4 sierpnia 2009

Konkurs na Logo Szlaku Jana III Sobieskiego

kategoria: logo
nagroda: 3000 zl
termin: 14 sierpnia 2009 r.„Gmina Rybczewice ogłasza konkurs na logo „Szlaku Jana III Sobieskiego” pod patronatem medialnym RADIA LUBLIN do projektu pn. „Szlak dziedzictwa Sobieskiego jako szansa współpracy transgranicznej wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy”.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego (logo), charakteryzującego się wysokim poziomem artystycznym spełniającym jednocześnie rolę marketingową oraz informacyjną.

Konkurs adresowany jest do wszystkich twórców: w szczególności studentów lub absolwentów wyższych uczelni artystycznych oraz absolwentów i studentów wydziałów architektury i wydziałów sztuk plastycznych.

Termin składania prac konkursowych upływa 14 sierpnia 2009 r. Laureat nagrodzonej pracy otrzyma nagrodę pieniężną. Szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w regulaminie konkursu.

do pobrania:
Regulamin konkursu

Zgłoszenie konkursowe
Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych
Tło projektu i formy jego realizacji

źródło: www