4 sierpnia 2009

Konkurs na piktogram

kategoria: logo (piktogram)
nagroda: 1000 zl
termin: 20 sierpnia 2009 r.Lokalna Organizacja Turystyczna w Toruniu oraz Faber Consulting Sp. z o.o. ogłaszają otwarty konkurs plastyczny na piktogram projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pt..: "odLOTowe kompetencje w turystyce - kompleksowe wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych osób obsługujących ruch turystyczny" realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw".

Konkurs jest otwarty dla wszystkich artystów i projektantów (profesjonalistów i nieprofesjonalistów)

Piktogram jest kluczową wizytówką projektu, która ma na celu jego promocję, a zarazem musi uchwycić istotę projektu oraz fakt, iż jest on finansowany ze środków Unii Europejskiej. Zaprojektowany znak (poza funkcją typowo promocyjną – plakaty i ulotki oraz funkcjonalną – dokumenty projektowe) będzie umieszczany na różnorodnych produktach, jakie otrzymają uczestnicy projektu – smyczach, naklejkach na stanowiskach pracy, plakietkach itp., tak więc w przyszłości stanie się bardzo charakterystycznym elementem krajobrazu turystycznego Torunia i jego okolic.

Więcej info na www.lottorun.pl