termin: 15 marca 2010 r.Inauguracja Światowego Konkursu Plakatu.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy IAA wraz z agencją reklamową Dentsu Inc. ogłosili rozpoczęcie drugiej edycji Światowego Konkursu Plakatu dla studentów - IAA Dentsu Global Student Poster Competition.

Celem konkursu jest wsparcie Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Tematem przewodnim tegorocznego konkursu jest różnorodność biologiczna. Bioróżnorodność obejmuje zróżnicowanie genów, gatunków i ekosystemów, które tworzą życie na ziemi. Dotyczy zwierząt i roślin, które wymierają w alarmującym tempie. Rok 2010 uznany został przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej, a celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości tego zagadnienia i jego znaczenia dla planety. Więcej informacji dotyczących zmian klimatycznych oraz Międzynarodowego Roku Bioróżnorodności można znaleźć na stronie http://www.cbd.int

Konkursowym zadaniem dla studentów jest zaprojektowanie plakatu podnoszącego świadomość społeczeństwa na temat bioróżnorodności. Głównym założeniem jest stworzenie loga, które używane będzie w promowaniu tej akcji na całym świecie. Obowiązującym językiem konkursu jest angielski.

"Zaangażowanie młodych ludzi w proces uświadamiania społeczeństwom problemu bioróżnorodności ma kluczowe znaczenie dla sukcesu tych działań. Potrzebujemy ich energii, kreatywności i pasji. Mamy nadzieję, że studenci z Polski również czynnie włączą się do akcji i zaprezentuję wiele atrakcyjnych kreacji"- powiedział Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy IAA Paweł Kowalewski.

Formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie niezbędne informacje na stronie: www.iaaglobal.org

do pobrania:
Brief

źródło: www